SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahojen vuoden 2019 haku on huhtikuussa.

Vuoden 2019 hakuaika on 1.-30.4.2019. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla hyvissä ajoin ennen haun alkamista. Niihin ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia. Rakennamme parhaillaan uutta teknistä hakujärjestelmää.

 

x x x Alla vuoden 2018 ohjeistus x x x

 

​Vuoden 2018 hakuaika oli 1.-30.4.2018. Päätökset saajista tehtiin elokuun 23. päivä. Kaikille hakijoille tiedotetaan asiasta kirjeitse syyskuun alkupuolella.

1) Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin

 • kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (12 kk)
  • enintään kolmivuotisena
  • 24 000 euroa / väitelleille 28 000 euroa / 12 kk
   • (summia nostettu v. 2017 20 000 eurosta)
  • 1 500 euroa/12 kk kulumääräraha tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin
  • harkinnanvarainen 1 750 euroa/12 kk yleiskustannuslisä, jonka edellytyksenä on sitoumus ko. tutkimuspaikan kanssa
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
 • osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha
  • 4 – 10 kk:n työskentelyyn
  • 2 000 euroa / väitelleille 2 333 euroa / kk
   • (summia nostettu v. 2017 1 666 eurosta/kk)
  • 125 euroa/kk kulumääräraha tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin
  • harkinnanvarainen 145 euroa/kk yleiskustannuslisä, jonka edellytyksenä on sitoumus ko. tutkimuspaikan kanssa
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
 • tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville
  • toissijainen tukimuoto
  • enintään kolmivuotinen rahoitus
  • 20 000/15 000/10 000 euroa (vaihtoehdot)
   • (v. 2017 suurin 25 000 euron tutkimusapuraha poistettu)
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
 • Agronomiliitto-yhteisön omat tutkimustarpeet
  • ei hakua

2) Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen

 • Enintään 5 000 euroa.
 • Haettavissa vain etukäteen.

3) Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn

 • Haettavien matka-apurahojen suuruudet ovat:
  • Euroopan ulkopuoliset maat - enintään 950 €
  • Eurooppa (ei Pohjoismaat, Baltia) - enintään 500 €
  • Pohjoismaat, Baltia - enintään 400 €
 • edellytyksenä suullinen tai posteriesitys
 • ​haettavissa sekä etukäteen että takautuvasti

4) Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn

 • painatus- ja julkaisukuluihin sekä kielentarkastukseen
  • 750 €
 • haettavissa sekä etukäteen että takautuvasti

Apurahoja jaettaessa tieteellinen taso on keskeisin kriteeri. Agronomiliiton jäsenyys ja sen kesto/jatkuvuus luetaan eduksi. Ensisijaisena kohteena ovat luonnollisille henkilöille eli tutkijoille ja muille tieteenharjoittajille myönnettävät henkilökohtaiset tutkimusapurahat. Kuitenkin tutkimusapurahaa voidaan myöntää myös tutkimuslaitoksissa työskenteleville, mutta se on toissijainen vaihtoehto. Silloinkin hakijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Tutkimusapurahoja ei voi sama hakija ”pankittaa” eli käyttämättömät apurahat heikentävät hakijan mahdollisuutta uuteen apurahaan. Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään vuoden sisällä myöntöhetkestä ja käytettävä viimeistään kolmen vuoden sisällä.

Tutkimuspaikan sitoumus edellytetään, jos työ on tarkoitus hakemuksen mukaan tehdä tutkimuslaitoksessa ja siihen haetaan yleiskustannuslisää.

Varojen käytössä noudatamme aina raportointikäytäntöä. Useampivuotisissa hankkeissa noudatamme väliraportointikäytäntöä. Vuonna 2018 oli ensimmäisen kerran käsittelyssä myönteisen rahoituspäätöksen saaneita useampivuotisia hankkeita. Nämä asetettiin etusijalle apurahoja myönnettäessä, jos väliraportointi osoitti hankkeen edenneen suunnitellulla tavalla.

Tutkimusapurahojen arvioinnin suorittaa säätiöiden ja liiton yhteinen Agronomiliiton tieteellinen toimikunta, joka jakaantuu kahteen arviontiryhmään. Sen kokoonpano muodostetaan tieteelliseltä pohjalta siten, että se pystyy laadukkaasti valmistelemaan vuosittain apurahapäätöksiä. Lopulliset päätökset tekee hallitusten yhteiskokous.

Säätiöiden varoja myönnettäessä tarkastamme tutkimusapurahojen soveltuvuuden säätiöiden sääntöjen mukaisina. Valmistelussa ja päätöksiä tehtäessä noudatetaan lähipiiri- ja jääviyssääntöjä. Maataloustieteisiin on selkeästi enemmän varoja käytettävissä kuin muihin ruoka-alan tieteisiin.

Kaikille apurahoja hakeneille ilmoitetaan syyskuun alkupuolelle päätös kirjeitse. Apurahan saaneille annetaan myös maksatusohjeet.

Lisätietoja hakemusten sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit tiedustella Jyrki Wallinilta (jyrki.wallin (at) agronomiliitto.fi tai 040 9011640). Hän toimii liiton toiminnanjohtajana sekä kolmen säätiön asiamiehenä.

Hakemisen teknisissä kysymyksissä ole yhteydessä assistentti Malla Ahoseen (malla.ahonen (at) agronomiliitto.fi tai 09 2511 1646).

Apurahojen maksatukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä taloussihteeri Päivi Rissaseen (paivi.rissanen (at) agronomiliitto.fi tai 09 2511 1652).

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahojen vuoden 2018 hakulomakkeen ja hakuohjeen löydät vielä tästä.