MENTOR-OHJELMA - verkostoja ja näkemyksiä työelämästä!

Mentor-ohjelma soveltuu erityisesti opintojen loppuvaiheessa oleville, vastavalmistuneille tai muuten omaa osaamistaan pohtiville. Tule mukaan!

Mentorointi on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uraa.

Mentor-ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Vuoden aikana aloittaa kaksi Mentor-ohjelmaa, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Ryhmät aloittavat, jos aloittavia pareja on vähintään 10. Mentor-ohjelmaan haetaan hakulomakkeella, joka löytyy liiton verkkosivujen kalenterista. Lomakkeen tiedoista tulee käydä selville seuraavat asiat: Miksi haluat mukaan mentoroitavaksi, mitä odotat mentoroinnilta, minkälaiseen alaan haluat suuntautua tai tutustua sekä kenet tai minkälaisen henkilön toivot saavasi mentoriksesi.

Hakuprosessin vaiheet

Mentor-ohjelman hakijat saavat haun päättymisen jälkeen sähköpostia, jossa heidät ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Esitehtävien tekoon on varattu aikaa noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen hakijat saavat kutsun vapaaehtoiseen videohaastatteluun. Jokainen ehdokas haastatellaan verkkovalmennuksen jälkeen vielä henkilökohtaisesti. Mentorointiin valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi noin puoleksi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa.

Lisäksi olet valmis etsimään itsellesi sopivia mentoriehdokkaita sekä hankkimaan liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi mentorin. Oman mentorin etsiminen ja hankkiminen on osoittautunut erittäin hyväksi ja palkitsevaksi kokemukseksi.

Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija. Mentorointiin voivat hakea liiton jäsenet.

Mentor-ohjelma järjestetään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa.

 

Lisätietoja mentoroinnista voit kysyä opiskelijat(at)agronomiliitto.fi.

Lue lisää: