Agronomförbundet

Agronomförbundet är en service- och intresseorganisation som främjar sina medlemmars yrkesmässiga och samhälleliga intressen. Förbundet förenar hela livsmedelskedjan med sina cirka 6 000 experter inom agronomi samt livsmedels-, närings-, hushålls- och konsumentvetenskaper. Agronomförbundet som grundades år 1897 är en medlemsorganisation i Akava.

Förbundets medlemmar arbetar inom många olika områden som experter och i ledande befattningar på företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn, vid organisationer, universitet och statliga myndigheter och forskningsanstalter, som kommunanställda och inom hälsovården. Många av dem är också företagare. Vissa bedriver dessutom jordbruk som bisyssla samtidigt som de har ett annat arbete inom sitt utbildningsområde.

Arbetsplatserna ligger till stor del i de största städerna i södra och västra Finland.

Storleken på lönen påverkas av arbetsgivarens sektor, bransch och storlek samt personens befattning inom organisationen. Medellönen bland Agronomförbundets medlemmar är lite under 4 500 euro i månaden.

Antalet löntagarmedlemmar är cirka 3 500. Lite mer än fyra procent av medlemmarna är arbetslösa. Arbetslösheten varierar beroende på vilken examen man har.

Studerandemedlemmarna har egen verksamhet och kan ansluta sig till arbetslöshetskassan Erko. Studerandenas andel av medlemmarna är 17 procent. Seniormedlemmarna arrangerar aktivt utflykter, intressanta besök och föreläsningar. Även seniormedlemmarnas andel är 17 procent.