Opiskelijoiden palkkasuositukset

Agronomiliiton hallituksen opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen pohjalta vahvistamat (26.1.2024) palkkasuositukset opiskelijoille:

  • 0-180 op, 2 600 €/kk
  • 181-240 op, 2 800 €/kk
  • yli 240 op, 3 000 €/kk

Säännöllisessä osa-aikatyössä tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla. Tilapäistöissä tuntipalkka määritellään korkeammaksi (ks. Akavan palkkiosuositukset). Palkkasuositukset ovat aina ohjeellisia. Ne koskevat yksityis- ja neuvontasektoria, omaan opintoalaan liittyvää työtä. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot.

Korvaus pro gradu -työstä

Jos opiskelija tekee lopputyönsä ulkopuoliselle (mm. yksityinen yritys, kunta, valtion organisaatio) suositellaan opiskelijalle maksettavaksi työstä korvaus, jonka suuruus on 3 000 euroa/kk. Lisäksi suositellaan korvauksen maksamista palkkana, koska se kartuttaa opiskelijan työssäoloehtoa toisin kuin palkkiot ja stipendit.