Muiden yhteisöjen apurahat

  • August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden Tutkimussäätiön apurahat
  • Walter Ehrströmin säätiön apurahat
  • Suomen Sianjalostuksen Säätiön apurahat

August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden tutkimussäätiön apurahat

August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden tutkimussäätiö sr julistaa haettavaksi apurahoja maatalouselinkeinon edistämistä tarkoittavaa tutkimustoimintaa varten. Hakemuksesta tulee selvitä paitsi hakijan opinnot ja aikaisempi tutkimustoiminta, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautuminen.

Jos apurahaa haetaan jatkotutkintoja varten, on laitoksen esimiehen suostumus työskentelymahdollisuuksien järjestämisestä esitettävä. Lisäksi on lähetettävä, mikäli mahdollista, tutkimustyötä ohjaavan professorin tai vastaavan muun ohjaajan suositus suoraan säätiön asiamiehelle.

Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 28.2.2019 säätiön asiamiehelle Veikko Hämäläiselle, os. Miniatontie 8 B 10, 02360 Espoo, matkapuh. 0400 319 294. Häneltä saa lähempiä tietoja apurahoja koskevista asioista.

Lomake on tulostettavissa alta.

Tiuran apurahalomake (pdf)

Walter Ehrströmin säätiön apuraha

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Osa apurahoista myönnetään laajempiin tutkimushankkeisiin, osa pienempinä tutkimus- ja matka-apurahoina ensisijaisesti maitohygieniaa tai muuta elintarvikehygieniaa edistäviin tarkoituksiin.

Hakukaavakkeet ja ohjeet ovat saatavissa internetistä osoitteesta www.maitohygienialiitto.fi.

Tiedustelut: puh. 050 5937 821 tai sähköposti info(at)maitohygienialiitto.fi

Suomen Sianjalostuksen Säätiön apuraha

Suomen Sianjalostuksen Säätiö sr on vuonna 1935 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on sekä aatteellisesti että taloudellisesti edistää ja tukea sianjalostusta sekä sikataloutta Suomessa. Säätiön tarkoitusta toteutetaan edistämällä stipendein ja apurahoin suomalaista sikataloutta ja kotimaista sianjalostusta sekä niihin liittyvää tutkimustoimintaa. Hakemuksesta myönnettävien apurahojen lisäksi säätiö on myöntänyt 2500 euron suuruisia stipendejä kotimaiseen sianjalostukseen ja suomalaiseen sikatalouteen liittyvistä väitöstutkimuksista. Stipendi voidaan myöntää, kun väitöspäivä on päätetty.

Lisätietoja säätiön toiminnasta, apurahoista ja stipendeistä antaa säätiön asiamies Veikko Hämäläinen, puhelin 0400-319294 ja sähköposti veikko.hamalainen@mailsuomi.com.