Palkkaneuvonta

Miten valmistautua palkkaneuvotteluun tai asettaa palkkatoive työhakemuksessa?

Käytä palkkaneuvotteluissa suosituksia ja tilastoja hyväksesi. Tilastot ja Palkkanosturi ovat jäsenpalveluita, joten tarvitset jäsentunnukset päästäksesi tutustumaan yksityiskohtaisiin palkkatasoihin haarukoidessasi sopivaa palkkatasoa. Samalla keräät perusteluita toiveellesi. Palkkatilastojen yhteydestä opastamme myös sinua videoiden muodossa palkkatilastojen hyödyntämiseen.

Muista, että liitosta saa palkkaneuvontaa myös henkilökohtaisesti. Liiton tuki voi olla tarpeen esimerkiksi työpaikkaa haettaessa tai palkankorotuksista neuvoteltaessa.

Kesäaikaan palkkaneuvonnan paras tuki on Palkkanosturi - tutustu siihen täällä. Huomaa, että tarvitset kirjautumiseen jäsennumerosi.

Työsopimuslaki edellyttää työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua palkkauksessa. Siksi liiton tilastojen lisäksi puskaradio, tuttujen kanssa käydyt keskustelut ja avoin tiedustelu henkilöstöosastolta antavat vihjettä palkkatasosta.

Julkisella sektorilla palkan määräytyminen on säädellympää. Työtehtävät on luokiteltu vaativuuden mukaan, ja erot syntyvät työnantajan arvioiman henkilökohtaisen suoriutumislisän perusteella. Mahdollisesti käytössä oleva henkilökohtainen lisä on se palkkaelementti, johon on mahdollista vaikuttaa.

 

 

Palkkanosturi

Palkkanosturin avulla voit verrata omaa palkkaasi muihin alalla työskentelevien palkkoihin sekä seurata omaa palkkakehitystäsi.

Ota Palkkanosturi avuksi kun
-    haet uutta työpaikkaa ja pohdit palkkatoivetta
-    valmistaudut palkkakeskusteluun työpaikallasi
-    pohdit uralla siirtymistä
-    olet kiinnostunut eri työnantajien palkanmaksukyvystä

Palkkanosturissa käytetty palkkakäsite on kokonaiskuukausiansio (bruttopalkka vakituisessa työsuhteessa), joka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja sellaiset säännöllisesti kuukausittain maksettavat erät, kuten esimerkiksi myyntimiesten provisiot. Siihen eivät kuulu ylityökorvaukset, lomarahat, vuosibonukset eivätkä sellaiset tulospalkkiot, joita maksetaan harvemmin tai kuukautta pitemmältä ajalta.

Syötä tietosi Agronomiliiton Palkkanosturiin tästä

 

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa liitossa antavat 

Linda Kanniainen: yksityinen sektori, neuvonta-ala
Outi Parikka: julkinen sektori (valtio, kunta, yliopisto)

Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse: tyosuhdeneuvonta@agronomiliitto.fi
Loma-aikoina sinua palvelee Palkkanosturi.

Hakeutuessasi henkilökohtaiseen palkkaneuvontaan, kerro lyhyesti:

  • tehtävän kuvaus: tehtävänimike, mitä työ sisältää, asema organisaatiossa ja onko esimiesvastuuta
  • tiedot työpaikasta: toimiala, henkilöstömäärä, sijainti
  • oma taustasi: valmistumisvuosi, aiempi työkokemuksesi alalta, muu tehtävään hyödyksi luettava kokemus
  • oma arvio palkkatasosta

Hyvät taustatiedot tehtävästä, työpaikasta ja mahdollisesta nykyisestä palkkatasosta nopeuttavat palvelua.

Neuvonta ja suositukset perustuvat palkkatilastoihin. Pääasiassa sopivan palkkatason määrittelyyn käytetään liiton omia tutkimuksia, jotka tehdään vuosittain (työmarkkinatutkimus sekä vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden työmarkkinatutkimukset). Lisäksi mm. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Akava tekevät tutkimuksia, joista saadaan vertailupohjaa muiden alojen palkkatasoihin.