Intressebevakning

Agronomförbundet främjar sina medlemmars lönemässiga, yrkesmässiga och samhälleliga intressen. Förbundet främjar uppskattningen för branschen och dess experter samt medlemmarnas sammanhållning.  På så sätt eftersträvar förbundet att säkerställa konkurrenskraftiga löner och tillbörliga arbets- eller anställningsförhållandevillkor för sina medlemmar samt bidra till deras välbefinnande.

Målen för Agronomförbundets intressebevakning

  • Förbundet främjar sina medlemmars organisering och inkomstnivå.
  • Förbundet förbättrar sina medlemmars yrkeskunnighet och utbildning inom sitt område.
  • Förbundet informerar andra fackliga organisationer och har samarbete med dem.
  • Förbundet följer upp sina medlemmars situation på arbetsmarknaden samt hjälper med arbets- och karriärval.
  • Förbundet avger utlåtanden och lämnar propositioner till myndigheter och organisationer.
  • Förbundet deltar i kollektivavtalsförhandlingar.
  • Förbundet följer upp samhällets utveckling och främjar en positiv utveckling inom branscherna.

Agronomförbundet stödjer medlemmarnas aktiviteter inom förbundet, arrangerar olika slags tillställningar och evenemang samt idkar publiceringsverksamhet.

Agronomförbundet stödjer sina medlemmar med penningunderstöd, stipendier och genom att erbjuda sina medlemmar professionell hjälp vid anställningsrelaterade problem. 

Agronomförbundet finns representerad i Akava samt dess förhandlingsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offetliga sektorrns utbildade FOSU rf och De högre tjänstemännen YTN.