SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien vuoden 2018 hakuaika on huhtikuu. Gradustipendit jatkuvassa haussa.

Vuoden 2018 hakuaika on 1.-30.4.2018. Tarkemmat hakuohjeet sekä hakulomake julkaistaan näillä sivuilla. ​ Gradustipendit ovat jatkuvassa haussa.

1) Stipendit osaamisen kehittämiseen. Suunnattu työelämään siirtyneille ruoka-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Erikoishakuna opettajastipendit (Agronomiliiton opetusalan rahasto).

 • Myönnetään kokoluokissa 250, 500, 750 tai 950 euroa
 • Suuruus määräytyy pääasiassa koulutuksen laajuuden perusteella, sekä sen merkityksestä hakijan henkilökohtaisen osaamisen ajantasaistamiseen.
 • Soveltuu palkansaajille ja työttömille sekä viljelijöille ja muille yrittäjille.
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.

2) Gradustipendit vastavalmistuneille suoritetusta opinnäytetyöstä.

 • Myönnetään KAIKILLE Agronomiliiton opiskelijajäseninä olleille vastavalmistuneille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille liiton jäsenille.
 • Haku vain takautuvasti ja samalle henkilölle vain yhdestä tutkinnosta.
 • Jatkuva haku on nyt auki ja stipendi myönnetään 28.4.2017 alkaen valmistuville ja kriteerit täyttäville.
 • Täysimääräisten gradustipendien suuruudet:
  • Loistava/Erinomainen (l./ecl.)              275 €
  • Kiitettävä/Hyvä (mcl./cl.)                      125 €
  • Tyydyttävä/Hyväksytty (nsl./lub./a.)       75 €

3) Ulkomaanmatkastipendit opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin/opintovaatimuksiin kuuluvana osana.

 • Myönnetään seuraavissa kokoluokissa:
  • Euroopan ulkopuolinen       300 euroa
  • Muu Eurooppa                    150 euroa
  • Pohjoismaat ja Baltia          100 euroa
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.
 • Ensimmäinen haku huhtikuussa 2018. (korvaa entiset opiskelijoiden matka-apurahat)

4) Muut

 • Eino Heinonen stipendit Latokartanon ylioppilaskylässä, jotka jaetaan kylän kevätjuhlassa. Erillinen prosessi.
 • Ainejärjestöstipendit jaetaan syksyllä, ja prosessi tapahtuu yhdessä ainejärjestöjen kanssa erillisellä aikataululla. Erillinen prosessi ainejärjestösopimuksen Agronomiliiton kanssa tehneiden ainejärjestöjen kanssa.


Koulutusstipendin saanti edellyttää jäsenyyttä Agronomiliitossa. Jäsenyyden kesto ja säännöllinen jäsenmaksun suorittaminen vaikuttavat positiivisesti.

Täysimääräisiä stipendejä voidaan leikata, jos varojen riittämättömyys, jäsenyyden kesto ja jäsenmaksun maksamisen epäsäännöllisyys antavat siihen aihetta. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet koulutusstipendiä (pl. gradustipendit).

Stipendit myönnetään käytettäväksi viimeistään vuoden sisällä myöntöhetkestä alkaen.

Raportointi stipendeissä kevyt, eikä erillisiä stipendikertomuksia edellytetä.

Stipendien arvioimistehtävän hoitaa Agronomiliiton koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa on riittävä osaaminen toimiston valmistelutyön tueksi. Kokoonpanossa on mukana mm. täydennyskoulutusosaaminen. Opettajavaliokunta vastaa opettajien rahaston varojen käytöstä.

Lisätietoja stipendeistä osaamisen kehittämiseen ja hakemusten sisällöstä voit tiedustella Heidi Hännikäiseltä (heidi.hannikainen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1645). Hän toimii liiton ura-asioiden päällikkönä ja mm. koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan ja opettajavaliokunnan sihteerinä. Opiskelijoille suunnattujen ulkomaanmatkastipendien ja gradustipendien osalta voit olla yhteydessä jäsenpalvelupäällikkö Sini Kokkolaan (sini.kokkola(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1653).

Hakemisen teknisissä kysymyksissä ole yhteydessä assistentti Malla Ahoseen (malla.ahonen(at agronomiliitto.fi tai 09 2511 1646). Koulutusstipendien maksatukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä taloussihteeri Päivi Rissaseen (paivi.rissanen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1652).

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien hakulomakkeen ja -ohjeet saat tästä.