Urapalvelut - kehitä osaamistasi

Osaamista on kehitettävä läpi uran

Akateeminen loppututkinto ei kannattele läpi työuran, vaan osaamista on aika ajoin päivitettävä. Pärjätäksesi muuttuvilla työmarkkinoilla kannattaa pitää huoli siitä, että kehität omaa osaamistasi. Olet vahvoilla mm. työnhakutilanteissa, kehityskeskusteluissa ja opintojen suunnittelussa, kun tunnet itsesi. Muutokset työuran suunnassa voivat käynnistyä pienistä kimmokkeista.

Osaamista voi kehittää monin eri tavoin, mutta jotta tietää mitä ja miten kehittää, täytyy oma osaaminen ensin tunnistaa. Uraneuvonta ja -suunnittelu auttavat omissa ajatuksissa eteenpäin. Osaamisen katvealueet käännetään tavoitteeksi ja niiden saavuttamiseksi valitaan sopivat välineet.

Kehittymisessä apuna voi olla täydennys- tai jatkokoulutus (työn ohessa opiskelu, opintovapaa tai vuorotteluvapaa). Kehittyä voi myös vaihtamalla työtehtäviä ja saamalla uusia haasteita. Myös mentorointi menetelmänä sopii oman osaamisen kehittämiseen. Voit myös ilmoittautua mentoriksi, mikäli haluat tukea nuoria alalle tulevia opiskelijoita ja vastavalmistuneita!