SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahojen vuoden 2024 haku on huhtikuussa.

Vuoden 2024 hakuaika on 1.-30.4.2024. Haku tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Muista antaa myös lausunnonantajille aikaa, sillä myös lausuntojen pitää saapua järjestemään hakuajan puitteissa!

1) Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin

 • kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (12 kk)
  • enintään kolmivuotisena
   • useampivuotisen hankkeen viimeinen vuosi voi olla myös osittainen (4-11 kk)
  • 24 000 euroa / väitelleille 28 000 euroa / 12 kk
  • 1 500 euroa/12 kk kulumääräraha tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin
  • harkinnanvarainen 1 750 euroa/12 kk yleiskustannuslisä, jonka edellytyksenä on sitoumus ko. tutkimuspaikan kanssa
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
 • osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha
  • 4 – 11 kk:n työskentelyyn
   • voi tulla kysymykseen myös useampivuotisen hankkeen viimeisen vuoden kohdalla
  • 2 000 euroa / väitelleille 2 333 euroa / kk
  • 125 euroa/kk kulumääräraha tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin
  • harkinnanvarainen 145 euroa/kk yleiskustannuslisä, jonka edellytyksenä on sitoumus ko. tutkimuspaikan kanssa
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
 • tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville
  • toissijainen tukimuoto
  • enintään kolmivuotinen rahoitus
  • 20 000/15 000/10 000 euroa (vaihtoehdot)
  • haettavissa vain etukäteen
  • vain maataloustieteisiin johtuen rahoitusrakenteesta
  • myös työryhmille
 • Agronomiliitto-yhteisön omat tutkimustarpeet
  • ei hakua

2) Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen

 • enintään 5 000 euroa.
 • haettavissa vain etukäteen.
 • myös työryhmille

3) Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn

 • haettavien matka-apurahojen suuruudet ovat:
  • Euroopan ulkopuoliset maat - enintään 950 €
  • Eurooppa (ei Pohjoismaat, Baltia) - enintään 500 €
  • Pohjoismaat, Baltia - enintään 400 €
 • edellytyksenä suullinen tai posteriesitys
 • ​haettavissa sekä etukäteen että takautuvasti

4) Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn

 • painatus- ja julkaisukuluihin sekä kielentarkastukseen
  • 750 €
 • haettavissa sekä etukäteen että takautuvasti

Ensisijaisena kohteena ovat luonnollisille henkilöille eli tutkijoille ja muille tieteenharjoittajille myönnettävät henkilökohtaiset tutkimusapurahat. Kuitenkin tutkimusapurahaa voidaan myöntää myös tutkimuslaitoksissa työskenteleville, mutta se on toissijainen vaihtoehto. Silloinkin hakijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Apurahoja jaettaessa tieteellinen taso on keskeisin kriteeri. Tämän lisäksi myöntöpäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon kirjaimellisesti säätiöiden sääntöjen noudattaminen, millä on vaikutusta varojen kohdentamiseen. Lisäksi varoja myönnettäessä aiemmin rahoituksen saaneiden useampivuotisten hankkeiden rahoitus arvioidaan ensin ja asetetaan etusijalle, jos väliraportointi osoittaa hankkeen edenneen suunnitellulla tavalla.

Agronomiliiton jäsenyys ja sen kesto/jatkuvuus luetaan eduksi.

Tutkimusapurahoja ei voi sama hakija ”pankittaa” eli käyttämättömät apurahat heikentävät hakijan mahdollisuutta uuteen apurahaan. Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään vuoden sisällä myöntöhetkestä ja käytettävä viimeistään kolmen vuoden sisällä.

Tutkimuspaikan sitoumus edellytetään, jos työ on tarkoitus hakemuksen mukaan tehdä tutkimuslaitoksessa ja siihen haetaan yleiskustannuslisää.

Varojen käytössä noudatamme aina raportointikäytäntöä. Useampivuotisissa hankkeissa noudatamme väliraportointikäytäntöä.

Tutkimusapurahojen arvioinnin suorittaa säätiöiden ja liiton yhteinen Agronomiliiton tieteellinen toimikunta, joka jakaantuu kahteen arviontiryhmään. Sen kokoonpano muodostetaan tieteelliseltä pohjalta siten, että se pystyy laadukkaasti valmistelemaan vuosittain apurahapäätöksiä. Lopulliset päätökset tekee hallitusten yhteiskokous. Valmistelussa ja päätöksiä tehtäessä noudatetaan lähipiiri- ja jääviyssääntöjä. Maataloustieteisiin on selkeästi enemmän varoja käytettävissä kuin muihin ruoka-alan tieteisiin.

Lisätietoja hakemusten sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit tiedustella Agronomiliiton toiminnanjohtajalta, joka toimii myös kolmen säätiön asiamiehenä. Hakemisen teknisissä kysymyksissä ole yhteydessä järjestöpäällikkö Malla Ahoseen (malla.ahonen (at) agronomiliitto.fi tai 09 2511 1646). Hakujärjestelmän varsinaisen teknisen tuen hoitaa Aspicore Oy, jonka tiedot löytyvät hakujärjestelmästä. Apurahojen maksatukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä taloussihteeri Päivi Rissaseen (paivi.rissanen (at) agronomiliitto.fi tai 09 2511 1652).

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahojen hakulinkkiin ja ohjeisiin pääset tästä. Järjestelmän haku avautuu 1.4.