Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen

Tutkitun ja olemassa olevan tutkimustiedon tunnetuksi tekemiseen voidaan myöntää harkinnanvaraisia apurahoja. Tällä saavutetaan parempi hyöty tutkimuspanoksista ja vaikuttavuus.

Kokoluokka enintään 5 000 euroa. Haettavissa vain etukäteen.

Myös yhteisöt ovat tässä kategoriassa luonteva hakija. Myös työryhmille.