Agronomiiliiton organisaatio

Agronomiliittoon kuuluu noin 6000 jäsentä suorina henkilöjäseninä. Liittoon kuuluu myös 24 jäsenyhdistystä, jotka jakautuvat koulutusaloittain sekä alueellisesti. Agronomiliiton ylin hallintoelin on 25-jäseninen valtuusto, joka nimeää 7-henkisen hallituksen. Toimistolla työskentelee seitsemän henkilöä, liitolla on neljä opiskelijapromoottoria ja edunvalvontatyössä toimivat liiton jäsenistä kootut eri sektoreiden neuvottelu- ja toimikunnat sekä valiokunnat. Agronomiliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä Akavassa sekä sen neuvottelujärjestöissä Jukossa ja YTN Ylemmät toimihenkilöt ry:ssä.

Visio

Hyvinvoivat ja menestyvät jäsenet

Missio

Turvaa työhön ja iloa elämään

Toiminta-ajatus

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Arvot

Avoimuus - Oikeudenmukaisuus - Vastuullisuus - Yhteistyökykyisyys

Jäsenlupaukset

Olemme jäsentemme tukena muuttuvassa työelämässä.

Kehitämme reilumpaa työelämää.

Edistämme alojemme arvostusta ja kestävää kehitystä sekä jäsentemme menestystä työmarkkinoilla. 

Mahdollistamme jäsentemme yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista.