Mentorointi

Mentoroitavaksi tai mentoriksi?

Jäsenille on järjestetty mentorointia jo yli 15 vuoden ajan. Vuosina 2001-2016, mentorointiin oli osallistunut jo 861 liittojen jäsentä joko aktorina tai mentorina. Juhlavuoden kunniaksi liitot (Agronomiliitto ja  Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu) tekivät kyselyn mentorointiin osallistuneille. Kyselyllä haluttiin selvittää miten mentoroinnin hyödyt koetaan pidemmällä aikavälillä. Voit tutustua kyselystä tehtyyn raporttiin tästä.

Mentorointi on

  • kanava hankkia verkostoja omalle alalle
  • työkalu uran suunnitteluun tai nykyisen työn kehittämiseen
  • työkalu ammatillisen osaamisen kehittämiseen
  • työkalu opintojen suunnitteluun
  • opiskelijoille myös keino rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille

Mentorointiin sitoutuminen on edellytys prosessin onnistumiselle. Niin mentoroitavan kuin mentorinkin on varattava aikaa ja ajatustyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn. Mentorointiin voi osallistua joko mentor-ohjelman tai PopUp-mentoroinnin kautta.

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa jo pidempään työelämässä ollut henkilö antaa toiselle ammatillista tukea ja vinkkejä.

Kaksi mahdollisuutta osallistua

Liitto tarjoaa mahdollisuuden osallistua mentorointiin kahdella eri tavalla 1) mentor-ohjelma ja 2) mentorointia verkkovalmennuksen tukemana.

Lähtisitkö mentoriksi?

Mentorina toimiminen on myös antoisaa, kun voi jakaa näkemyksiään, osaamistaan ja kokemuksiaan kokemattomammalle henkilölle. Lue lisää mentorina toimimisesta.