Agronomiiliiton organisaatio

Agronomiliittoon kuuluu noin 6000 jäsentä suorina henkilöjäseninä. Liittoon kuuluu myös 24 jäsenyhdistystä, jotka jakautuvat koulutusaloittain sekä alueellisesti. Agronomiliiton ylin hallintoelin on 25-jäseninen valtuusto, joka nimeää 7-henkisen hallituksen. Toimistolla työskentelee 10 henkilöä, liitolla on kaksi opiskelijapromoottoria ja edunvalvontatyössä toimivat liiton jäsenistä kootut eri sektoreiden neuvottelu- ja toimikunnat sekä valiokunnat. Agronomiliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä Akavassa sekä sen neuvottelujärjestöissä Jukossa ja YTN Ylemmät toimihenkilöt ry:ssä.

Visio

Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet

Missio

Turvaa työhön – iloa elämään

Toiminta-ajatus

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Arvot

Avoimuus - Oikeudenmukaisuus - Vastuullisuus - Yhteistyökykyisyys

Jäsenlupaukset

Olemme jäsenten tukena muuttuvassa arjessa.

Kehitämme reilumpaa työelämää.

Edistämme alamme arvostusta ja kilpailukykyä.

Kannustamme jäseniämme pitämään huolta itsestään ja toisistaan.