Pohjoismainen jäsenyhteistyö

Agronomiliitolla on pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa ns. vierasjäsensopimus, joka päivitettiin kesäkuussa 2019.

Agronomiliiton jäsen voi muuttaessaan Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin hakeutua vierasjäseneksi em. maiden sisarjärjestöihimme.

Vierasjäsenenä voi päivitetyn sopimuksen mukaan olla kolmen vuoden ajan Agronomiliittoon maksetun jäsenmaksun turvin. Jos työskentely kestää pidempään, tulee   jäsenen liittyä em. Pohjoismaan Agronomiliittoa vastaavaan järjestöön normaalisti. Tällöin Agronomiliitto myöntää alennusta ulkomailla työskentelevälle jäsenelleen.

Vierasjäsenellä on oikeus saada palvelua ja muutoinkin osallistua toimintaan normaalijäsenten tavoin. Ainoastaan työttömyysturvaa vierasjäsenyys ei koske. Myös opiskelijajäsenet voivat hakeutua vierasjäseniksi.

Vierasjäsenhakemus tulee lähettää sen maan liittoon, jossa työskentelee. Suomenkielisen vierasjäsensopimuksen voit ladata tästä.

Työvoiman liikkuvuuden esteitä kartoitettiin Pohjoismaiden välillä

Agronomiliitto ja Loimu osallistuivat keväällä 2019 yhteispohjoismaiseen hankkeeseen, jossa selvitettiin luonnontietteellisten ja luonnonvara-alojen korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden liikkuvuutta ja mahdollisia esteitä.

Vaikka Pohjoismaat ovat yhteiskuntina hyvin samankaltaisia, löytyy kuitenkin lukuisia liikkuvuuden esteitä. Yksi keskeisimmistä esteistä on ammatillisen pätevyyden tunnistamiseen liittyvät ongelmat. Esteitä löytyy myös eritoten sosiaali- ja työttömyysturvan saralla. Merkittäviä eroja on mm. vanhemmuuteen sekä lasten huoltajuuteen ja hoitoon liittyvässä lainsäädännössä. Työttömyysturvan kohdalla esimerkiksi paluumuuttaja jää pelkän perusturvan varaan, ellei hänellä palatessaan ole voimassa olevaa työsuhdetta.

Lataa raportti tästä