Jäsenmaksut vuonna 2020

Jäsenmaksu laskutetaan kahdesti vuodessa. Lasku lähetetään jäsenen kotiosoitteeseen tai pankkiin e-laskuna.

Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä oman valinnan mukaan. Laskujen eräpäivät ovat pääsääntöisesti 15.2. ja 15.9. Toimintaohjeet löytyvät ensimmäisen erän laskusta. Ensimmäisen erän yhteydessä, laskutetaan myös niiden koulutusala- tai alueyhdistyksien jäsenmaksut, johon jäsen kuuluu. Katso jäsenyhdistysten jäsenmaksuista tarkemmin täältä.

• Henkilöjäsenmaksu, sisältää työttömyyskassajäsenyyden  339,00 euroa/v.
• Henkilöjäsenmaksu, ei työttömyyskassajäsenyyttä  280,00 euroa/v.
• Seniorit, ei työttömyyskassajäsenyyttä  79,00 euroa/v.
• Opiskelijat, ei työttömyyskassajäsenyyttä  15,00 euroa/v.
• Opiskelijat, sisältää työttömyyskassajäsenyyden  80,00 euroa/v.
• Vastavalmistuneet, valmistumisesta 1-12 kk  80,00 euroa/v.
• Vastavalmistuneet, valmistumisesta 13-24 kk  169,50 euroa/v.

Anomuksesta:

Työttömät vastavalmistuneet, ei työttömyyskassajäsenyyttä
valmistumisesta 1-6 kk  7,50/6kk
valmistumisesta 7-12 kk  20,00/6kk
valmistumisesta 13-24 kk  84,75/12kk

Pariskuntamaksu/hlö, sisältää työttömyyskassajäsenyyden  314,00 euroa/v.
alennus henkilömaksuluokassa olevan pariskunnan toiselle puolisolle, yksi jäsenlehti per pariskunta

Rinnakkaisjäsenyys 254,25 euroa/v.
Tieteentekijöiden liiton tai Professoriliiton jäsenille (työttömyyskassa sovittava erikseen) 
tai yli 12 kk ulkomailla sisältäen työttömyyskassan 

Erityisjäsenmaksu  169,50 euroa/v.
- OAJ:n rinnakkaisjäsenet, yrittäjät, viljelijät tai ulkomailla yli 12 kk (ei työttömyyskassajäsenyyttä)
- ilman säännöllisiä ansio- tai apurahatuloja vähintään kuusi kuukautta, työttömyyden, äitiys- tai vanhempainvapaan, hoito- tai vuorotteluvapaan, varusmies- tai siviilipalvelun, jatko- tai täydennyskoulutusopintojen, muun opiskelun, sairauspäivärahan tai muun vastaavan syyn takia. (Työttömyyskassajäsenyys sovittava tilanteen mukaan).
- kirjallisesta hakemuksesta jäsenille, jotka osoittavat todistettavasti, että heidän säännölliset bruttotulonsa ovat tai ovat olleet 12 kk jaksona keskimäärin alle 2000 euroa/kk. (Työttömyyskassajäsenyys sovittava tilanteen mukaan).

Erityisjäsenmaksun anominen

Oikeus erityisjäsenmaksuun myönnetään yleensä vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Edellytyksenä on pääsääntöisesti, että jäsenmaksun alkuvuodesta perittävä ensimmäinen erä on maksettu. Alennushakemus pitää tehdä kuluvan kalenterivuoden aikana 1.12. mennessä. Epäselvissä tapauksissa otathan yhteyttä Agronomiliittoon hyvissä ajoin. Ohessa tulostettava kopio hakulomakkeesta (pdf).

Hakemus vuoden 2020 osalta erityisjäsenmaksuluokasta on toimitettava Agronomiliittoon viimeistään 1.12.2020 tai ennen toisen erän eräpäivää mikäli alennus toivotaan huomioitavan jo ko. erän laskussa. Katso alennuksen myöntämiseksi vaadittavat liitteet edellä mainitusta hakulomakkeesta (pdf). Liitteistä on käytävä ilmi erityisjäsenmaksuun vaaditun 6 kk:n tai 12 kk:n vähimmäisajan täyttyminen. Mikäli alennukseen vaadittu yhtäjaksoinen aika jakautuu kahdelle vuodelle, myönnetään alennus pääsääntöisesti jälkimmäisen vuoden jäsenmaksusta. Alennus on anottava liitosta vuosittain. Alennusta ei voida myöntää takautuvasti menneiltä kalenterivuosilta eikä päällekkäisiä alennuksia myönnetä. Myöskään aiemmin myönnettyjen alennusten aikaisia kuukausia ei voida hyödyntää toistamiseen uusissa alennushakemuksissa.

Työttömyysturva

Jäsenmaksuun sisältyy pääsääntöisesti työttömyyskassan jäsenyys. Poikkeuksena ovat mm. erityisjäsenmaksuluokan viljelijät, yrittäjät, osa ulkomailla työskentelevistä, työelämän ulkopuolella olevat ja OAJ:hin tai muuhun edunvalvontajärjestöön kuuluvat rinnakkaisjärjestäytyneet sekä seniorit, ne opiskelijat ja muut jäsenet, jotka eivät ole työttömyysturvaa maksaneet.

Muita soveltamissääntöjä

Agronomiliiton opiskelijajäsenenä voivat olla henkilöt, jotka suorittavat ensimmäistä tutkintoa (kandi/maisteri) Agronomiliiton edustamilta aloilta. Myös vastavalmistuneiden jäsenmaksut koskevat Agronomiliiton aloilta ensimmäisen tutkinnon suorittaneita. Jos liityt jäseneksi keskellä vuotta, sinulta laskutetaan vain jäljellä olevien kuukausien määrä eli sovelletaan 1/12-hinnoittelua. Agronomiliitosta eronneilta/erotetuilta ja sen jälkeen kahden vuoden sisällä uudelleen liittyviltä peritään normaalin jäsenmaksun lisäksi 20 euron uudelleenkirjaamismaksu. Yli seitsemän vuotta opiskelleita peritään henkilöjäsenmaksu, mikäli opintosuorituksia ei ole ollut riittävästi kahden viime vuoden aikana.

Jäsentiedot ajan tasalle

Kaikki jäsenmaksuperusteet määräytyvät jäsenrekisterissä olevan tilanteen mukaan. Jäsenten on syytä itse huolehtia siitä, että heitä koskevat tiedot ovat Agronomiliiton toimistossa ajan tasalla. Muutoksista on syytä ilmoittaa heti liiton toimistoon oheisella lomakkeella, tai sähköpostilla toimisto(at)agronomiliitto.fi. Näin varmistat jäsenmaksun määräytymisen oikein.

Lisätietoja

Jäsenmaksuista saa lisätietoja Satu Vainiolta, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1651.

Sähköiseen liittymislomakkeeseen pääset täältä.

 

Jäsenmaksut määräytyvät kuitenkin aina valtuuston yksityiskohtaisen päätöksen mukaisesti.