Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn

Tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn ohjattavien apurahojen tarkoituksena on auttaa tieteellisen työn loppuunsaattamisessa painatuksen, julkaisukulujen ja kielentarkastuksen osalta.

Haettavan apurahan suuruus on 750 €, jota voi hakea myös takautuvasti.