Riskerar du att bli arbetslös?

Agronomförbundets löntagarmedlemmar under 68 år är i regel försäkrade hos Specialutbildades arbetslöshetskassa, Erko. Arbetslöshetskassas medlemsavgift tas ut i samband med Agronomförbundets medlemsavgift, dvs. den ingår i den medlemsavgift som förbundet tar ut. I händelse av arbetslöshet eller permittering betalar kassan inkomstrelaterad dagpenning och andra förmåner till sina medlemmar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Läs mera på TYJ webbplats (Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.).

Gör så här om du blir arbetslös eller får meddelande om permittering:

  • Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån senast arbetslöshetens eller permitteringens första dag.
  • Observera att man alltid ska meddela arbetskraftsbyrån om man idkar näringsverksamhet (även vilande bolag och jord- och skogsbruk) och om man t.ex. är inskriven vid ett universitet.
  • Skicka din ansökan om dagpenning jämte bilagor till arbetslöshetskassan Erko efter att du har varit arbetslös eller permitterad i minst två veckor. Ansökningsblanketten finns på adressen www.erko.fi/blanketter.
  • Erko kommer att skicka dig ett informationsbrev efter att din första ansökan inkommit till kassan. Ansökningarna behandlas i den ordning de har inkommit. Efter att din ansökan har behandlats, skickas beslutet till dig per post och betalningsavierna elektroniskt eller per post. Handläggaren kontaktar dig om din ansökan behöver kompletteras. Observera att utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning föregås av självrisktid. Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas först efter att du har varit arbetslös arbetssökande i fem eller sju fulla arbetsdagar.
  • Gör ett sysselsättningsprogram och kartlägg olika alternativ som passar dig.
  • Bekanta dig med Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.

Specialutbildades arbetslöshetskassa ger dig aktuell information om utkomstskyddet för arbetslösa och kassans handläggningstider.

Även på Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf:s webbplats finns gott om information, på Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens webbplatser likaså.

Om du har varit verksam som företagare och betalat in kassaavgift till Företagarkassan, ta kontakt med dem.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation www.tyj.fi/swe/
Folkpensionsanstalten www.fpa.fi
Pensionsskyddscentralen www.etk.fi/sve/