Apurahat ja stipendit

Agronomiliitto-yhteisö tukee tutkimusta ja osaamisen kehittämistä monin tavoin

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit on Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton yhteinen kokonaisuus.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille, palkansaajille, yrittäjille kuin työttömillekin. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Vuoden 2020 hakuaika on huhtikuu, jonka jälkeen hakemukset arvioidaan ja tehdään päätökset. Vuonna 2019 koulutusstipendipäätökset saatiin ennen juhannusta ja tutkimusapurahapäätökset syksyllä. Vuoden 2020 päätösaikataulu päätetään vielä erikseen, mutta tullee olemaan kutakuinkin sama. Gradustipendien hakuaika on jatkuva. Vuosien 2018 ja 2017 päätökset näet tästä. Vuoden 2019 koulutusstipendien saajien nimet on jo julkaistu. Tutkimusapurahojen hakijat julkaistaan Agronomiliiton jäsenseminaarin yhteydessä lokakuun lopulla. Hakijoille ilmoitetaan asiasta lokakuun alussa.

Uusi täysin sähköinen hakujärjestelmä otettiin käyttöön 2019 haun yhteydessä. Se muutti monia asioita teknisesti aiempaan verrattuna, mutta muutoin hyväksi havaittu kokonaisuus säilyy ennallaan.

Aiemmin apurahoja/stipendejä saaneiden on syytä huomata, että niiden maksatusta ja raportointia ei viedä uuteen järjestelmään, vaan ne hoidetaan vanhan mallin mukaan loppuun saakka.

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr