Edunvalvonta

Agronomiliitto ajaa jäsentensä palkallisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto edistää alan ja sen asiantuntijoiden arvostusta sekä jäsenten yhteenkuuluvaisuutta.  Näin liitto pyrkii turvaamaan kilpailukykyisen palkan ja asianmukaiset työ/palvelussuhteen ehdot sekä edistämään jäsenten hyvinvointia.

Agronomiliiton edunvalvonnalliset tavoitteet

Liitto :

  • edistää jäsentensä järjestäytymistä ja ansiotasoa,
  • kehittää jäsenkuntansa ammattitaitoa ja alansa koulutusta,
  • tiedottaa ja toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa,
  • seuraa jäsentensä työmarkkinatilannetta sekä auttaa työpaikka- ja uravalinnoissa,
  • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja järjestöille,
  • osallistuu omalta osaltaan työehtosopimusneuvotteluihin ja lainsäädäntövaikuttamiseen,
  • seuraa yhteiskunnan kehitystä ja edistää toimialojen myönteistä kehittymistä.

Agronomiliitto tukee liiton piirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Agronomiliitto tukee jäsenistöään apurahoin, stipendein sekä antamalla ammattiapua jäsenilleen työsuhdeongelmissa. 

Agronomiliitto on edustettuna Akavassa sekä sen neuvottelujärjestöissä JUKOssa ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä.

Visio

Hyvinvoivat ja menestyvät jäsenet

Missio

Turvaa työhön ja iloa elämään

Toiminta-ajatus

Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, kohotamme edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme jäsentemme yhteenkuuluvuutta.

Arvot

Avoimuus - Oikeudenmukaisuus - Vastuullisuus - Yhteistyökykyisyys

Jäsenlupaukset

Olemme jäsenten tukena muuttuvassa työelämässä.

Kehitämme reilumpaa työelämää.

Edistämme alojemme arvostusta ja kestävää kehitystä sekä jäsentemme menestystä työmarkkinoilla.

Mahdollistamme jäsentemme yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. 

Löydät Agronomiliiton strategian täältä.