Muiden yhteisöjen apurahat

  • August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden Tutkimussäätiön apurahat
  • Walter Ehrströmin säätiön apurahat
  • Suomen Sianjalostuksen Säätiön apurahat
     

August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden tutkimussäätiön apurahat

August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö sr julistaa haettavaksi apurahoja suomalaista maatalouselinkeinoa edistävään ja kehittävään tutkimustoimintaan. Hakemuksessa tulee esittää hakijan opinnot ja aikaisempi tutkimustoiminta, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautuminen.

Jos apurahaa haetaan jatkotutkinnon suorittamista varten, on esitettävä esimiehen suostumus työskentelymahdollisuuksien järjestämisestä. Lisäksi pyydetään toimittamaan tutkimustyötä ohjaavan professorin tai vastaavan muun ohjaajan suositus suoraan säätiön asiamiehelle.

Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava sähköpostitse viimeistään 28.2.2023 säätiön asiamiehelle Veikko Hämäläiselle, jolta saa lähempiä tietoja apurahoja koskevista asioista, puhelin 0400 319 294, sähköposti veikko.hamalainen@mailsuomi.com 

Lomake on tulostettavissa alta.

Tiuran apurahalomake (pdf)

Walter Ehrströmin säätiön apuraha

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Osa apurahoista myönnetään laajempiin tutkimushankkeisiin, osa pienempinä tutkimus- ja matka-apurahoina ensisijaisesti maitohygieniaa tai muuta elintarvikehygieniaa edistäviin tarkoituksiin.

Hakukaavakkeet ja ohjeet ovat saatavissa internetistä osoitteesta www.maitohygienialiitto.fi.

Tiedustelut: puh. 050 5937 821 tai sähköposti info(at)maitohygienialiitto.fi

Suomen Sianjalostuksen Säätiön apuraha

Suomen Sianjalostuksen Säätiö sr on vuonna 1935 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on sekä aatteellisesti että taloudellisesti edistää ja tukea sianjalostusta sekä sikataloutta Suomessa. Säätiön tarkoitusta toteutetaan edistämällä stipendein ja apurahoin suomalaista sikataloutta ja kotimaista sianjalostusta sekä niihin liittyvää tutkimustoimintaa. Hakemuksesta myönnettävien apurahojen lisäksi säätiö on myöntänyt 2500 euron suuruisia stipendejä kotimaiseen sianjalostukseen ja suomalaiseen sikatalouteen liittyvistä väitöstutkimuksista. Stipendi voidaan myöntää, kun väitöspäivä on päätetty.

Lisätietoja säätiön toiminnasta, apurahoista ja stipendeistä antaa säätiön asiamies Veikko Hämäläinen, puhelin 0400-319294 ja sähköposti veikko.hamalainen@mailsuomi.com.