Vuoden 2018 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit

Kokosimme juhlavuonna 2017 Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton tutkimukseen sekä koulutukseen ohjaamat apurahat ja stipendit yhteen pakettiin, saman sateenvarjon alle. Kokonaisuuden nimi on SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit.

Tutkimusapurahat ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi kuin myös tutkijaurien mahdollistamiseksi. Ruoka-alan kasvulle tutkimus luo edellytykset.

Koulutusstipendit ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille kuin palkansaajille/yrittäjille. Alan menestyksen ja kasvun takaa ajantasainen ja korkea osaaminen.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

a) Tutkimusapurahat, jotka ovat tieteellisin kriteerein kohdennettavia ja pääosin tulevaa työtä varten myönnettäviä varoja.

b) Koulutusstipendit, jotka ovat pääosin jälkikäteen myönnettäviä kannustusluontoisia varoja.

Vuoden 2018 hakuaika on huhtikuu, jonka jälkeen ne arvioidaan. Koulutusstipendipäätökset pyritään tekemään ennen juhannusta ja tutkimusapurahat heti alkusyksystä. Vuoden 2017 päätökset on julkaistu näillä nettisivuilla. Sivustolle pääset tästä.

Hakuohjeet vuodelle 2018 on julkaistu. Hakulomake on auki hakuajan eli huhtikuun.

Gradustipendien haku on jatkuva ja hakulomakkeen sekä ohjeet löydät tästäOpiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit (ent. opiskelijoiden matka-apurahat) jaetaan uuden mallin mukaan nyt ensimmäisen kerran tämän päähaun yhteydessä. Hakuohjeet on julkaistu. Hakulomake on auki huhtikuun ajan. Ainejärjestöstipendit jaetaan syksyn 2018 aikana.

Vuodelle 2018 on tehty joitain muutoksia vuoden 2017 hausta saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.

SUOMI KASVAA RUOASTA -rahoitusta on varattu jaettavaksi vuonna 2018 yhteensä enintään noin 340 000 euroa, josta tutkimusapurahoihin noin 260 000 euroa, koulutusstipendeihin noin 60 000 euroa ja avustuksiin sosiaalisin perustein 10 000 euroa (HET-säätiö).

Agronomiliitto ry
Oiva Kuusisto Säätiö sr
Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr
Agronomliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr