Edunvalvonta

Agronomiliitto ajaa jäsentensä palkallisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto edistää alan ja sen asiantuntijoiden arvostusta sekä jäsenten yhteenkuuluvaisuutta.  Näin liitto pyrkii turvaamaan kilpailukykyisen palkan ja asianmukaiset työ/palvelussuhteen ehdot sekä edistämään jäsenten hyvinvointia.

Agronomiliiton edunvalvonnalliset tavoitteet

  • Liitto edistää jäsentensä järjestäytymistä ja ansiotasoa.
  • Kehittää jäsenkuntansa ammattitaitoa ja alansa koulutusta.
  • Liitto tiedottaa ja toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa.
  • Liitto seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta sekä auttaa työpaikka- ja uravalinnoissa.
  • Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja järjestöille.
  • Liitto osallistuu omalta osaltaan työehtosopimusneuvotteluihin.
  • Seuraa yhteiskunnan kehitystä ja edistää toimialojen myönteistä kehittymistä.

Agronomiliitto tukee liiton piirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Agronomiliitto tukee jäsenistöään apurahoin, stipendein sekä antamalla ammattiapua jäsenilleen työsuhdeongelmissa. 

Agronomiliitto on edustettuna Akavassa sekä sen neuvottelujärjestöissä JUKOssa ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä.

Visio

Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet

Missio

Turvaa työhön – iloa elämään

Toiminta-ajatus

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Arvot

Avoimuus - Oikeudenmukaisuus - Vastuullisuus - Yhteistyökykyisyys

Jäsenlupaukset

Olemme jäsenten tukena muuttuvassa arjessa.

Kehitämme reilumpaa työelämää.

Edistämme alamme arvostusta ja kilpailukykyä.

Kannustamme jäseniämme pitämään huolta itsestään ja toisistaan.

Löydät Agronomiliiton strategian täältä.