Mentor-ohjelman aikataulu

Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

VAIHE 1    
Hakeminen: hakemus, esitehtävät, videohaastattelu ja alkukeskustelu (helmikuu/lokakuu). Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet opiskelijasivun kalenterista.

VAIHE 2
Mentorin hankkiminen. Aktorit (eli mentoroitavat) luovat kehittymissuunnitelmansa ja tavoitteensa mentoroinnille.

VAIHE 3
kesäkuu/tammikuu, 1. vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 - 18.00), aloitus: tavoitteet.

VAIHE 4
Pari tapaa keskenään erikseen sopiminaan aikoina ja pitää yhteyttä tavalla, jonka katsoo parhaimmaksi oman työskentelyn kannalta. Yhteyshenkilöiden tuki on käytettävissä.

VAIHE 5
Tammikuu/toukokuu, 2. vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 -18.00): välitavoitteet ja oman osaamisen tunnistaminen.

VAIHE 6
Pari tapaa keskenään erikseen sopiminaan aikoina kuten vaiheessa. Pari käy läpi oman päätöskeskustelunsa.

VAIHE 7
Toukokuu/syyskuu vertaisryhmätapaaminen (klo 14.00 - 18.00), lopetus: oman osaamisen esille tuominen (työpaikkahaastatteluharjoitus) ja tavoitteiden toteutuminen.