Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn

Matka-apurahoja tutkimustulosten esittelyyn myönnetään, jotta tutkijauran kehittyminen olisi optimaalista tutkijan päästessä esittelemään tutkimustuloksiaan.

Haettavien matka-apurahojen suuruudet ovat:

  • Euroopan ulkopuoliset maat - enintään 950 €
  • Eurooppa (ei Pohjoismaat, Baltia) - enintään 500 €
  • Pohjoismaat, Baltia - enintään 400 €

Matka-apurahojen kohdalla noudatetaan seuraavia erikoissääntöjä:

  • myöntämisen edellytyksenä on suullinen tai posteriesitys.
  • apurahaa voi hakea osallistumismaksun, matkakustannusten yms. kattamiseen eli kaikkeen ko. tutkimustulosten esittelyyn liittyvän matkan kulujen kattamiseen.
  • poikkeuksellisesti haettavissa myös takautuvasti.