Neuvontasektorilla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliiton neuvonnan neuvottelukunta käsittelee ja päättää neuvonnan edunvalvonnan toteuttamisesta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat neuvonnan sopimusten piiriin kuuluvia työpaikkoja. Neuvottelukunta tekee sopimuskausittain neuvottelijoille tavoitteet palkkauksen, työehtosopimusten ja työolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi luottamusmiehiä paikallisneuvotteluissa ja valvoo työehtosopimuksen toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta suunnittelee alan luottamusmiesten koulutuksen ja neuvottelupäivien aiheet sekä järjestää luottamusmiesten ja valtuuston jäsenten väliset tapaamiset.

Agronomiliitto neuvottelee kaksi työehtosopimusta yhdessä muiden toimihenkilöjärjestöjen kanssa. Työehtosopimukset ovat:

1) Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan runkosopimus ja
2) Faba osuuskuntaa ja Viking Genetics -yritystä koskeva työehtosopimus.

Neuvonta-alan runkosopimus sekä neuvonta-alan luottamusmiessopimus löytyvät suomeksi täältä. Runkosopimus on käännetty myös ruotsiksi. Helmikuussa 2023 saavutettu runkosopimusta koskeva neuvottelutulos löytyy täältä, ja tässä Faba osuuskuntaa ja Viking Genetics Oy:tä koskeva neuvottelutulos.

Neuvonta-alan osaajat ovat ruoka-alan haasteiden ja tulevaisuuden ruokaketjun ratkaisijoita, ja toimivat myös kuluttajien hyväksi. Alan huippuosaaminen on arvostettavaa ja sen tulee näkyä työsuhteen ehdoissa osaajista kiinni pitämiseksi. Myös uusien toimintamallien käyttöönottoa ja osaamisen kehittämistä on tärkeä edistää. 

  • Teemme neuvonnan toimialaa näkyväksi liiton sisällä ja koko ruokajärjestelmässä.
  • Lisäämme alan toimijoiden yhteistyötä
  • Edistämme arvostusta ja palkkatasoa monipuolisesti. Vahvistamme edunvalvontaosaamista jäsenistössä.
  • Seuraamme rahoitusmallien kehitystä
  • Edistämme uusien toimintamallien käyttöönottoa ja osaamisen kehittämistä