Hallitus

Hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaan.

Agronomiliiton hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Valtuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuusto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan. Sama henkilö voi istua hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi kautta eli kuusi vuotta. Rajoitus ei koske puheenjohtajaa.

Hallitus on valtuuston työrukkanen. Se valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi se hyväksyy liiton nimissä tehtävät työehtosopimukset ja päättää liiton mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä. Hallitus myös ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt.

Hallitus vuonna 2019

Hallituksen puheenjohtaja Ilmari Halinen (2018-)
puh. 040 510 3556
etunimi.sukunimi@welho.com

Annika Ikonen
opiskelijajäsen (2019)
puh. 0400 827 845
etunimi.i.sukunimi@helsinki.fi

Jyrki Isotalo (2019-)
Finnvera Oyj, rahoituspäällikkö
puh. 040 824 4360
jyrki.isotalo@finnvera.fi

Sanna Nokka (2018-)
ProAgria Keskusten Liitto, kehityspäällikkö
040 167 6363
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Jaana Martikainen (2014-)
Vantaan kaupunki, ravitsemusterapeutti
puh. 050 312 4375
etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

Satu Räsänen (2019-)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira; ylitarkastaja
puh. 040 562 2596
rasanenss@gmail.com

Mervi Seppänen (2014-)
Yara Suomi Oy
puh. 050 583 4377

Valtuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksessa.