SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien vuoden 2020 hakuaika on huhtikuu. Gradustipendit jatkuvassa haussa.

Vuoden 2020 hakuaika on 1.-30.4.2020. Haku tapahtuu 1.4. aukeavalla sähköisellä hakujärjestelmällä.

1) Stipendit osaamisen kehittämiseen. Suunnattu työelämään siirtyneille ruoka-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Erikoishakuna opettajastipendit (Agronomiliiton opetusalan rahasto).

 • Myönnetään kokoluokissa 250, 500, 750 tai 950 euroa
 • Suuruus määräytyy pääasiassa koulutuksen laajuuden perusteella, sekä sen merkityksestä hakijan henkilökohtaisen osaamisen ajantasaistamiseen.
 • Soveltuu palkansaajille ja työttömille sekä viljelijöille ja muille yrittäjille.
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.

2) Gradustipendit vastavalmistuneille suoritetusta opinnäytetyöstä.

 • Myönnetään KAIKILLE Agronomiliiton opiskelijajäseninä olleille vastavalmistuneille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille liiton jäsenille.
 • Haku vain takautuvasti ja samalle henkilölle vain yhdestä tutkinnosta.
 • Jatkuva haku.
 • Stipendi on myönnetty 28.4.2017 alkaen valmistuville ja kriteerit täyttäville.
 • Täysimääräisten gradustipendien suuruudet:
  • Loistava/Erinomainen (l./ecl.)              275 €
  • Kiitettävä/Hyvä (mcl./cl.)                      125 €
  • Tyydyttävä/Hyväksytty (nsl./lub./a.)       75 €

3) Ulkomaanmatkastipendit opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin/opintovaatimuksiin kuuluvana osana.

 • Myönnetään seuraavissa kokoluokissa:
  • Euroopan ulkopuolinen     300 euroa
  • Muu Eurooppa                    150 euroa
  • Pohjoismaat ja Baltia          100 euroa
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.

4) Muut

 • Eino Heinonen stipendit Latokartanon ylioppilaskylässä, jotka jaetaan kylän kevätjuhlassa. Erillinen prosessi.
 • Ainejärjestöstipendit jaetaan syksyllä, ja prosessi tapahtuu yhdessä ainejärjestöjen kanssa erillisellä aikataululla. Erillinen prosessi ainejärjestösopimuksen Agronomiliiton kanssa tehneiden ainejärjestöjen kanssa.

5) Vuoden 2020 erillishaku: Kannustusstipendit maatilatyöskentelyyn

 • Vuoden 2020 erillishaku liittyy maatilojen lisätyövoiman tarpeen koronapandemian aikana. Agronomi­­liitto haluaa olla mukana poikkeusaikana tukemassa kotimaista maatalous- ja elintarvikealaa Suomi kasvaa ruoasta -teeman mukaisesti. Näitä kannustusstipendejä myönnetään Agronomiliiton opiskelija­jäsenille sekä vastavalmistuneille. Stipendin suuruus on 100 euroa.

Koulutusstipendin saanti edellyttää jäsenyyttä Agronomiliitossa. Jäsenyyden kesto ja säännöllinen jäsenmaksun suorittaminen vaikuttavat positiivisesti.

Täysimääräisiä stipendejä voidaan leikata, jos varojen riittämättömyys, jäsenyyden kesto ja jäsenmaksun maksamisen epäsäännöllisyys antavat siihen aihetta. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet koulutusstipendiä (pl. gradustipendit).

Stipendit myönnetään käytettäväksi viimeistään vuoden sisällä myöntöhetkestä alkaen.

Raportointi stipendeissä kevyt, eikä erillisiä stipendikertomuksia edellytetä.

Stipendeistä osaamisen kehittämiseen päättää Agronomiliiton koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta. Opettajavaliokunta vastaa opettajien rahaston varojen käytöstä.

Lisätietoja stipendeistä osaamisen kehittämiseen voit tiedustella jäsenpalvelupäällikkö Suvi Huttuselta (suvi.huttunen (at) agronomiliitto.fi, puh. 045 139 3604). Opiskelijoille suunnattujen ulkomaanmatkastipendien ja gradustipendien sekä vuoden 2020 erillishaun osalta voit olla yhteydessä jäsenhankintapäällikkö Sini Kokkolaan (sini.kokkola(at)agronomiliitto.fi tai 040 901 1645).

Hakemisen teknisissä kysymyksissä ole yhteydessä assistentti Malla Ahoseen (malla.ahonen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1646). Uuden sähköisen hakujärjestelmän varsinaisen teknisen tuen hoitaa Aspicore Oy, jonka tiedot löytyvät hakujärjestelmästä. Koulutusstipendien maksatukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä taloussihteeri Päivi Rissaseen (paivi.rissanen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1652).

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien hakulinkkiin ja -ohjeisiin pääset tästä.