Jäsenet

Liiton jäsenistö on monialainen. Liitto yhdistää ruokaketjun: siihen kuuluu maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous- ja kuluttaja- ja ympäristötieteiden asiantuntijoita.

Tutkinnot

Jäsenet ovat suorittaneet tai suorittavat korkeakoulututkintoa Helsingin, Itä-Suomen tai Turun yliopistoissa. Yleisimmät tutkinnot ovat MMM, ETM ja TtM. Alat soveltavat perustieteitä ja erikoistumisvaihtoehtoja on lukuisia.

Jäseniä opiskelijoista senioreihin ja työelämässä heitä työllistävät kaikki sektorit

Jäsenet sijoittuvat moninaisiin tehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi yliopistolla ja erilaisissa tutkimuslaitoksissa työskentelee tutkijoita, elintarvikealan yrityksissä mm. tuotekehittäjiä, markkinoinnista tai laadusta vastaavia, valtionhallinnossa suurin osa työskentelee maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alalla, osa ravitsemusterapeuteista työskentelee terveydenhuollossa, myös pankit ja vakuutuslaitokset työllistävät liiton jäseniä.

Jäsenistöstä noin 5 prosenttia on työttöminä. Työttömyys vaihtelee tutkinnoittain.
Opiskelijajäsenillä on omaa toimintaa ja heillä on mahdollisuus liittyä liiton työttömyyskassa Erkoon. Opiskelijoita on jäsenistöstä 17 prosenttia.
Seniorijäsenet ovat aktiivinen ryhmä. Heidän toimintansa liitossa on yhteistoimintaa ja verkostojen ylläpitämistä.