Palkkaneuvonta

Miten valmistautua palkkaneuvotteluun tai asettaa palkkatoive työhakemuksessa?

Käytä palkkaneuvotteluissa suosituksia ja tilastoja hyväksesi. Palkkatilastot on osa jäsenpalveluamme ja tarvitset jäsentunnukset päästäksesi tutustumaan yksityiskohtaisiin palkkatilastoihimme haarukoidessasi sopivaa palkkatasoa. Samalla keräät perusteluita toiveellesi. Palkkatilastojen yhteydestä opastamme myös sinua videoiden muodossa palkkatilastojen hyödyntämiseen.

Muista, että liitosta saa palkkaneuvontaa myös henkilökohtaisesti. Liiton tuki voi olla tarpeen esimerkiksi työpaikkaa haettaessa tai palkankorotuksista neuvoteltaessa. Yhteydenottopyynnöt sähköpostitse: palkkaneuvonta@agronomiliitto.fi

Työsopimuslaki edellyttää työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua palkkauksessa. Siksi liiton tilastojen lisäksi puskaradio, tuttujen kanssa käydyt keskustelut ja avoin tiedustelu henkilöstöosastolta antavat vihjettä palkkatasosta. Julkisella sektorilla palkan määräytyminen on säädellympää. Työtehtävät on luokiteltu vaativuuden mukaan, ja erot syntyvät työnantajan arvioiman henkilökohtaisen suoriutumislisän perusteella. Mahdollisesti käytössä oleva henkilökohtainen lisä on se palkkaelementti, johon on mahdollista vaikuttaa.

Tutustu palkkatilastoihin ja katso videot


Loma-aikoina voit hyödyntää palkkatilastoja itsenäisesti haarukoidessasi palkkatasoa.

 

Hakeutuessasi henkilökohtaiseen palkkaneuvontaan, kerro lyhyesti:

  • tehtävän kuvaus: tehtävänimike, mitä työ sisältää, asema organisaatiossa ja onko esimiesvastuuta
  • tiedot työpaikasta: toimiala, henkilöstömäärä, sijainti
  • oma taustasi: valmistumisvuosi, aiempi työkokemuksesi alalta, muu tehtävään hyödyksi luettava kokemus
  • oma arvio palkkatasosta

Hyvät taustatiedot tehtävästä, työpaikasta ja mahdollisesta nykyisestä palkkatasosta nopeuttavat palvelua.

Neuvonta ja suositukset perustuvat palkkatilastoihin. Pääasiassa sopivan palkkatason määrittelyyn käytetään liiton omia tutkimuksia, jotka tehdään vuosittain (työmarkkinatutkimus sekä vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden työmarkkinatutkimukset). Lisäksi mm. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Akava tekevät tutkimuksia, joista saadaan vertailupohjaa muiden alojen palkkatasoihin.