Organisation

Agronomförbundet har cirka 6 000 medlemmar som direkta personliga medlemmar. Förbundet har även 25 medlemsföreningar fördelade efter utbildningsområde och region. Agronomförbundets högsta förvaltningsorgan är fullmäktige med 25 medlemmar som utser en styrelse med sju medlemmar. Fullmäktigeordförande är agronom Simo Tiainen. Styrelseordförande är agronom Teppo Raininko.

På kontoret arbetar tio personer. Till deras hjälp i intressebevakningen finns förhandlingskommittéer och arbetsgrupper samt utskott inom olika sektorer. Agronomförbundet har aktivt samarbete med Akava samt dess förhandlingsorganisationer JUKO och De högre tjänstemännen YTN. Tillsammans med femton andra Akavaförbund bildar Agronomförbundet även föreningen Vakava.