Myönnetyt SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja -koulutusstipendit 2019-2023

2023

Vuoden 2023 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä lähes 250 000 euron edestä, yhteensä 127 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2023

Varoja myönnettiin yhteensä 224 240 €, 21 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 166 340 €, 10 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 54 900 € kuudelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 3 000 €, viidelle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 35 kpl yhteishakusummaltaan 493 180 €.
 

1. APURAHAT TIETEELLISIIN TUTKIMUSHANKKEISIIN (12 kpl, 213 890 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 24 000 €)

FM Minna Pääkkönen 24 000 €; Kyntömenetelmien vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin boreaalisilla nurmilla. Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö, henkilökohtainen tutkimusapuraha 12 kk.
 

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (4 kpl, 49 890 €)

M. Sc. Nisola Elizabeth Ayanfe 12 750 €, Resilient and responsible dairy production. Kolmevuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 6 kk henkilökohtainen tutkimusapuraha 12 000 € ja 750 € kulumääräraha.

FM Hanna Huuki 12 750 €, Nuoren vasikan pötsin mikrobiomin muokkauksen pitkäaikaisvaikutukset mikrobiomin kehitykseen, pötsin toimintaan, tuotokseen, hyvinvointiin ja kasvihuonepäästöihin. Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 6 kk henkilökohtainen tutkimusapuraha 12 000 € ja 750 € kulumääräraha.

MMM, agr. Tuomo Laine 8 500 €, The effect of blue and red light on primocane raspberry (Rubus idaeus L. ’Shani’)’ growth habit and berry quality indoor in Finland. Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 4 kk henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 500 € kulumääräraha.

MMM, agr. Noora Manninen 15 890 €, Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. Kolmivuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 7 kk henkilökohtainen tutkimusapuraha 14 000 €, 875 € kulumääräraha ja 1015 € yleiskustannuslisä.
 

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (7 kpl, yht. 140 000 €)

MMT (agr.) Tuuli Haikonen 20 000 €, Genomivalinnalla kestäviä lajikkeita laatumarjan tuotantoon (työryhmä). Kolmivuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö.

FT, dos. Anna Happonen 20 000 €, Antioksidantit kauran vastustuskyvyssä Fusarium-infektiota ja kuivuusstressiä vastaan (työryhmä). Kolmivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMT Anne Honkanen 20 000 €, Luomumaidon ja tavanomaisesti tuotetun maidon B12-vitamiinipitoisuus ja typen isotooppisuhteet Etelä-Pohjanmaan maitotiloilla (työryhmä). Kaksivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMM Annika Johansson 20 000 €, Kevätvehnän pistelaikku - geneettiset tekijät taudinaiheuttajan virulenssin taustalla ja kestävän resistenssin tunnistaminen pohjoismaisista kevätvehnälajikkeista. Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö.

MMT Jaana Laurila 20 000 €, Herneen ja härkäpavun itävyyden säilyminen varmuusvarastoituna (Huoltovarmuusherne) (työryhmä). Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMT Jarkko Niemi 20 000 € (ehdollinen), Sikatilojen johtamisen ja menestyksen tekijät (työryhmä). Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

Ph. D. Anna Stygar 20 000 € (ehdollinen), Links between farm economic situation, human & animal welfare on the example of Southern Ostrobothnia, Central Ostrobothnia & Central Finland regions (työryhmä). Kolmivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

 

2. APURAHAT TUTKIMUSTULOSTEN TUNNETUKSI TEKEMISEEN (1 kpl 4 900 €)

MMT Susanna Muurinen/Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 4 900 €, Suomalainen sokerijuurikastutkimus 70 vuotta, tilaisuus (työryhmä). Rahoitus: HET-Säätiö.

 

3. MATKA-APURAHAT TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELYYN (4 kpl, yht. 2 450 €)

Ph. D. Ali Kiani 950 €, Recent research findings in animal nutrition and animal physiology. Rahoitus: OK-Säätiö.

FT, ETM, TtM Jatta Salmela 500 €, Joint association of overweight/obesity and working conditions with subsequent sickness absence among young and midlife Finnish employees. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

FM Tuuli Salo 500 €, Gut inflammation, diet, and risk of type 1 diabetes related autoimmunity in Finnish children Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

MMM Meri Simojoki 500 €, Kasvipainotteisemman ruokavalion yhteys sydän- ja verisuonitautien riskiin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 

4. APURAHAT TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN VIIMEISTELYYN (4 kpl, yht. 3 000 €)

MMT Katri Joensuu 750 €, Apuraha tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn: painatus- ja julkaisukuluihin sekä kielentarkastukseen. Rahoitus: HET-Säätiö.

TtM Sohvi Koponen 750 €, Ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemustila ja ravinnonsaanti – ravitsemushoidon vaikutus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

MMT Venla Kyttä 750 €, Circular bioeconomy in life cycle assessment - addressing multifunctionality of agriculture. Rahoitus: HET-Säätiö.

ETM Riikka Pajulahti 750 €, Väitöskirjatyön kielentarkastus ja painatus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2023

Stipendejä myönnettiin yhteensä 13 550 € 24 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 20 hakijalle yhteensä 10 850 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 3 hakijalle 1 950 € ja Kari Liskolan rahastosta 1 hakijalle 750 €. Hakemuksia saapui yhteensä 28 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 20 750 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

TtM Annikki Ahonen 500 €
ETM Päivi Björkman 500 €
FM Päivi Haverinen 950 €
ETT Maria Heikkilä 950 €
TtM Emma Hindsberg 500 €
TtM Vili Jaakola 500 €
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiina Jääskeläinen 500 €
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Reetta Kinnunen 500 €
TtM Meri Kohonen 500 €
TtM Jasmin Kuusisto 500 €
THM Taina Luova 250 €
TtM Naomi Nzeza 500 €
ETM Paula Pitkänen 500 €
TtM Satu Pollari 500 €
TtM Emma Raappana 500 €
ETM Satu Räsänen 250 €
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sofie Schubert 500 €
ETM Tuuli Tauriainen 950 €
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Noora Toivonen 500 €
TtM Maria Vakkuri 500 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agronomi Sari Järvinen 950 €
MMM, agronomi Peppi Laine 500 €
MMM, agronomi Taneli Vuori 500 €

Rahoitus Kari Liskolan rahastosta:

AFM Madelene Lindqvist 750 €

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2023

Stipendejä myönnettiin yhteensä 13 kpl, 2 300 euroa. Summasta 9 kpl ja 1 700 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 4 kpl ja 600 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 14 kpl ja yhteishakusumma oli 2 600 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa                                 

Luomajärvi Taru 150 €, HET-Säätiö
Pikkarainen Riina 150 €, HET-Säätiö                                         

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat                                             

Pihlamo Jutta 300 €, Agronomiliitto
Virtain Anniina 300 €, Agronomiliitto                                      

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa

Karjalainen Silja-Liina 100 €, Agronomiliitto
Kiiski Jannika 100 €, Agronomiliitto
Krekula Olivia 150 €, Agronomiliitto
Mäntylä Wilhelmina 150 €, Agronomiliitto
Räisänen Inkeri 150 €, HET-Säätiö
Salo Niilo 150 €, HET-Säätiö
Tuomisto Emma 150 €, Agronomiliitto
Weeraratne Soila 150 €, Agronomiliitto 

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat                                  

Kokko Riikka 300 €, Agronomiliitto

Gradustipendit 2023

Gradustipendejä myönnettiin yhteensä 69 kpl, 9 500 €, joista Agronomiliiton rahoituksella 48 kpl, 6 737,50 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön rahoituksella 21 kpl, 2 762,50 €. Hakemuksia tuli yhteensä 74 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

ETM Aarinen Sarita
ETM Ahl Ia
FM Ahokas Iida
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ahonen Amanda
ETM Anttila Alina
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Eerikäinen Reetta
ETM Eronen Joel
ETM Grönlund Christopher
MMM Hautalampi Essi
ETM Heikkinen Katri
ETM Helenius Annika
FM Hentilä Annukka
TtM Hirvonen Anni
FM Jouhki Ida
FM Joutsi Roosa
ETM Juutilainen Zoja
ETM Karhu Piia
ETM Koivisto Sara
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Koivuniemi Anni
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Koponen Leea
FM Korpunen Katri
ETM Koskela Emmi
ETM Kovasin Elina
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kuusisto Jasmin
ETM Kärpänen Elsa
ETM Lindqvist Ida
FM Lundberg Maj
MMM Mouhou Nabil
FM Mustakallio Meri
MMM Mäki Ilona
ETM Nykänen Venla
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Nzeza Naomi
MMM Ollila Tuure
ETM Palsola Mira
TtM Partanen Moona
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Peltoniemi Anni
ETM Pitkänen Katriina
ETM Piuhola Rikkinen Veera
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ruohonen Katriina
FM Salo Tuuli
ETM Sihvola Jenni
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Siltasalmi Saara
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Toivonen Noora
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Uotila Merja
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Valkama Sofia
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Wynne-Ellis Miika
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Yliruusi Janita

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM Grönlund Jani
MMM, agronomi Hyppönen Niko
MMM, agronomi Jokiniemi Silja
MMM, agronomi Jokiranta Meri
MMM, agronomi Jääskeläinen Oona
MMM, agronomi Kaskela Suvi
MMM Kauppi Patrik
MMM, agronomi Kettunen Lauri
MMM, agronomi Kopakkala Topi
MMM, agronomi Kurtti Maiju
MMM, agronomi Laine Tuomo
MMM, agronomi Lehti Jasmin
MMM, agronomi Luotola Linnea
Agrologi YAMK Nummela Elina
MMM, agronomi Pajula Maiju
MMM, agronomi Patama Saara
MMM, agronomi Pietiläinen Karoliina
MMM, agronomi Pärssinen Jonna
MMM, agronomi Rummukainen Netta
MMM, agronomi Vigelius Liisa
MMM, agronomi Välttilä Saara

2022

Vuoden 2022 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä lähes 300 000 euron edestä, yhteensä 155 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2022

Varoja myönnettiin yhteensä 267 475 €, 23 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin197 325 €, 10 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 64 500 € neljälle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 5 650 €, yhdeksälle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 37 kpl yhteishakusummaltaan 475 205 €.
 

1. APURAHAT TIETEELLISIIN TUTKIMUSHANKKEISIIN (13 kpl, 261 325 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (3 kpl, yht. 76 980 €)

Ph.D. Ali Kiani, 25 740 €; Sustainable poultry production in Finland: studies on nutritional and husbandry aspects in broiler chickens. Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.

MMT, agr. Katri Sarviaho, 27 240 €; Genomivalinnan vaikutus suomalaisen ayrshire-rodun perinnölliseen vaihteluun. Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.

MMM, agr. Jenni Uusitupa, 24 000 €; Orgaaniset osmolyytit kasvihuoneessa tuotetun salaatin laadunhallinnassa. Kolmivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha.


1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (2 kpl, 24 345 €)

M. Sc. Nisola Elizabeth Ayanfe, 13 620 €; Resilient and responsible dairy production. Kolmivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 6 kk:n henkilökohtainen tutkimusapuraha 12 000 €, 750 € kulumääräraha ja 870 € yleiskustannuslisä.  

MMM, agr. Noora Manninen, 10 725 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. Kolmivuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 5 kk:n henkilökohtainen apuraha 10 000 € ja 725 € yleiskustannuslisä.


1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (8 kpl, yht. 160 000 €)

MMT, agr. Tuuli Haikonen, 20 000 €; Genomivalinnalla kestäviä lajikkeita laatumarjan tuotantoon (työryhmä). Kolmivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö.

MMT, agr. Juho Hautsalo, 20 000 €; Monimuotoisen viljelyn ratkaisut mykotoksiinintuottajien hallintaan. Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö

MMT Arto Huuskonen, 20 000 €; Suomalaisen naudanlihantuotannon ympäristötehokkuuden parantaminen karkearehuvaltaisilla ruokinnoilla. Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMM Annika Johansson, 20 000 €; Kevätvehnän pistelaikku – geneettiset tekijät taudinaiheuttajan virulenssin taustalla ja kestävän resistenssin tunnistaminen pohjoismaisista kevätvehnälajikkeista. Kaksivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö.

MMT, dos. Tuomo Kokkonen, 20 000 €; Umpeenpanovaiheen lihavuuden yhteys lypsylehmien seuraavan tuotoskauden terveyteen ja maitotuotokseen. Kaksivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMM Jaana Laamanen, 20 000 €; Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn. Kolmivuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMT Marjukka Lamminen, 20 000 €; Camelinan ja hampun sivujakeet hyödyksi: haitta-aineiden kartoitus, in vitro valkuaisen laadun arviointi ja metaaninvähennyspotentiaali. Kolmivuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

MMT Jarkko Niemi, 20 000 €; Sikatilojen johtamisen ja menestyksen tekijät. Kaksivuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

 

2. APURAHAT TUTKIMUSTULOSTEN TUNNETUKSI TEKEMISEEN (0 kpl)


3. MATKA-APURAHAT TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELYYN (5 kpl, yht. 2 400 €)

M. Sc. Gabriele Beltrame, 500 €; Effect of sea buckthorn press cake on the cultivation of Inonotus obliquus mycelium and its polysaccharides. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

ETM Jemina Kivelä, 400 €; Longitudinal serum branched-chain amino acids, lifestyle intervention and the risk of type 2 diabetes in the Finnish Diabetes Prevention Study. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

FT Jatta Salmela, 500 €; Socioeconomic circumstances and food habits after transition to statutory retirement: the Helsinki Health Study. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

MMM Anna-Reetta Salonen, 500 €; Orgaanisen aineksen kerryttäminen peltomaihin - potentiaali ja merkitys maan biologisille toiminnoille suomalaisilla. Rahoitus: HET-Säätiö

FM Rilla Tammi, 500 €; Whole grain intake in relation to overall diet quality and key components of sustainable diets in the Finnish adult population. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö
 

4. APURAHAT TIETEELLISTEN TUTKIMUSTEN VIIMEISTELYYN (5 kpl, yht. 3 750 €)

MMT Riina Kaikkonen, 750 €; Väitöskirjatutkimuksen viimeistely: kielentarkastus ja painatuskulut. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

ETM Susanna Kunvik, 750 €; Väitöskirjatutkimuksen viimeistely: kielentarkastus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

TtM Kaisa Kähkönen, 750 €; Varhaisen ruokakasvatuksen yhteys kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppimiseen ja kulutukseen. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

TtM Anne Pohju, 750 €; Väitöskirjatyö: Suolen vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien aikuispotilaiden hoito Suomessa Sikatilojen johtamisen ja menestyksen tekijät. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

TtM Maija Ylilauri, 750 €; Eläinproteiinin lähteiden yhteys dementian ilmaantumisen riskiin ja kognitiiviseen suoriutumiseen. Epidemiologinen seurantatutkimus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2022

Stipendejä myönnettiin yhteensä 20 350 € 37 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 23 hakijalle yhteensä 11 000 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 10 hakijalle 6 600 €, Kari Liskolan rahastosta 2 hakijalle 1 500 € ja Opetusalan rahastosta 2 hakijalle 1 250 €. Hakemuksia saapui yhteensä 46 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 37 750 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

ETM Jasmin Brandes 250 €
FM Jenni Harala 750 €
TtM Nina Haukirauma-Ilmarinen 500 €
TtM Tanja Kääriäinen 500 €
TtM Tuuli Lipiäinen 500 €
TtM Titta Mehtänen 500 €
TtM Roope Mäkelä 500 €
TtM Brenda Nissén 500 €
TtM Maria Parkkkinen 500 €
TtM Evy Peltola 500 €
TtM Heidi Peltoniemi 500 €
TtM Salla Perälä 500 €
TtM Marjaana Puustinen 500 €
TtM Jasmiina Pöntinen 500 €
TtM Anne Riikonen 500 €
TtM Mira Rikkonen 500 €
TtM Maija Ristimäki 500 €
TtM Anna Ruponen 500 €
TtM Juhani Sipinen 250 €
TtM Lotta-Emilia Tarvainen 500 €
TtM Janni Toropainen 500 €
ETT Nina Urala 250 €
FT Kati Väkeväinen 500 €

Rahoitus Kari Liskolan rahastosta:

MMM Lauri Ketola 750 €
MMM Jaakko Mäkelä 750 €

Rahoitus Opetusalan rahastosta:

TtM Mari Vartiainen 500 €
MMM Kirsti-Liisa Virta 750 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agr. Hanna-Maija Anttila 750 €
MMM Heidi Huttunen 250 €
MMM, agr. Henri Jaatinen 250 €
MMM, agr. Päivi Kakkuri 950 €
MMM, agr. Tuula Komulainen 950 €
MMM Marjo Korpikoski 500 €
MMM Antton Launto 750 €
MMM Jenni Lehtoaho 750 €
MMM, agr. Suvi Mattila 950 €
MMM Johanna Savolainen 500 €

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2022

Stipendejä myönnettiin yhteensä 18 kpl, 3 600 euroa. Summasta 14 kpl ja 2 750 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 1 kpl ja 150 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 4 kpl ja yhteishakusumma oli 850 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Iida Alasentie 150 €, Agronomiliitto
Otto Yrjölä 100 €, HET-Säätiö

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Pilvi Kemppinen 300 €, Agronomiliitto
Katja Mirjam Lindell 300 €, Agronomiliitto
Anne Pulkkinen 300 €, Agronomiliitto
Elmeri Pälikkö 300 €, Agronomiliitto
Paula Ruokolainen 300 €, Agronomiliitto
Vikke Schildt 300 €, HET-Säätiö

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Venla Forsell 150 €, Agronomiliitto
Elli-Noora Jalonen 150 €, Agronomiliitto
Siru Jussila 150 €, Agronomiliitto
Heidi Kauppila 150 €, Agronomiliitto
Maria Kostiainen 150 €, Agronomiliitto
Pauliina Pesonen 150 €,Agronomiliitto
Miina Peltola 100 €, Agronomiliitto
Kerttu Tukiainen 100 €, Agronomiliitto

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Antti Puuri 300 €, HET-Säätiö

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa
Riikka Karjalainen 150 €, HET-Säätiö

Gradustipendit 2022

Gradustipendejä myönnettiin yhteensä 77 kpl, 10 337,50 €, joista Agronomiliiton rahoituksella 56 kpl, 7 612,50 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön rahoituksella 21 kpl, 2 725 €. Hakemuksia tuli yhteensä 81 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

FM Henna Peltonen
FM Tuulia Pietilä
TtM Leena Putkonen
M.Sc.  Tuuli Tauriainen
M.Sc.  Emmi Tilli
M.Sc.  Jenny Sternberger
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Annikki Ahonen
ETM Iida Alasentie
ETM Isa Bergdahl
MMM, agronomi Oskar Dannbäck
ETM Merituuli Hannonen
FM Jenni Harala
ETM Tia Heikkinen
TtM Taru Hyvärinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sabina Jakupovic
TtM Tella Jokinen
ETM Emma Kaajakari
ETM Niina Kalmu
ETM Alina Katunpää
ETM Essi Kivelä
ETM Hilma Koskinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Laine
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Karoliina Lauslehto
TtM Taru Lindholm
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tuuli Lipiäinen
M.Sc. Julia Yu Liu
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marika Luukkonen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jasmin Mattsson
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elina Mörtengren
ETM Katariina Niklander
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Brenda Nissén
ETM Ida Nordman
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Petrus Nuotio
FM Sini Närvä
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katriina Ojala
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Salla Ojala
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Evy Peltola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Heidi Peltoniemi
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Salla Perälä
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jasmiina Pöntinen
ETM Aleksi Rapo
ETM Silja-Maria Rekola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maija Ristimäki
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anne Ruotsalainen
ETM Marko Räisänen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elli Sedergren
ETM Aino Siitonen
FM Tiina Sirkjärvi
FM Rilla Tammi
MMM, agronomi Ximenna Tarpio
ETM Tatu Törnroos
ETM Noora Uusi-Ranta
ETM Maria Waldén
ETM Wai Ingström
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Henna-Juulia Nuorala
ETM Raisa Saario

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agronomi Annika Johansson
MMM, agronomi Kristina Ahlqvist
MMM, agronomi Laura Havukainen
MMM, agronomi Anniina Kivilahti
MMM, agronomi Elisa Koskinen
MMM, agronomi Anna-Katri Laakkonen
MMM, agronomi Oskari Lahtinen
MMM, agronomi Katri Leinonen
MMM, agronomi Noora Lind
MMM, agronomi Sanna Lipping
MMM, agronomi Hanna Mäki-Asiala
MMM, agronomi Arttu Mäkinen
MMM, agronomi Veera Mäkipää
MMM, agronomi Birita Ojala
MMM, agronomi Essi Piesala
MMM, agronomi Aino Pietikäinen
MMM, agronomi Laura Pietikäinen
MMM, agronomi Iiris Ryske
MMM, agronomi Kiia Saari
MMM, agronomi Santeri Salo
MMM, agronomi Aki Laaksonen

2021

Vuoden 2021 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä lähes 320 000 euron edestä, yhteensä noin 180 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2021

Varoja myönnettiin yhteensä 279 155 €, 20 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 200 500 €, 10 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 75 230 € neljälle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 3 425 €, kuudelle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 51 kpl yhteishakusummaltaan 856 203 €.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (13 kpl, 274 980 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (3 kpl, yht. 79 980 €)

 • FM Huuki Hanna, 25 500 €; Nuoren vasikan pötsin mikrobiomin muokkauksen pitkäaikaisvaikutukset mikrobiomin kehitykseen, pötsin toimintaan, tuotokseen, hyvinvointiin ja kasvihuonepäästöihin. Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha.
 • MMM Kyttä Venla, 27 240 €; Maatalouden ekosysteemipalveluiden sisällyttäminen elinkaariarviointiin. 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM agr. Vottonen Laura, 27 240 €; A closer look at vicine and convicine synthesis in vicia and other plants. 3-vuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (0 kpl)

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (10 kpl, yht. 195 000 €)

 • MMT, agr. Haikonen Tuuli, 20 000 €; Genomivalinnalla kestäviä lajikkeita laatumarjan tuotantoon (työryhmä). 3-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö.                          
 • MMT Hautsalo Juho, 20 000 €; Monimuotoisen viljelyn ratkaisut mykotoksiinintuottajien hallintaan (työryhmä). 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.    
 • MMT Huuskonen Arto, 20 000 €; Suomalaisen naudanlihantuotannon ympäristötehokkuuden parantaminen karkearehuvaltaisilla ruokinnoilla (työryhmä). 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK- Säätiö.
 • MMT, agr. Jalli Marja, 20 000 €; Torajyvien ergotalkaloidit suomalaisessa viljely-ympäristössä (työryhmä). Yksivuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • Dos. MMT Kokkonen Tuomo, 20 000 €; Umpeenpanovaiheen lihavuuden yhteys lypsylehmien seuraavan tuotoskauden terveyteen ja maitotuotokseen (työryhmä). 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMM Laamanen Jaana, 20 000 €; Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn (työryhmä). 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Lamminen Marjukka, 20 000 €; Camelinan ja hampun sivujakeet hyödyksi: haitta-aineiden kartoitus, in vitro valkuaisen laadun arviointi ja metaaninvähennyspotentiaali (työryhmä). 3-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Lizarazo Torres Clara Isabel, 20 000 €; Kuminasta runsaampi sato ja enemmän öljyä viljelyteknisin keinoin. 3-vuotisen apurahan kolmas vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Niemeläinen Oiva, 20 000 €; Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä (DrooniLuuppina) (työryhmä). 2-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.                   
 • MMT Rantanen Marja, 15 000 €; Mansikan satoavainten fysiologia (työryhmä). 2-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (0 kpl)

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (2 kpl, yht. 425 €)

 • ETT Knaapila Antti, 225 €; Effects of galacto-oligosaccharide degrading enzymatic treatment on sensory properties of legume-based spoonable snacks. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM Varpa Jani, 200 €; Young Adults’ Home Making with Inherited and Second-hand Furniture – Taming Used Object into Sustainable Decoration Style. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (5 kpl, yht. 3 750 €)

 • TtL Nissinen Kaija, 750 €; Väitöskirjan kielentarkastus, taitto- ja painokulut. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM, ETM Salmela Jatta, 750 €; Väitöskirjatutkimuksen viimeistely: painatuskulut ja kielentarkastus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Salminen Karoliina 750 €; Ravitsemustilan ja ravinnonsaannin yhteydet muistisairauteen, gerasteniaan ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun pitkäaikaisessa laitoshoidossa Helsingissä. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMT Tuure Juuso, 750 €; Dew Collection and Mulching as Measures to Improve Water Balance in Dryland Agriculture. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • MSc. Wasonga Daniel, 750 €; Growth response and nutritional value of cassava under deficit watering and potassium fertigation. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
   

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2021

Stipendejä myönnettiin yhteensä 16 500 € 29 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 22 hakijalle yhteensä 10 950 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 7 hakijalle 5 550. Hakemuksia saapui yhteensä 35 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 26 750 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

ETM Elina Saarinen 750 €
THM Soili Alanne 500 €
TtM Maaria Haltsonen 500 €
TtM Rita Haukkovaara 500 €
TtM Salla Juselius Luoto 750 €
TtM Sara Juuti 500 €
TtM Suvi Järvinen 750 €
TtM Karim Khanji 250 €
ETM Mari Lahti 500 €
ETM Emilia Meyer-Arnold 950 €
ETM Eveliina Pöllänen 250 €
TtM Katja Rosenzveig 500 €
ETM Riitta Ryyti 500 €
TtM Susanne Räsänen 500 €
TtM Emerentia Salo 500 €
ETM Nina Sillvan 250 €
AFM Margareta Slotte 250 €
TtM Riikka Suorajärvi-Bron 500 €
ETM Sanna Teinilä 250 €
TtM Jasmina Tervonen 500 €
M.Sc Alisa Toivonen 500 €
ETT, TtM Sanna Tolonen 500 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM Johanna Boberg 500 €
MMM, agr. Marjut Henttonen 750 €
MMM Sara Lindberg 950 €
MMM Tuomas Piesanen 500 €
MMM Minna Rintamäki 950 €
MMM, agr. Essi Saarinen 950 €
MMM Johanna Savolainen 950 €

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2021

Stipendejä myönnettiin yhteensä 9 kpl, 1 750 euroa. Summasta 8 kpl ja 1 600 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 1 kpl ja 150 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 9 kpl ja yhteishakusumma oli 1 750 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Janita Alitalo 150 €, HET-Säätiö
Pilvi Kemppinen 150 €, Agronomiliitto
Annika Sillanpää 100 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Tiia Huuhka 300 €, Agronomiliitto
Catarina Korpela 300 €, Agronomiliitto
Katri Salo 300 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Janina Lehtimäki 150 €, Agronomiliitto
Tuure Ollila 150 €, Agronomiliitto
Roope Raitanen 150 €, Agronomiliitto

Gradustipendit 2021

Gradustipendejä myönnettiin yhteensä 121 kpl, 18 674,50 €, joista Agronomiliiton rahoituksella 88 kpl, 12 887,50 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön rahoituksella 32 kpl, 5 662 € ja Oiva Kuusisto Säätiön rahoituksella 1 kpl, 125 €. Hakemuksia tuli yhteensä 130 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

ETM Anni Astola
ETM Heli Bollström
ETM Jasmin Brandes
ETM Aada Deist
ETM Risto Ekmark
ETM Kirsi Granqvist
ETM Hanna Haajanen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Rita Haukkovaara
FM Päivi Haverinen
ETM Ida Hellman
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maiju Hiekka
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Dienh Hong
ETM Johanna Hyytiäinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anna-Liisa Ikonen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakola
ETM Emmi Jokinen
ETM Venla Juntti
ETM Iiris Juntunen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sara Juuti
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Noora Järvinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiia Järvinen
ETM Mari Jääskelä
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jutta Kaukonen-Wheelis
FM Kerttu Keränen
ETM Maria Ketola
ETM Elina Kettunen
MMM Minna Marita Kettunen
ETM Satu Kinnunen
ETM Eveliina Kinnunen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Meri Kohonen
MMM Ilona Kousa
ETM Siiri Kuusjärvi
TtM okko Laaksonen
TtM Patrik Lahtinen
ETM Jaakko Lallukka
ETM Vesa Lapinkero
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Johanna Lehtonen
ETM Anna Liljeroos
MMM, agronomi Jonas Lindeberg
ETM Jenni Malkki
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Titta Mehtänen
ETM Juha Mäkelä
ETM Pihla Mäkinen
ETM Karoliina Nelimarkka
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Noora Nevalainen
ETM Niina Nurmilaakso
TtM Mari Näätänen
MMM Tiina Paajanen
FM Pirita Petäjä
ETM Tanja Piippo
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Heidi Poikonen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Satu Pollari
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anni Rantala
TtM Timo Rantanen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anne Raunio
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riia Reunamäki
TtM Anniina Riihijärvi
TtM Noora Rinkinen
ETM Janina Rissanen
ETM Charlotta Rosas
ETM Oona Ruikka
ETM Anu Ruokolainen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anna Ruponen
MMM Marianna Salonen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sanna Seppänen
ETM Matti Seväkivi
ETM Annika Sillanpää
ETM Emma Sinkkonen
ETM Heli Sirén
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Mirjam Sirniö
ETM Anna-Maria Sneck
ETM Jessi Suurnäkki
ETM Silja Syvänen
ETM Elisa Särkilahti
ETM Matilda Tiira
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Janni Toropainen
ETM Minttu Tuominen
ETM Tuomas Turkki
ETM Jenni Uusihonko
ETM Kerttu Uusimäki
ETM Linda Vartema
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elisa Voutilainen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa
ETM Sanni Väärni
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Mia Johanna Walker
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Daniela Wallenius
ETM Hanna Walsh
ETM Tiina Wickman-Viitala

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agronomi Tuomas Anttila
MMM Aava Asikainen
MMM, agronomi Hanna Bäckström
MMM, agronomi Siiri Erjala
MMM, agronomi Katariina Exell
MMM, agronomi Tina Halin
MMM, agronomi Robert Harmoinen
MMM, agronomi Roosa Heikura
MMM, agronomi Aino Härkönen
MMM, agronomi Kaius Jaatinen
MMM, agronomi Johanna Kakko
MMM, agronomi Sauli Kangas
MMM, agronomi Hilkka Koskikallio
MMM, agronomi Antti Kumpula
MMM, agronomi Rita Lahti
MMM, agronomi Juho Lassi
MMM, agronomi Mikko Lattu
MMM, agronomi Anniina Lehto
MMM, agronomi Nanna Lehto-Edwards
MMM, agronomi Anniina Liimatainen
MMM Maria McPartlin
MMM, agronomi Elisa Pajunen
MMM, agronomi Heidi Pekki
MMM, agronomi Juho Pirttiniemi
MMM, agronomi Hanna-Kaisa Ruuskanen
MMM, agronomi Katri Sarviaho
MMM, agronomi Vappu Tauriainen
MMM, agronomi Mari Unnbom
MMM, agronomi Jenni Vattulainen
MMM, agronomi Säde Virkki
MMM, agronomi Henrik Wejberg
MMM, agronomi Mikael Änäkkälä

Rahoitus Oiva Kuusisto Säätiöltä:

MMM, agronomi Janina Jyränkö

2020

Vuoden 2020 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä yli 280 000 euron edestä, yhteensä noin 200 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2020

Varoja myönnettiin yhteensä 237 910 €, 26 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 174 980 €, 11 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 56 730 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 6 200 €, kymmenelle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 47 kpl yhteishakusummaltaan 604 730 €.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (10 kpl, 227 210 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (5 kpl, yht. 134 460 €)

 • ETM Ahola Hanna, 27 240 €; Kauran ja kauratuotteiden gluteenittomuuden analytiikka, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM Kyttä Venla, 27 240 €; Development of co-product allocation methods in life cycle assessment of food production, 3-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM König Emilia, 25 500 €; Sian suolistomikrobisto: kytkökset lääkitykseen ja käyttäytymiseen, probioottisten mikrobikantojen löytäminen probioottivalmisteen kehitystyöhön sikojen suolisto-ongelmien ennaltaehkäisyyn, lääkitystarpeen ja antibioottiresistenssin vähentämiseksi", 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha.                      
 • MMM Tuovinen Anna, 27 240 €; Kalkituksen vaikutus boreaalisen happaman sulfaattimaan satokorjattuihin N2O-emissioihin sekä ohran kasvuun ja typenottoon, 1-vuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 yleiskustannuslisä.
 • MMM, agronomi Vottonen Laura, 27 240 €; A closer look at vicine and convicine synthesis in vicia and other plants, 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 12 750 €)

 • MMM Purola Tuomo, 12 750 €; Long term dynamic economic modeling of farm management and crop rotation, 1-vuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 12 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 750 € kulumääräraha.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (4 kpl, yht. 80 000 €)

 • MMT Lizarazo Torres Clara Isabel; 20 000 €; Kuminasta runsaampi sato ja enemmän öljyä viljelyteknisin keinoin, 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 20 000 €; Residuaalinen syönti lihanaudoilla: Mittausmenetelmän optimointi ja validointi, 2-vuotisen apurahan toinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö.        
 • MMT Niemeläinen Oiva, 20 000 €; Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä ”DROONI LUUPPINA”, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö
 • MMT Niemi Jarkko, 20 000 €; Teknologian hyödyntäminen tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistamisessa, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (1 kpl, 400 €)

 • Dos. Jyväkorpi Satu, 400 €; SPRINTT-kuntoutustutkimus: liikuntakyvyttömyyden ehkäisy eurooppalaisilla haurastuneilla ikääntyneillä ravitsemuksen ja liikunnan keinoin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (3 kpl, yht. 1 300 €)

 • ETM Greis Maija, 500 €; Texture and mouthfeel perception in plant-based semi-solid food. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Järvinen Suvi, 400 €; Sleep-time physiological recovery is associated with eating habits in distressed working-age Finns with overweight. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Rautakallio-Järvinen Petra, 400 €; Risk of malnutrition and insufficient protein intake among older people living at home – Baseline findings in the Power Meals Study. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (12 kpl, yht. 9 000 €)

 • MMM, agronomi Hautsalo Juho, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja kielentarkastuskuluihin. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • ETM Hemiö Katri, 750 €; Associations of perceived work stress and work schedule with dietary habits. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Ihanainen Laura, 750 €; Väitöskirjan viimeistely, apurahan haku painatuskuluihin väitöskirjaan otsikolla Sanoista tekoihin - Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Kairenius Piia, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • ETM Kivimäki  Anne, 750 €; Puolukkamehun vaikutukset verenpaineeseen, verisuonten toimintaan ja matala-asteiseen tulehdukseen kokeellisessa verenpainetaudin mallissa. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • DI Markkinen  Niko, 750 €; Tyrnin, aronian ja puolukan maku- ja aromiyhdisteiden muokkaus maitohappofermentaation avulla. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Martikainen Katja, 750 €; Genomic analysis of inbreeding depression on fertility traits in Finnish Ayrshire cattle -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: OK-Säätiö
 • MMM, agronomi Niskanen Olli, 750 €; Väitöskirjan "Essays on Structural Change in Livestock Farming" viimeistely. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • TtM Nurkkala Marjukka, 750 €; Väitöskirjan yhteenvedon "Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, ylipaino ja fyysinen aktiivisuus" julkaisu- ja painatuskuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM Paakki Maija, 750 €; The importance of natural colors in food for the visual attractiveness of everyday lunch -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMM, agronomi Perttilä Sini, 750 €; Väitöskirjatyön "Ohutsuolisulavat aminohapot siipikarjan ruokinnassa"- viimeistely ja painatuskulut. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • FM Väkeväinen Kati, 750 €; Apuraha väitöskirjatyön painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2020

Stipendejä myönnettiin yhteensä 17 200 € 31 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 19 hakijalle yhteensä 9 650 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 10 hakijalle 6 350 € ja Agronomiliiton opetusalan rahastosta 2 hakijalle 1200 €. Hakemuksia saapui yhteensä 33 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 25 500 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

TtM, laill. rav.terap. Kirsikka Aittola 500 €
TtM, laill. rav.terap. Diana Haldin 500 €
TtM Katri Havia 500 €
KTM Anna Huttunen 750 €
TtM Riikka Huuskonen 500 €
ETM Kaisa Jylkäs 950 €
ETM Virpi Kaipainen 250 €
TtM Henna Kuru 500 €
ETM, laill. rav.terap. Katariina Lallukka 250 €
TtM Hanna Leino 500 €
ETM Päivi Manni-Pettersson 250 €
TtM Anne-Mari Mattila 500 €
TtM Jenni Merkkola 250 €
TtM Riia Reunamäki 500 €
TtM Erika Sivonen 500 €
TtM Niina Taimisto 500 €
MMM Mirja Ulmanen 750 €
TtM Hanna Voutilainen 950 €
TtM Maija Ylilauri 250 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agr. Tiina Harrinkari 500 €
MMT Riitta Kempe 500 €
MMM Katri Komi 950 €
MMM Erja Mikkola 250 €
MMM Nora Mäntysaari 750 €
MMM, agr. Anne Nieminen 500 €
MMM Marjaana Pitkänen 950 €
MMM Markku Pulkkinen 500 €
MMT Matti Puolimatka 500 €
MMM, agr. Sanna Tiilikainen  950 €

Rahoitus Agronomiliiton opetusalan rahastosta:

TTM Pia Laibert 250 €
MMM Päivi Marttila-Lampinen 950 €

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2020

Stipendejä myönnettiin yhteensä 29 kpl, 5 300 euroa. Summasta 23 kpl ja 4000 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 6 kpl ja 1300 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 29 kpl ja yhteishakusumma oli 5450 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Laura Antola 150 €, Agronomiliitto

HARJOITTELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Vilma Liikonen 300 €, Agronomiliitto
Senja Luomajärvi 300 €, HET-säätiö
Rosa Tikkanen 300 €, HET-säätiö

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa
Anna Lehtinen 100 €, HET-säätiö

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Iina Lehto 300 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Pilvi Kemppinen 150 €, Agronomiliitto
Leea Koponen 300 €, Agronomiliitto
Maiju Kurtti 300 €, HET-säätiö
Emilia Lampén 300 €, Agronomiliitto
Mira Rikkonen 300 € Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Ia Ahl 150 €, Agronomiliitto
Alina Katunpää 150 €, Agronomiliitto
Iida Alasentie 150 €, Agronomiliitto
Tella Jokinen 100 €, Agronomiliitto
Ida Jouhki 150 €, Agronomiliitto
Sara Koivisto 150 €, Agronomiliitto
Elsa Kärpänen  150 €, Agronomiliitto
Oskari Lahtinen 100 €, Agronomiliitto
Birita Ojala 150 €, HET-säätiö
Elina Olkkonen 100 €, Agronomiliitto
Mira Palsola 150 €, Agronomiliitto
Tuulia Pietilä 150 €, Agronomiliitto
Noora Rinkinen 150 €, Agronomiliitto
Maija Ristimäki 100 €, Agronomiliitto
Anna-Maria Sneck 150 €, Agronomiliitto
Kaisa Somerpalo 150 €, Agronomiliitto
Tuuli Tauriainen 150 €, Agronomiliitto
Mikael Torvinen 150 €, HET-säätiö

2019

Vuoden 2019 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettin yhteensä yli 300 000 euron edestä, yhteensä yli 180 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2019

Varoja myönnettiin yhteensä 266 230 €, 25 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 205 100 €, 12 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 56 730 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 4 400 €, kahdeksalle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 48 kpl yhteishakusummaltaan 558 885 €.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (11 kpl, 252 080 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (5 kpl, yht. 138 460 €)

 • MMM Knuutila Kati, 27 240 €; Looking beyond the surface - Improved sustainability of grass production by understanding the growth and activity of roots. 3-vuotisen hankkeen 3. vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM, agr. Mäkelä Minna, 27 240 €; Happamien sulfaattimaiden kaasutalous ja kasvihuonekaasupäästöt. 1-vuotinen hanke. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM Savonen Outi, 25 500 €; Uusrehujen potentiaali märehtijöiden ruokinnassa. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha.
 • MMT, agr. Toivonen Marjaana, 31 240 €; Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja maiseman vaikutukset. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 28 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumäärä ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM, agr. Vottonen Laura, 27 240 €; A closer look at vicine and convicine synthesis in vicia and other plants. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus HET-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 13 620 €)

 • MMM, agr. Manninen Noora, 13 620 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. 3-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 12 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 750 € kulumääräraha ja 870 € yleiskustannuslisä.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (5 kpl, yht. 100 000 €)

 • MMM Laamanen Jaana, 20 000 €; Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Lizarazo Torres Clara, 20 000 €; Kuminasta runsaampi sato ja enemmän öljyä viljelyteknisin keinoin. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 20 000 €; Residuaalinen syönti lihanaudoilla: Mittausmenetelmän optimointi ja validointi. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Niemi Jarkko, 20 000 €; Bioturvallisuus keinona vähentää antibioottien käyttöä sikatiloilla. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Rantanen Marja, 20 000 €; Mansikan satoavainten fysiologia. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (2 kpl, 7 000 €)

 • MMM Morri Sari/työryhmä, 2 000 €; Rehuntuotantoteknologia nurmiviljelyssä, ReTee-hanke. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Rinne Marketta/työryhmä, 5 000 €; Meeting the future demands for grassland production - 28th General meeting of European Grassland Federation in Helsinki, Finland on 22-25 June 2020. Rahoitus: OK-Säätiö

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (7 kpl, yht. 3 400 €)

 • FT, dos. Eloranta Aino-Maija, 400 €; Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen pitkäaikaisen elintapaintervention tulosten esittelyyn Nordic Nutrition Conference -kongressissa Helsingissä 8.-11.6.2020. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • FM Houttu Noora, 500 €; Obesity status may intervene in the relation between dietary fiber intake and gut microbiota diversity. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Kemppainen Susanna, 500 €; Physical activity changes in men and the risk of type 2 diabetes: A prospective study of metsim cohort. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMT Kokkonen Tuomo, 500 €; The effects of concentrate feeding during the close-up period on the rumen function and metabolic adaptation of dairy cows. Rahoitus: OK-Säätiö
 • ETM Korhonen Virpi, 500 €; Consumer value for time-temperature indicators in sushi packaging. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • ETT Päivärinta Essi, 500 €; Proliferative signalling is attenuated in Caco-2 cells when exposed to faecal water from healthy adults after 4-week daily berry consumption. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • ETM Ryyti Riitta, 500 €; Low grade inflammation in obesity. Beneficial effects of lingonberry derived polyphenols. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (5 kpl, yht. 3 750 €)

 • TtM, laill. rav.terapeutti Jalkanen Henna, 750 €; Lasten syömiskäyttäytymistä käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agr. Lamminen Marjukka, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 750 €; Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • TtM Manninen Suvi, 750 €; Kalan ja camelinaöljyn käytön vaikutukset rasvahappojen ja lipoproteiinien aineenvaihduntaan. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM Simola Antti, 750 €; Apurahahakemus tieteellisen työn viimeistelyyn - väitöskirjan painatuskulut. Rahoitus: HET-Säätiö 2019.

 

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit

Koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä yli 40 000 euroa, 157 saajalle.

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2019

Stipendejä myönnettiin yhteensä 19 300 € 32 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 18 hakijalle yhteensä 10 500 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 13 hakijalle 7 850 €. Hakemuksia saapui yhteensä 48 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 36 850 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

ETM Satu Aalto 500 €
ETM Maija Ahola 950 €
ETM Nina Alkava 500 €
TtM Minna Hötti 500 €
TtM Suvi Järvinen 500 €
ETM Virpi Korhonen 950 €
ETM Johanna Laakso 950 €
ETM Maarit Laurinen 500 €
TtM Petra Luostarinen 500 €
ETM Julia Meyne 950 €
FT, ETM Sari Niinistö 500 €
ETM Silja Närkki 250 €
THM Marja-Leena Silaste 250 €
MMM, agronomi Johan Staffas 500 €
TtM Sonja Toijonen 500 €
MMM Maria Valtonen 250 €
TtM Viivi Valutie 500 €
ETM Kaisa Vääräniemi 950 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM Juho Hautsalo 500 €
MMM Katri Komi 950 €
MMM agronomi Johanna Lindvall 750 €
MMM Anne Mikkola 500 €
MMM Riikka Mäkilä 250 €
agronomi, MMM Irma Peltola 500 €
MMM Kumpula Raija 500 €
MMT, agronomi Leena Rantamäki-Lahtinen 500 €
MMM agronomi Tiina Sirkjärvi 950 €
MMM Susanna Särkijärvi 250 €
MMM Eveliina Turpeinen 500 €
MMM, agronomi Anniina Veneskari 750 €
MMT Anssi Vuorinen 950 €

Rahoitus Opettajarahastosta:

ETM Juha Isokangas 950 €

Gradustipendit 2019

Gradustipendejä myönnettiin yhteensä 78 kpl, 13t €, joista Agronomiliiton rahoituksella 46 kpl, 8t €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön rahoituksella 29 kpl, 4t € ja Oiva Kuusisto Säätiön rahoituksella 3 kpl, 0,5t €. Hakemuksia tuli yhteensä 83 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

ETM Marja Allén
M.Sc. Wan Lih Ching
ETM Kasimir Eriksson
ETM Maria Finne
ETM Hanna Friman
ETM Meri Heikkilä
ETM Kalle Hinkkanen
ETM Anu Hokkanen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Veera Houttu
Kasvatustieteiden maisteri Arttu Hyppönen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Minna Hötti
ETM Iinaroosa Kanth
ETM Emma-Riikka Kero
TtM Lotta Elina Keto-Tokoi
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Karim Khanji
ETM Sini Kokkola
ETM Anni Kortekangas
ETM Krista Kurttila
ETM Kristian Laakso
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anna Lana
ETM Mariia Leskelä
ETM Anna Lintulaakso
ETM Heta Lommi
ETM Hanna Mahne
ETM Pia Mustajoki
ETM Stina Mäenpää
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ismo Mäkinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Mäkitalo
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elisa Nevalainen
ETM Anne Ojanen
ETM Nadja Puirola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sanna Rajapolvi
ETM Erno Ristola
ETM Riikka Ruohio
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jutta Salmela
ETM Maijuleena Salminen
M.Sc. Aadhavan Shanthi Venkatesan
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elisa Silvennoinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Reetta Somero
FM Irina Sytcheva
ETM Hanna Tallberg
MMM Hannes Tenhola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katri Tulonen
MMM Petra Tuomiranta
ETM Kati Välimäki
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiiamari Tuominen

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agronomi Juulia Ahlholm
MMM, agronomi Anni-Sofia Hammer
MMM, agronomi Aatu Heikkinen
MMM, agronomi Hanna Helkkula
MMM, agronomi Katariina Hämäläinen
MMM, agronomi Jaana Jukkala
MMM, agronomi Susanna Karhu
MMM, agronomi Arttu Koivulahti
MMM, agronomi Sanna-Kaisa Kopponen
MMM, agronomi Henri Korhonen
MMM, agronomi Janne Korhonen
MMM, agronomi Tiia Kuusela
MMM, agronomi Jasmin Lehtinen
MMM, agronomi Roosa Leinonen
MMM, agronomi Sara-Lotta Leiramo
MMM, agronomi Jenni Lukkaroinen
MMM, agronomi Laura Mäkelä
MMM, agronomi Petra Mäkisalo
MMM, agronomi Tea Niemi
MMM, agronomi Krista Nyqvist
MMM, agronomi Sonja Närkki
MMM, agronomi Maria Pero
MMM, agronomi Lotta Poikolainen
MMM, agronomi Jenni Rinta-Piirto
MMM, agronomi Hanna Rummukainen
MMM, agronomi Kateriina Sjöblom
MMM Elina Sorvali
MMM, agronomi Laura Vottonen
MMM, agronomi Jari Yli-Heikkilä

Rahoitus Oiva Kuusisto Säätiöltä:

MMM, agronomi Tiina Heinonen
MMM, agronomi Johanna Metsälä
MMM Moa Birgitta Sunabacka

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2019

Stipendejä myönnettiin yhteensä 33 kpl, 6 650 euroa. Summasta 29 kpl ja 6 200 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 4 kpl ja 450 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 35 kpl ja yhteishakusumma oli 6950 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Jani Grönlund 100 €, HET-säätiö

HARJOITTELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Gustav Nyholm 300 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Joel Eronen 150 €, Agronomiliitto
Tiia Huuhka 100 €, Agronomiliitto
Victor Kupari 150 €, Agronomiliitto
Siiri Kuusjärvi 150 €, Agronomiliitto
Okko Laaksonen 150 €, Agronomiliitto
Anniina Laamanen 150 €, Agronomiliitto
Arttu Lahti 150 €, Agronomiliitto
Anna Lehtinen 150 €, HET-säätiö
Kimberly Linna 150 €, Agronomiliitto
Yu Liu 150 €, Agronomiliitto
Emmi Nevalainen 150 €, Agronomiliitto
Pauliina Piuhola, 150 €, Agronomiliitto
Oula Rinne 150 €, Agronomiliitto
Sonja Saarenpää 150 €, Agronomiliitto
Anne Siipola 100 €, HET-säätiö
Liisa Suomalainen 150 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Viivi Akkanen 300 €, Agronomiliitto
Julia Kiiltomäki 300 €, Agronomiliitto
Linda Laine 300 €, Agronomiliitto
Tuuli Lipiäinen 300 €, Agronomiliitto
Marika Luukkonen 300 €, Agronomiliitto
Matias Mutila 300 €, Agronomiliitto
Tuulia Pietilä 300 €, Agronomiliitto
Elli Sedergren 300 €, Agronomiliitto
Ebba Snellman 300 €, Agronomiliitto
Rilla Tammi 300 €, Agronomiliitto

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa
Lauri Lehtilä 100 €, HET-säätiö
Josefin Norrback, 100 €, Agronomiliitto
Eveliina Suutari, 150 €, Agronomiliitto

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Emmi Ahonen 300 €, Agronomiliitto
Hanna Walsh 300 €, Agronomiliitto