#ParemmanTyöelämänPuolesta


Työmarkkinoilla kuohuu

Hallitus esittää suomalaiseen työmarkkinamalliin isoa periaatteellista muutosta. Sen tavoitteena on kirjata lakiin menettely, jolla palkankorotukset sidottaisiin vientialojen palkankorotusten tasoon, tämän enempää palkkoja ei voitaisi kulloisellakin sopimiskierroksella korottaa. Alijäämäistä julkista taloutta hallitus korjaa leikkauksilla, joista hyvin suuri osa kohdistuu työelämää sivuaviin tukiin ja järjestelmiin.

Agronomiliitto on mukana akavalaisten liittojen edunvalvonnassa. Liitot ovat huolissaan neuvottelujärjestelmän tulevaisuudesta ja leikkausten kohdentumisesta. Katsomme, että työelämän pelisääntöjä on uudistettava ja julkinen talous tasapainotettava yhtä vaalikautta pidemmällä aikajaksolla. Nyt esitetyt toimet uhkaavat kuitenkin rapauttaa neuvottelujärjestelmämme luottamuksen ja vaikeuttaa esimerkiksi naisvaltaisten, julkisten alojen palkkakehitystä.

Akavalaiset liitot katsovat, että työelämässä tarvitaan koordinaatiota ja selkeää sopimusmenettelyä. Tutkimusten mukaan tätä arvostavat myös yritykset ja työnantajat. Mielipiteen ilmaisuille on löydettävä yhteiset pelisäännöt mutta niiden rajoittaminen lailla sopii huonosti pohjoismaiseen kulttuuriin. Haluamme hallituksen kanssa yhteiseen neuvottelupöytään esitysten kipupisteistä. Etsimme ratkaisuja emmekä riitelyä.

Lue lisää:
Akavan tavoitteet 
Akavan ratkaisuehdotukset 

Agronomiliitto tukee Akavan tavoitteita. Tuoreen palkkatutkimuksemme mukaan jäsentemme palkkakehityksestä yli 90 prosenttia on yleiskorotusten varassa. On vaikea nähdä, kuinka lailla rajoitettu malli tukisi neuvotteluvoimaamme.

Muistutamme myös, että esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyysturva on jo merkittävästi heikentynyt vuoden alussa. Työttömyysturvan omavastuu on pidentynyt, lapsikorotuksia leikataan ja työtulojen suojaosaa poistuu. Syyskuussa järjestelmän edellyttämä työskentelyedellytys kaksinkertaistuu, mikä heijastuu terävimmin vastavalmistuneiden turvaan. Lisätietoja Erkon sivuilta