Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön avustukset

Säätiö voi myöntää sääntöjensä mukaisia avustuksia sosiaalisin perustein Suomessa asuville suomenkielisille vähävaraisille agronomeille, vastaavan maatalousalan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tai alan yliopisto-opiskelijoille.

Nämä avustukset ovat varsin harvinaisia, harkinnanvaraisia ja käsittely tapahtuu säätiön hallituksen toimesta luottamuksellisesti. Varsinaista hakulomaketta ei ole, vaan ko. henkilöiden tulee ottaa yhteyttä joko säätiön asiamieheen tai hallituksen jäseniin.

Säätiö pyrkii myös itse olemaan yhteydessä henkilöihin, joiden osalta se uskoo sääntöjen tarkoituspykälän täyttyvän.

Lisätietoja:

Asiamies Timo Kaunisto, timo.kaunisto(at)agronomiliitto.fi tai 040 901 1640.
​Hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern, mikael.jern(at)bastu.net tai 040 527 6145.