Hallitus

Hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaan.

Agronomiliiton hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Valtuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuusto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan. Sama henkilö voi istua hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi kautta eli kuusi vuotta. Rajoitus ei koske puheenjohtajaa.

Hallitus on valtuuston työrukkanen. Se valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi se hyväksyy liiton nimissä tehtävät työehtosopimukset ja päättää liiton mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä. Hallitus myös ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt.

Hallitus vuonna 2021

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Isotalo (2021-)
Finnvera Oyj, aluepäällikkö, Länsi-Suomi
puh. 040 824 4360
etunimi.sukunimi@hotmail.com

Hallituksen varapuheenjohtaja Sanna Nokka (2018-)
Hämeen ammattikorkeakoulu, lehtori
puh. 040 167 6363
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Katriina Lammi-Puukka (2020-)
Kirkkonummen kunta, ravitsemusterapeutti
puh. 0500 915 861
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Anne-Maria Pajari (2020-)
Helsingin yliopisto, apulaisprofessori
puh. 050 566 2867
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Riitta Ryyti (2021-)
Kiantama Oy, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö
puh. 040 825 3104
etunimi.sukunimi@kiantama.fi

Satu Räsänen (2019-)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, ylitarkastaja
puh. 040 562 2596
rasanenss@gmail.com

Jenni Kivikko (2021)
opiskelijajäsen
puh. 044 362 1783
etunimi.sukunimi@hotmail.fi

Valtuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksessa.