Koulutus- ja työvoimapolitiikka

Koulutus- ja työvoimapolitiikkaan vaikutetaan aktiivisesti Akava-yhteisön kautta. Liiton koulutus- ja työvoimapolitiikan kulmakivenä on luonnonvara-alan erityisosaamisen turvaaminen uudistuksissa. Tavoitteena on taata riittävä ammatillinen osaaminen sekä kestävä määrä asiantuntijoita alalle.

Työmarkkinalähtöiset tutkinnot varmistavat laadullisen työllistymisen. Liitolla onkin tärkeä rooli jakaa tietoa työmarkkinoiden osaamis- sekä koulutustarpeista yliopistoille sekä täydennyskoulutuslaitoksille. 

Työmarkkinoiden rakenteiden muuttuessa koulutus- ja työvoimapolitiikan keskeiseksi kehittämisalueeksi on tullut osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Näihin kysymyksiin liitto vastaa edunvalvonnan lisäksi myös järjestämällä jäsenpalveluita.

Liitto seuraa aktiivisesti edustamiensa tutkintojen työllisyyden kehitystä. Tilannetta seurataan työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista sekä tekemällä omia selvityksiä.

Työvoimapolitiikan keskeisin vaikuttamiskohde on työvoimahallintoon palveluiden saatavuus myös korkeasti koulutetuille.

Koulutus- ja työvoimapolitiikalla on vahva linkki yhteiskunta-, elinkeino-, alue-  ja sosiaalipolitiikkaan.

 

Liiton koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta kerää yhteen alan asioista kiinnostuneet jäsenet. Tutustu toimintaan!