Hallitus

Hallitus hoitaa liiton asioita sääntöjen ja valtuuston päätösten mukaan.

Agronomiliiton hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Valtuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuusto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan. Sama henkilö voi istua hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi kautta eli kuusi vuotta. Rajoitus ei koske puheenjohtajaa.

Hallitus on valtuuston työrukkanen. Se valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi se hyväksyy liiton nimissä tehtävät työehtosopimukset ja päättää liiton mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä. Hallitus myös ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt.

Hallitus vuonna 2024

Hallituksen puheenjohtaja Teppo Raininko (2023, pj. 2024-)
LähiTapiola Plavelut Oy, kehityspäällikkö
puh. 040 527 9757
etunimi.sukunimi@dnainternet.net

Varapuheenjohtaja Anu Hopia (2023, varapj. 2024)
Turun yliopisto, professori
puh. 050 378 9919
etunimi.sukunimi@utu.fi

Kaisa Andersson (2024)
opiskelijajäsen
puh. 045 138 4439
sukunimi.etunimi@gmail.com

Kaisa Kähkönen (2024-)
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
044 502 6595
kekahkonen(at)gmail.com

Katriina Lammi-Puukka (2020-)
Kirkkonummen kunta, ravitsemusterapeutti
puh. 0500 915 861
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ari Nopanen (2024-)
ProAgria Keskusten Liitto, kehityspäällikkö
puh. 0400 432 582
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Satu Räsänen (2019-)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, ylitarkastaja
puh. 040 562 2596
rasanenss@gmail.com

Valtuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksessa.