Urasuunnittelu

Oman osaamisen tunnistamiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin saa liitosta tukea ottamalla yhteyttä urapalveluista vastaavaan asiamieheen osoitteessa urapalvelut (at) agronomiliitto.fi

Tämä palvelukokonaisuus auttaa sinua tunnistamaan ja jäsentämään omaa osaamistasi. Asiakkaan ottaessa yhteyttä urapalveluihin, jokaisen tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Näin jokainen saa sellaista tukea omaan tilanteeseensa, josta asiakas hyötyy mahdollisimman paljon.

Kun otat yhteyttä

Kuvaa viestissä lyhyesti oma tilanteesi ja mihin asioihin kaipaat tukea. Miksi oman osaamisen tunnistaminen on sinulle ajankohtaista juuri nyt? Minkälaisia toiveita ja odotuksia sinulla prosessilta on? Minkälaisiin asioihin haet ratkaisuja  vai kaipaatko tukea prosessiisi?

Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä työkaluja, joilla asiakas itse jäsentää asioita. Tapaamisissa /puhelinkeskusteluissa asioita puretaan yhdessä. Keskustelu voi koostua sekä neuvonnasta että ohjauksellisista ja valmennuksellisista elementeistä. Tapaaminen muotoutuu aina asiakkaan tilanteen mukaan.