Tutkinnot ruotsiksi ja englanniksi

Yleistä

Englanninkielisen Bachelor, Master, Licentiate tai Doctor of Science käännöksen yhteyteen on tapana liittää tutkinnosta tarkempi määrittely eli joko ala tai pääaine. Tutkintoa voi tarkentaa myös ruotsinkielisessä tekstissä. Ohessa esimerkkejä, ilmoitelkaa ihmeessä lisää käyttämiänne määreitä.

Lisensiaatin tutkinto on tuntematon monessa maassa. Siksi etenkin tutkinnon lyhennettä kannattaa käyttää varoen. Tohtoreita on maailmalla monen tasoisia. Suomessa väitellyt pääsee oikeuksiinsa käyttäessään Ph.D. -lyhennettä.

 Tieteet:

Elintarviketiede, livsmedelsvetenskap, Food Science
Kotitaloustiede, hushållsvetenskap, Home Economics Science
Maataloustiede, agronomievetenskap, Agriculture
Maatalous- ja metsätiede, agronomie- och forstvetenskap, Agriculture and Forestry
Markkinointi, marknadsföring, Marketing
Puutarhatiede, trädgårdsvetenskap, Horticulture
Ravitsemus, nutrition el. näringslära, Nutrition
Taloustiede, ekonomi, Economy

Tutkinnot:

Agronomi

Agronomi, agr.
Agronom, agr.
academic agronomist, Acad. agr. TAI Master of Science (agriculture) M.Sc.(Agric.)

 ylempi AMK on englanniksi Master of Natural Resources

Elintarviketieteilijä

Elintarviketieteiden ylioppilas
Studerande i livsmedelsvetenskaper
Undergraduate Student of Food Science (*)

Elintarviketieteiden kandidaatti, ETK
Kandidat i livsmedelsvetenskaper, LVK, livsm.vet.kand
Bachelor of Science (Food Science/Nutrition Science/Economy), B.Sc. (*)

Elintarviketieteiden maisteri, ETM
Magister i livsmedelsvetenskaper, LVM, livsm.vet.mag
Master of Science (*), M.Sc. (*)

Elintarviketieteiden lisensiaatti, ETL
Licentiat i livsmedelsvetenskaper, LVL, livsm.vet.lic
Licentiate of Science (*), Lic.Sc. (*)

Elintarviketieteiden tohtori, ETT
Doktor i livsmedelsvetenskaper, LVD,livsm.vet.dr
Doctor of Science (*), D.Sc. (*) TAI Ph.D. (*)

Luonnontieteilijä

Filosofian ylioppilas
Filosofie studerande
Undergraduate Student of Science (*)

Luonnontieteiden kandidaatti, LuK
Kandidat i naturvetenskaper, nat.kand., NaK
Bachelor of Science (*), B.Sc. (*)

Filosofian maisteri, FM
Filosofiemagister, FM
Master of Science (*), M.Sc. (*)

Filosofian lisensiaatti, FL
Filosofielicentiat, FL
Licentiate of Science (*), Lic.Sc. (*)

Filosofian tohtori, FT
Filosofiedoktor, FD
Doctor of Science (*), D.Sc. (*) TAI Ph.D. (*)

Maatalous-metsätieteilijä

Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas
Agronomie- och forststuderande
Undergraduate Student of Agriculture
Undergraduate Student of Consumer Economics
Undergraduate Student of Nutrition Science

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, MMK
Agronomie- och forstkandidat, AFK
Bachelor of Science (*), B.Sc. (*)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MMM
Agronomie- och forstmagister, AFM
Master of Science (*) M.Sc. (*)

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, MML
Agronomie- och forstlicentiat, AFL
Licentiate of Science (*), Lic.Sc. (*)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, MMT
Agronomie- och forstdoktor, AFD
Doctor of Science (*), D.Sc. (*) TAI Ph.D. (*)

Ravitsemusterapeutti

Laillistettu ravitsemusterapeutti
Legitimerad näringsterapeut
Authorized nutritionist tai Licensed dietitian

Terveystieteilijä, ravitsemus

Terveystieteiden ylioppilas
Studerande i hälsovetenskaper
Undergraduate Student of Health Science

Terveystieteiden kandidaatti, TtK
Kandidat i hälsovetenskaper, häls.kand, HvK
Bachelor of Health Science (Nutrition)

Terveystieteiden maisteri, TtM
Magister i hälsovetenskaper, häls.mag, HvM
Master of Health Science (Nutrition)

Terveystieteiden lisensiaatti, TtL
Licentiat i hälsovetenskaper, häls.lic, HvL
Licentiate of Health Science (Nutrition)

Terveystieteiden tohtori, TtT
Doktor i hälsovetenskaper, häls.dr, HvD
Doctor of Health Science (Nutrition), D.Sc. (Nutr.) TAI Ph.D. (Health Sci., Nutr.)

Kuopiosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto) valmistuneet ravitsemustieteilijät (nyk. TtM) saivat ennen tutkintouudistusta terveydenhuollon tutkintonimikkeen.

Terveydenhuollon maisteri, THM
Magister i hälsovetenskaper, HvM
Master of Health Science, M.Sc. (Health Sci.)

Terveydenhuollon lisensiaatti, THL
Licentiat i hälsovetenskaper, HvL
Licentiate of Health Science, Lic.Sc. (Health Sci.)

Terveydenhuollon tohtori, THT
Doktor i hälsovetenskaper, HvD
Doctor of Health Science, D.Sc. (Health Sci.) TAI Ph.D. (Health Sci.)