SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien hakuaika on huhtikuu. Gradustipendit ovat jatkuvassa haussa.

Vuoden 2024 hakuaika on 1.-30.4.2024. Gradustipendien hakuaika on jatkuva.

1) Stipendit osaamisen kehittämiseen. Suunnattu työelämään siirtyneille ruoka-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Erikoishakuna opettajastipendit (Agronomiliiton opetusalan rahasto).

 • Myönnetään kokoluokissa 250, 500, 750 tai 950 euroa.
 • Suuruus määräytyy pääasiassa koulutuksen laajuuden perusteella, sekä sen merkityksestä hakijan henkilökohtaisen osaamisen ajantasaistamiseen.
 • Soveltuu palkansaajille ja työttömille sekä yrittäjille ja viljelijöille.
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.

2) Gradustipendit vastavalmistuneille suoritetusta opinnäytetyöstä.

 • Myönnetään KAIKILLE Agronomiliiton opiskelijajäseninä olleille vastavalmistuneille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille liiton jäsenille.
 • Haku vain takautuvasti ja samalle henkilölle vain yhdestä tutkinnosta.
 • Jatkuva haku.
 • Gradustipendien jako suoritetaan kerran vuodessa Agronomiliiton vastavalmistuneiden juhlassa tai muutoin ilmoitettavalla tavalla. 
 • Gradustipendiä tulee hakea viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta.
 • Täysimääräisten gradustipendien suuruudet:
  • Loistava/Erinomainen (l./ecl. tai 5/5)                 275 €
  • Kiitettävä/Hyvä (mcl./cl. tai 3-4/5)                     125 €
  • Tyydyttävä/Hyväksytty (nsl./lub./a. tai 1-2/5)     75 €

3) Ulkomaanmatkastipendit opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin/opintovaatimuksiin kuuluvana osana.

 • Myönnetään seuraavissa kokoluokissa:
  • Euroopan ulkopuolinen     400 euroa
  • Muu Eurooppa                    250 euroa
  • Pohjoismaat ja Baltia          200 euroa
 • Haku etukäteen tai takautuvasti.

4) Muut

 • Eino Heinonen stipendit Latokartanon ylioppilaskylässä, jotka jaetaan kylän kevätjuhlassa. Erillinen prosessi.
 • Ainejärjestöstipendit jaetaan syksyllä, ja prosessi tapahtuu yhdessä ainejärjestöjen kanssa erillisellä aikataululla. Erillinen prosessi ainejärjestösopimuksen Agronomiliiton kanssa tehneiden ainejärjestöjen kanssa.

 

Koulutusstipendin saanti edellyttää jäsenyyttä Agronomiliitossa. Jäsenyyden kesto ja säännöllinen jäsenmaksun suorittaminen vaikuttavat positiivisesti.

Täysimääräisiä stipendejä voidaan leikata, jos varojen riittämättömyys, jäsenyyden kesto ja jäsenmaksun maksamisen epäsäännöllisyys antavat siihen aihetta. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet koulutusstipendiä (pl. gradustipendit).

Stipendit myönnetään käytettäväksi viimeistään vuoden sisällä myöntöhetkestä alkaen.

Raportointi stipendeissä on kevyt, eikä erillisiä stipendikertomuksia edellytetä.

Stipendeistä osaamisen kehittämiseen päättää Agronomiliiton koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta. Opettajavaliokunta vastaa opettajien rahaston varojen käytöstä.

Lisätietoja stipendeistä osaamisen kehittämiseen voit tiedustella jäsenpalvelupäällikkö Emma Pihkalalta (etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. 045 139 3604). Opiskelijoille suunnattujen ulkomaanmatkastipendien ja gradustipendien osalta voit olla yhteydessä jäsenpalvelupäällikkö Mirkku Muikkuun (etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi tai 040 901 1645).

Hakemisen teknisissä kysymyksissä ole yhteydessä järjestöpäällikkö Malla Ahoseen (malla.ahonen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1646). Hakujärjestelmän varsinaisen teknisen tuen hoitaa Aspicore Oy, jonka tiedot löytyvät hakujärjestelmästä. Koulutusstipendien maksatukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä taloussihteeri Päivi Rissaseen (paivi.rissanen(at)agronomiliitto.fi tai 09 2511 1652).

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendien hakulinkkiin ja -ohjeisiin pääset tästä.