Medlemskap

Förbundets medlemmar jobbar inom flera olika områden. Förbundet förenar hela livsmedelskedjan: det består av experter inom agronomi samt livsmedels-, närings-, hushålls- och konsument- och miljövetenskaper. Medlemmarna har avlagt eller håller på att avlägga högskoleexamen vid Helsingfors, Östra Finlands eller Åbo universitet. De vanligaste examina är AFM, LVM och HVM. Områdena tillämpar grundvetenskaperna, och det finns flera olika specialiseringsalternativ. Bland medlemmarna finns såväl studerande som seniorer. De som finns i arbetslivet verkar både inom privat och offentlig sektor.

Som medlemmar i Agronomförbundet godkänns personer som studerar för eller har avlagt universitetsexamen eller högre yrkeshögskoleexamen inom något av följande discipliner:

  • lantbruksvetenskaper
  • livsmedelsvetenskaper
  • hushållsvetenskaper
  • näringsvetenskaper
  • miljövetenskaper eller
  • någon annan nära tangerande vetenskapsgren.

Man ingår i Agronomförbundet direkt som personlig medlem, men förbundet har också föreningar som medlemmar kan välja att gå med i.

Föreningar

Utöver att vara medlem i Agronomförbundet kan man även tillhöra förbundets medlemsföreningar. Föreningarna arrangerar olika slags aktiviteter från utbildningar till informella sammankomster.

Utbildningsområdesföreningarna är organiserade efter huvudämne och lokalföreningarna efter hem- eller boningsort. En medlem i Agronomförbundet som uppfyller medlemskriterierna för föreningen i fråga får ansluta sig som medlem. Man går med i föreningar i samband med att man ansluter sig till förbundet eller senare genom att meddela detta till Agronomförbundets kontor via e-post till adressen toimisto (at) agronomiliitto.fi.

En medlem kan också gå med i flera föreningar. Medlemsavgifterna till föreningarna samlas in årligen i februari i samband med medlemsavgiften till Agronomförbundet. Medlemsavgifterna ligger på 5–80 euro om året.

Utbildningsområdesföreningar: Elintarvike-ekonomistit, Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTES, Naisagronomit, Puutarha-agronomit och Ravitsemusterapeuttien yhdistys RTY.

Lokalföreningar: Etelä-Karjalan agronomit, Etelä-Pohjanmaan agronomit, Etelä-Savon agronomit, Kainuun agronomit, Kanta-Hämeen agronomit, Keski-Pohjanmaan agronomit, Keski-Suomen agronomit, Lapin agronomit, Lounais-Hämeen agronomit, Pirkanmaan agronomit, Pohjois-Karjalan agronomit, Pohjois-Pohjanmaan agronomit, Pohjois-Savon agronomit, Päijät-Hämeen agronomit, Satakunnan agronomit, Södra Finlands agronomer, Uudenmaan agronomit, Varsinais-Suomen agronomit samt Österbottens agronomer.