Mentorointi

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa jo pidempään työelämässä ollut henkilö antaa toiselle ammatillista tukea ja vinkkejä.

Sana mentor tarkoittaa neuvonantajaa, ohjaajaa, opastajaa ja opettajaa.

Mentorointi on

  • kanava hankkia verkostoja omalle alalle
  • työkalu uran suunnitteluun tai nykyisen työn kehittämiseen
  • työkalu ammatillisen osaamisen kehittämiseen
  • työkalu opintojen suunnitteluun
  • opiskelijoille myös keino rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille

Mentor-ohjelmaan sitoutuminen on edellytys ohjelman onnistumiselle. Niin aktorin (eli mentoroitavan) kuin mentorinkin on varattava aikaa ja ajatustyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa jo pidempään työelämässä ollut henkilö antaa toiselle ammatillista tukea ja vinkkejä.

Miten mukaan?

Ohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa (haut päättyvät yleensä helmikuun ja lokakuun). Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet kalenterista.

Hakijat saavat hakupäivämäärän jälkeen sähköpostia, jossa hakijat ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Verkkovalmennuksen esitehtävien tekoon on varattu aikaa noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen jokainen saa kutsun videohaastatteluun. Jokainen hakija haastatellaan verkkovalmennuksen ja videohaastattelun jälkeen vielä puhelimitse.

Mentorointiin valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen. Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa. Lisäksi sinun tulee olla valmis etsimään itsellesi sopivia mentoriehdokkaita sekä hankkimaan liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi mentorin. Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

Liitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen mentorointipari työskentelee itselleen sopivalla tavalla. Yhteistyö mentorin kanssa alkaa virallisesti tammi- tai syyskuussa yhteistilaisuudessa.

Käytäntöä

Mentori ohjaa ja tukee aktoria tämän työhön siirtymiseen liittyvissä ja työelämää koskettavissa kysymyksissä. Mentori ja aktori asettavat yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat niiden saavuttamiseksi. Mentorointisuhde kestää vähintään lukukauden (syyskuu-toukokuu tai tammikuu-syyskuu).

Mentorointipari tapaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa. Ajankohdan ja tapaamispaikan pari sopii keskenään. Tapaamisten kesto on noin kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamisten välillä mentori ja aktori voivat pitää yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Pari toimii avoimessa ja vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa nähden. Mentorin ja aktorin välillä käydyt keskustelut, neuvot ja ohjaus ovat luottamuksellisia. Pari seuraa mentoroinnin tuloksia tapaamistensa yhteydessä sekä yhteisessä koko ryhmän välitapaamisessa.

Mentorointiprosessin päättyessä mentori ja aktori kirjoittavat oman henkilökohtaisen arvion prosessin tuloksista projektille.

Lisätietoja mentoroinnista voit kysyä opiskelijat(at)agronomiliitto.fi.

Mentor-ohjelmaa tehdään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin kanssa.

Mentorille ei makseta korvausta. Yhteisistä koko ryhmän tapaamisista (syyskuu, tammikuu ja toukokuu) aiheutuvat mentorien ja aktorin matkakulut (ilman päivärahoja). Laskutus hoidetaan oman jäsenliiton kanssa.

Mentoroitavaksi tai mentoriksi?

Jäsenille on järjestetty mentorointia jo yli 15 vuoden ajan. Vuosina 2001-2016, mentorointiin oli osallistunut jo 861 liittojen jäsentä joko aktorina tai mentorina. Juhlavuoden kunniaksi liitot (Agronomiliitto ja Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu) tekivät kyselyn mentorointiin osallistuneille. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten mentoroinnin hyödyt koetaan pidemmällä aikavälillä. Voit tutustua kyselystä tehtyyn raporttiin tästä.

Lähtisitkö mentoriksi?

Mentorina toimiminen on myös antoisaa, kun voi jakaa näkemyksiään, osaamistaan ja kokemuksiaan kokemattomammalle henkilölle. Lue lisää mentorina toimimisesta.