Edunvalvonta

Agronomiliitto ajaa jäsentensä palkallisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto edistää alan ja sen asiantuntijoiden arvostusta sekä jäsenten yhteenkuuluvaisuutta.  Näin liitto pyrkii turvaamaan kilpailukykyisen palkan ja asianmukaiset työ/palvelussuhteen ehdot sekä edistämään jäsenten hyvinvointia.

Agronomiliiton edunvalvonnalliset tavoitteet

Liitto :

  • edistää jäsentensä järjestäytymistä ja ansiotasoa,
  • kehittää jäsenkuntansa ammattitaitoa ja alansa koulutusta,
  • tiedottaa ja toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa,
  • seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta sekä auttaa työpaikka- ja uravalinnoissa,
  • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja järjestöille,
  • osallistuu omalta osaltaan työehtosopimusneuvotteluihin ja lainsäädäntövaikuttamiseen,
  • seuraa yhteiskunnan kehitystä ja edistää toimialojen myönteistä kehittymistä.

Agronomiliitto tukee liiton piirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Agronomiliitto tukee jäsenistöään apurahoin, stipendein sekä antamalla ammattiapua jäsenilleen työsuhdeongelmissa. 

Agronomiliitto on edustettuna Akavassa sekä sen neuvottelujärjestöissä JUKOssa ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä.

 

Löydät Agronomiliiton strategian täältä