Apurahat ja stipendit

Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton tutkimukseen sekä koulutukseen ohjaamat apurahat ja stipendit on koottu yhteen pakettiin, saman sateenvarjon alle. Vuodesta 2017 alkaen kokonaisuuden nimi on ollut SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille kuin palkansaajille/yrittäjille. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Vuoden 2019 hakuaika on edellisvuoden tapaan huhtikuu, jonka jälkeen hakemukset arvoidaan tieteellisesti. Koulutusstipendipäätökset tehdään ennen juhannusta ja tutkimusapurahat heti alkusyksystä. Vuosien 2018 ja 2017 päätökset on julkaistu näillä nettisivuilla. Sivustolle pääset tästä. Vuoden 2019 hakuohjeet julkaistaan hyvissä ajoin ennen haun alkua.

Gradustipendien haku on jatkuva ja hakulomakkeen sekä ohjeet löydät tästäOpiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit (ent. opiskelijoiden matka-apurahat) jaettiin uuden mallin mukaan ensimmäisen kerran päähaun yhteydessä vuonna 2018. Seuraava jako keväällä 2019. Ainejärjestöstipendit jaetaan seuraavan kerran syksyn 2019 aikana.

Rakennamme parhaillaan uutta sähköistä hakujärjestelmää, jonka johdosta joitain teknisiä muutoksia on odotettavissa viime vuoden hakuun verrattuna. Hyväksi havaittu kokonaisuus säilyy kuitenkin pääpiirteittäin ennallaan.

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr