Apurahat ja stipendit

Agronomiliitto-yhteisö tukee tutkimusta ja osaamisen kehittämistä monin tavoin

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit on Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton yhteinen kokonaisuus.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille, palkansaajille, yrittäjille kuin työttömillekin. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Vuoden 2019 hakuaika on huhtikuu, jonka jälkeen hakemukset arvioidaan. Koulutusstipendipäätökset tehdään ennen juhannusta ja tutkimusapurahapäätökset heti alkusyksystä. Gradustipendien hakuaika on jatkuva. Vuosien 2018 ja 2017 päätökset näet tästä.

Uusi täysin sähköinen hakujärjestelmä muuttaa monia asioita teknisesti aiempaan verrattuna. Hyväksi havaittu kokonaisuus säilyy kuitenkin pääpiirteittäin ennallaan.

Aiemmin apurahoja/stipendejä saaneiden on syytä huomata, että niiden maksatusta ja raportointia ei viedä uuteen järjestelmään, vaan ne hoidetaan vanhan mallin mukaan loppuun saakka.

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr