Hur blir man medlem?

En person som studerar för eller har avlagt lägre eller högre universitetsexamen eller högre yrkeshögskoleexamen inom de discipliner som förbundet representerar kan ansluta sig som medlem i Agronomförbundet genom att fylla i anslutningsblanketten och returnera den till Agronomförbundet antingen elektroniskt eller per post på adressen PB 44, 00131 Helsingfors. Förbundets styrelse beslutar om godkännande av medlem.

Efter att blanketten returnerats skickar förbundet ut en bankgiroblankett för inbetalning av medlemsavgiften. Som anslutningsdag räknas den dag då ansökan inkommit till förbundets kontor och medlemsavgiften betalats in. Medlemsavgiftens storlek för anslutningsåret baseras på antalet kvarvarande månader. Medlemskapet i arbetslöshetskassa träder i kraft då betalningen registrerats på förbundets konto.