Neuvontasektorilla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliiton neuvonnan neuvottelukunta käsittelee ja päättää neuvonnan edunvalvonnan toteuttamisesta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat neuvonnan sopimusten piiriin kuuluvia työpaikkoja. Neuvottelukunta tekee sopimuskausittain neuvottelijoille tavoitteet palkkauksen, työehtosopimusten ja työolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi luottamusmiehiä paikallisneuvotteluissa ja valvoo työehtosopimuksen toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta suunnittelee alan luottamusmiesten koulutuksen ja neuvottelupäivien aiheet sekä järjestää luottamusmiesten ja valtuuston jäsenten väliset tapaamiset.

Agronomiliitto neuvottelee kaksi työehtosopimusta yhdessä muiden toimihenkilöjärjestöjen kanssa. Työehtosopimukset ovat:

1) Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan runkosopimus ja
2) Faba osuuskuntaa ja Viking Genetics -yritystä koskeva työehtosopimus.

Sopimukset  löytyvät täältä.

Neuvonta-alan ongelma viime vuosina on ollut palkkauksen jälkeenjääneisyys muihin aloihin verrattuna. Tätä on pyritty korjaamaan mm. antamalla alalle alkupalkkasuositus, joka on yksityissektorin alkupalkkasuositus. Myös lehdistötiedottein, työnantajatapaamisin ja neuvonnan sekä koulutuksen avulla asiaa on viety eteenpäin.

Tarkempia ohjeita ja tietoja asiasta antaa neuvottelupäällikkö Linda Kanniainen.