Palkkaneuvonta

Oikea palkka vaativasta työstä.

Miten valmistautua palkkaneuvotteluun tai asettaa palkkatoive työhakemuksessa?
Käytä palkkaneuvotteluissa suosituksia ja tilastoja hyväksesi. Tilastot ja Palkkanosturi ovat jäsenpalveluita, joten tarvitset kirjautumistunnukset päästäksesi tutustumaan yksityiskohtaisiin palkkatasoihin haarukoidessasi sopivaa palkkatasoa. Samalla keräät perusteluita toiveellesi. Muista, että liitosta saa palkkaneuvontaa myös sähköpostitse ja puhelimitse. Kesällä palkkaneuvonnan paras tuki on sähköinen Palkkanosturi - tutustu siiten täällä. Huomaa, että tarvitset kirjautumiseen jäsennumerosi.

Työsopimuslaki edellyttää työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua palkkauksessa. Siksi liiton tilastojen lisäksi puskaradio, tuttujen kanssa käydyt keskustelut ja avoin tiedustelu henkilöstöosastolta antavat vihjettä palkkatasosta.

Julkisella sektorilla palkan määräytyminen on säädellympää. Jokaisella valtion virastolla ja laitoksella on oma palkkausjärjestelmä. Virkatehtävät on luokiteltu vaativuuden mukaan, ja erot syntyvät työnantajan arvioiman henkilökohtaisen suoriutumislisän perusteella. Myös kuntapuolella on oma palkkausjärjestelmä, jossa henkilökohtainen lisä on vielä osittain kehitteillä. Neuvotteluvaraa on juuri henkilökohtaisessa lisässä.

Agronomiliitto auttaa jäseniä sopivan palkkatason määrittämisessä. Liiton tuki voi olla tarpeen esimerkiksi työpaikkaa haettaessa tai palkankorotuksista neuvoteltaessa.

Palkkanosturi

Syötä tietosi Agronomiliiton Palkkanosturiin.
Sen avulla voit verrata omaa palkkaasi muihin alalla työskentelevien palkkoihin sekä seurata omaa palkkakehitystäsi.

Ota Palkkanosturi avuksi kun
-    haet uutta työpaikkaa ja pohdit palkkatoivetta
-    valmistaudut palkkakeskusteluun työpaikallasi
-    pohdit uralla siirtymistä
-    olet kiinnostunut eri työnantajien palkanmaksukyvystä

Palkkanosturissa käytetty palkkakäsite on kokonaiskuukausiansio (bruttopalkka vakituisessa työsuhteessa), joka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja sellaiset säännöllisesti kuukausittain maksettavat erät, kuten esimerkiksi myyntimiesten provisiot. Siihen eivät kuulu ylityökorvaukset, lomarahat, vuosibonukset eivätkä sellaiset tulospalkkiot, joita maksetaan harvemmin tai kuukautta pitemmältä ajalta.

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa liitossa antavat 

Minna Hälikkä: yksityinen sektori, puh. (09) 2511 1644
Outi Parikka: julkinen sektori, (09) 2511 1642
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi
Loma-aikoina sinua palvelee Palkkanosturi.

Neuvonta ja suositukset perustuvat palkkatilastoihin. Pääasiassa sopivan palkkatason määrittelyyn käytetään liiton omia tutkimuksia, jotka tehdään vuosittain (työmarkkinatutkimus sekä vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden työmarkkinatutkimukset). Lisäksi mm. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Akava tekevät työmarkkinatutkimuksia, joista saadaan vertailupohjaa muiden alojen palkkatasoihin.

Luento- ja kirjoituspalkkiosuositukset
Milloin luento- tai esitelmäpalkkioita ei viranomaisen taholta ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, voidaan palkkion määrää laskettaessa noudattaa Akavan suosituksia.
Ne löytyvät Akavan verkkosivuilta.