Urapalvelut - kehitä osaamistasi

Osaamista on kehitettävä läpi uran

Akateeminen loppututkinto ei kannattele läpi työuran, vaan osaamista on aika ajoin päivitettävä. Pärjätäksesi muuttuvilla työmarkkinoilla kannattaa pitää huoli siitä, että kehität omaa osaamistasi. Olet vahvoilla mm. työnhakutilanteissa, kehityskeskusteluissa ja opintojen suunnittelussa, kun tunnet itsesi. Muutokset työuran suunnassa voivat käynnistyä pienistä kimmokkeista.

Osaamista voi kehittää monin eri tavoin, mutta jotta tietää mitä ja miten kehittää, täytyy oma osaaminen ensin tunnistaa. Uravalmennus ja -suunnittelu auttavat omissa ajatuksissa eteenpäin. Osaamisen katvealueet käännetään tavoitteeksi ja niiden saavuttamiseksi valitaan sopivat välineet. Työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen olemme koonneet omalle sivulleen. Tukea oman osaamisen tunnistamiseen saat myös henkilökohtaisesta uravalmennuksesta. Muistathan myös, että Agronomiliitto ja sen yhteydessä toimivat säätiöt myöntävät jäsenille vuosittain koulutusstipendejä osaamisen kehittämiseen.

Kehittymisessä apuna voi olla täydennys- tai jatkokoulutus (työn ohessa opiskelu, opintovapaa tai vuorotteluvapaa). Kehittyä voi myös vaihtamalla työtehtäviä ja saamalla uusia haasteita. Myös mentorointi menetelmänä sopii oman osaamisen kehittämiseen. Voit myös ilmoittautua mentoriksi, mikäli haluat tukea nuoria alalle tulevia opiskelijoita ja vastavalmistuneita!

Henkilökohtaista neuvontaa

Liiton jäsenenä sinun on mahdollista saada henkilökohtaista uravalmennusta erilaisissa työelämän tilanteissa sekä tukea urasuunnitteluun liittyvissä asioissa. 

Henkilökohtainen uravalmennus voi kattaa esimerkiksi seuraavia asioita:

• työnhaku: menetelmät, työhakemuksen ja CV:n laatiminen, valmistautuminen työhaastatteluun ja soveltuvuustesteihin.
• urasuunnittelu: omat vahvuudet, tavoitteiden asettaminen, valintatilanteet, yrittäjyys, jatko-opinnot, työn ja perheen yhteensovittaminen.
• nykyisessä työssä kehittyminen: valmistautuminen kehityskeskusteluihin, työtehtävän vaihtaminen, työn tuunaus.

Palveluun hakeutuminen

Jokaisella jäsenellä on oikeus varata uravalmennusta 2 tunnin edestä vuodessa. Mikäli jäsenen tilanne vaatii valmennuksen jatkamista yli 2 tunnin, tarve arvioidaan yhdessä uravalmentajan kanssa. Uravalmennus toteutetaan puhelimitse tai Teams-etäyhteydellä. Toimimme yhteistyössä Työvalmennus Futuurin uravalmentajien kanssa. 

Tiedustelut urapalveluista ja palveluun hakeutumisesta: urapalvelut(at)agronomiliitto.fi

 

Tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka Agronomiliitto kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja Agronomiliiton jäsenpalvelujen yhteydessä.