Yksityisektorilla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliitossa yksityissektorin asioita hoitaa oma neuvottelukunta. Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään yhdessä Vakavan jäsenjärjestöjen ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa.

Yksityissektorin edunvalvonta perustuu paljolti työoikeuden lainsäädännön varaan. Liitto osallistuu lainsäädännön kehittämiseen. Lisäksi liitto valvoo, että lakeja noudatetaan työpaikoilla. Liitto neuvoo jäseniään kaikissa työsuhdeasioissa ja antaa ohjeita. Tarjolla on työsuhdeoppaita (vaatii kirjautumisen) ja työsopimusmalleja uran eri vaiheita varten.

Liitto neuvottelee neuvonta-alan runkosopimuksen sekä kouluttaa jäsenistöään soveltamaan perussopimusta ja muita yksityissektorilla voimassaolevia työehtosopimuksia. Liiton alkupalkkasuositukset ovat apuna uran alussa oleville sekä palkkatutkimukset ja tilastoyhteistyö antavat ohjeita varttuneemmille jäsenille.

Edunvalvonta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Mitä YTN on ja tekee? Katso video!

YTN toimii akavalaisessa kentässä koko yksityissektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimusorganisaationa. YTN solmii sopimuskausittain ylemmille toimihenkilöille työehtosopimukset mm. metalliteollisuuteen ja konsulttialoille.

Teollisuuden kenttää koskeva perussopimus ja palvelualojen kenttää koskeva Yleissopimus määrittelevät neuvottelusuhteet niillä aloilla, joille ei vielä ole solmittu varsinaista työehtosopimusta. Lisäksi perussopimus ja Yleissopimus sisältävät teollisuutta ja palvelualoja koskevan työsopimusmallin.

Agronomiliitto on mukana YTN:n toiminnassa, jossa erityisenä vastuualueena on elintarviketeollisuuden taustaryhmätoiminta. Taustaryhmä koostuu luottamusvaltuutettuina ja yhteyshenkilöinä työpaikoilla toimivista Akavan jäsenistä. Elintarviketeollisuuden taustaryhmän ja Agronomiliiton yksityissektorin tavoitteena on luoda elintarviketeollisuuteen kattava luottamusvaltuutettujen verkosto sekä perustaa työpaikoille ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistykset.

Vastaavat taustaryhmät toimivat myös esimerkiksi kaupan alalla, rahoitusalalla, kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa.

YTN:n solmimat työehtosopimukset löytyvät YTN:n nettisivuilta täältä.

Mikä on luottamusvaltuutettu?

Oletko töissä alalla, jossa ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä työehtosopimusta ja omaa luottamusmiestä?

Työntekijät, joilla ei ole alan työehtosopimuksen tarkoittamaa luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutettu voidaan valita pienillekin työpaikoille.

Luottamusvaltuutetun valinnasta ilmoitetaan työnantajalle ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:lle, joka pitää rekisteriä ylempien toimihenkilöiden luottamusvaltuutetuista.

Luottamusvaltuutetun toimivalta määräytyy työlainsäädännön mukaan. Lisäksi työntekijät voivat valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä muissakin työolosuhteita tai työoloja koskevissa asioissa.

Luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja

Työnantaja voi irtisanoa luottamusvaltuutetun henkilökohtaisilla perusteilla vain siinä tapauksessa, että niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusvaltuutettu edustaa, suostuu irtisanomiseen.

Luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain siinä tapauksessa, että hänen työnsä päättyy kokonaan eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tehtävää tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Vahingonkorvaus luottamusvaltuutetun laittomasta irtisanomisesta on enintään 30 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Lue lisää:
www.ytn.fi
www.akava.fi
www.vakava.fi