2018 ja 2017 myönnetyt SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja -koulutusstipendit

2018

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2018

Varoja myönnettiin yhteensä 217 960 €, 21 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 170 510 €, 8 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 40 500 € kolmelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 6 950 €, 10 hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 43 kpl yhteishakusummaltaan 870 t€, josta ensimmäiselle vuodelle kohdentui 534 t€.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (10 kpl, 210 510 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (4 kpl, yht 111 250 €)

 • Knuutila Kati, MMM, agr., 27 250 €; Looking beyond the surface - Improved sustainability of grass production by understanding the growth and activity of roots. Väitöskirjatyö. 3-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 750 € yleiskustannuslisä.
 • Mäkelä Jaakko, MMM, 27 250 €; Kompostoinnin tulevaisuus – tunkiosta lannoitteeksi ja lämmöksi? Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1500 € kulumääräraha ja 1750 € yleiskustannuslisä.
 • Toivonen Marjaana, MMT, agr., 31 250 €, Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja maiseman vaikutukset. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 28 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1500 € kulumääräraha ja 1750 € yleiskustannuslisä.
 • Savonen Outi, MMM, agr., 25 500 €; Uusrehujen potentiaali märehtijöiden ruokinnassa.  Väitöskirjatyö. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha.                       

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (4 kpl, yht. 59 260 €)

 • Kuivainen Emmi, MMM, agr., 12 750 €; Kotimaisen sipulintuotannon Fusarium-ongelma. Väitöskirjatyö. 6 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 12 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 750 € kulumääräraha.
 • Lahnamäki-Kivelä Susanna, MMM, agr., KTM, ekon., 17 000 €; Efficient and flexible dairy farm. Väitöskirjatyö. 8 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 16 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1000 € kulumääräraha.
 • Manninen Noora, MMM, 11 350 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. Väitöskirjatyö. 5 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 10 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 625 € kulumääräraha ja 725 € yleiskustannuslisä.
 • Martikainen Katja, MMM, 18 160 €; Suomalaisen ayrshire-rodun hedelmällisyyden parantaminen genomitiedon avulla. Väitöskirjatyö. 8 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 16 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 000 € kulumääräraha ja 1160 € yleiskustannuslisä.          

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (2 kpl, yht. 40 000 €)

 • Halmemies-Beauchet-Filleau Anni, MMT, agr./työryhmä, 20 000 €; In vitro –menetelmä märehtijän rehujen ilmasto­vaikutusten arvioinnissa - testirehuna camelinapuriste rypsiin verrattuna, 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.
 • Kokkonen Tuomo, MMT, agr./työryhmä, 20 000 €; Tunnuttaako vai eikö tunnuttaa, 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (2 kpl, 1450 €)

 • Heinonen Marina, ETT/työryhmä, 950 €; Elintarvike- ja ravitsemustieteiden historiallinen näyttely. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Sorjonen Jaana, FM, 500 €; Syötävien hyönteisten rehun kehitys ruokatalouden sivutuotteista. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (3 kpl, yht. 1500 €)

 • Ahola Aila, FT, ETM, 500 €; Dietary intake and glycaemia in individuals with type 1 diabetes -tutkimuksen esittely 54. tieteellisessä European Association for the Study of Diabeter -ryhmän kokouksesssa. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Seppänen Mervi, MMT, agr., 500 €; EGF218 Sustainable meat and milk production from grasslands -kokous Irlannissa 17.-21.6.2018. Kokouksessa esitellään EGF hallitukselle Suomessa 2020 järjestettävän EGF2020 -kokouksen tieteellinen ohjelma. Rahoitus: HET-säätiö.
 • Westerholm Tuuli, TtM, 500 €; Maternal fat and fatty acid intake during lactation and the development of childhood overweight -tutkimuksen esittely. ECO2018, 23.-25.5.2018, Vienna, Austria. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (6 kpl, yht. 4500 €)

 • Aisala Heikki, FM, 750 €; Suomalaisten metsäsienten maku- ja hajuominaisuuksia käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn (kielentarkastus sekä painatus- ja julkaisukulut). Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Jukkola Annamari, ETM, 750 €; Väitöskirjan "ideaalivoi" viimeistelyyn (kielentarkastus sekä painatus- ja julkaisukulut). Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Järvelä-Reijonen Elina, TtM, 750 €; Syömiskäyttäytymistä, ruokavaliota, stressiä ja psykologista elämäntapainterventiota käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn (kielentarkastus sekä painatus- ja julkaisukulut). Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Kaartinen Niina, ETM, 750 €; ”Carbohydrates in the diet of Finnish adults: Focus on intake assessment and associations with other dietary components and obesity" -väitöskirjan viimeistelyyn (kielentarkastus sekä painatus- ja julkaisukulut). Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • Wikström Katja, ETM, 750 €; Socioeconomic differences in the development and prevention of type 2 diabetes - Focus on education and lifestyle -väitöskirjan viimeistelyyn (painatus- ja julkaisukulut, sekä kielentarkastus. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö
 • Virtanen Heli, TtM, 750 €; Ruokavalion proteiinien ja kroonisten sairauksien riskien yhteyksiä tarkastelevan väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn (painatus- ja julkaisukulut, sekä kielentarkastus). Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 

x x x

 

SUOMI KASVAA RUOASTA -KOULUTUSSTIPENDIT 2018

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2018

Stipendejä myönnettiin yhteensä 14 100 €, 28 hakijalle. Summasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 10 650 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön varoista 7 hakijalle 3 450 €. Hakemuksia saapui yhteensä 33 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 22 650 €.

Stipendejä myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

 • Opintomatkoihin (mm. kieliopinnot, tutustumismatkat, kesäkoulut), kongressimatkoihin ja seminaareihin pääosin Euroopan alueelle.
 • Ammatilliseen opettajankoulutukseen
 • Työterveyshuollon pätevöittävään koulutukseen
 • Erikoisammattitutkintoihin ja ammattitutkintoihin
 • Avoimen yliopiston tai muun opetusta järjestävän tahon kautta opiskeltaviin kokonaisuuksiin: johtaminen, juridiikka, kirjoittaminen, laatu, liiketoiminta, markkinointi, palvelumuotoilu, psykologia, ravitsemus, riskinhallinta, sertifiointi, talous, tekniikka, ympäristöteknologia ja yrittäjyys.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

ETT Hanna-Leena Alakomi 950 €
TtM Soili Alanne 500 €
FT Aino-Maija Eloranta 500 €
TtM Kirsi Englund 500 €
TtM Diana Haldin 500 €
ETM Kalle Hartzell 500 €
ETM Mari Jaakamo 500 €
ETM Elli Jalo 500 €
ETM Marja Joutsen 500 €
TtM Salla Eevastiina Juselius 500 €
TtM, Anne Jääskeläinen 500 €
MMM Ulla Kutvonen 250 €
TtM Kaisa Kähkönen: 750 €
TtM Soili Lehtomäki 250 €
TtM Emilia Leinonen 500 €
ETM Iiris Myllymäki 250 €
TtM Noora Oikarinen 500 €
ETM Pasi Raja 500 €
TtM Johanna Roponen 250 €
ETM Outi Tervo 950 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä:

MMM Kaisu Haataja 500 €
MMM, agronomi Jarmo Heikkilä 950 €
MMM Katri Komi 500 €
MMM Tanja Köykkä 500 €
MMT Jaana Laurila 250 €
MMT Leena Lindén 250 €
MMM Olli Niskanen 500 €

Gradustipendit 2018

Stipendejä myönnettiin yhteensä 53 kpl, 8875 €, joista Agronomiliiton rahoituksella 40 kpl, 6500 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoituksella 13 kpl, 2375 €. Hakemuksia tuli yhteensä 58 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

ETM Terhi Alasmaa
ETM Pekka Anttila
ETM Mia Gothóni
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jonna Hilpi
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Honkanen
ETM Eva Hopia
ETM Taru Jaakkola
ETM Laura Kaivola
ETM Inka Kasurinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jutta Kauttio
ETM Jemina Kivelä
TtM Hanna Klemola
ETM Katariina Koivusaari
TtM Essi Korkala
MMM Anna Kylmäsuo
ETM Elina Laaksonen
ETM Mari Lahti
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Aija Laitinen
MMM Hilja Liukkonen
ETM Iida Loivamaa
ETM Inka Luokkala
ETM Riikka Malm
ETM Maria Merinen
ETM Kaisu Mälkiä
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Taru Niemi
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Parkkinen
ETM Teemu Parkkinen
TtM Mari Repo
ETM Laura Rytkönen
ETM Anna Sillankorva
MMM Tuomas Soila
MMM Reetta Taskinen
ETM Jutta Varis
TtM Sanna-Maija Vartiainen
ETM Johanna Venäläinen
ETM Sini-Krista Vertainen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tuuli Westerholm
ETM Päivi Vikgren
ETM Kiira Virolainen
ETM Kristofer Vänttinen

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä:

MMM Anu Ahvenainen
MMM, agronomi Bartje Harmoinen
MMM, agronomi Juhani Kotka
MMM, agronomi Riikka Mäkilä
MMM, agronomi Aki Niemelä
MMM, agronomi Katja Paavola
MMM, agronomi Tomi Pousi
MMM, agronomi Eeva Pääläinen
MMM, agronomi Heini Riipi
MMM, agronomi Hannele Rissanen
MMM, agronomi Kim Samuelsson
MMM, agronomi Jenna Unnaslahti
MMM, agronomi Ilari Vatka

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2018

Hakemuksia tuli yhteensä 32 kpl, yhteissummaltaan 6600 euroa. Myönnettiin Agronomiliiton rahoittamia stipendejä 17 kpl 3750 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoittamia stipendejä 11 kpl 2200 € eli yhteensä 28 hakijalle 5950 €.

HARJOITTELU/Eurooppa      
Aapo Häkkinen 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Anna-Reetta Salonen 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Sanni Toratti 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä

HARJOITTELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Hannele Antila 300 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Anni Koponen 300 € Agronomiliitolta
Taru Luomajärvi 300 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Marika Luukkonen 300 € Agronomiliitolta

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Emmi Heikkinen 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Joonas Kauppinen 150 € Agronomiliitolta
Lallukka Jaakko 150 € Agronomiliitolta
Maria McPartlin 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Aino Niemi 150 € Agronomiliitolta
Salla Ojala 150 € Agronomiliitolta
Iiris Ryske 150 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Sonja Saarenpää 150 € Agronomiliitolta
Saana Takamäki 150 € Agronomiliitolta
Tiina Tamminen 150 € Agronomiliitolta
Matilda Tiira 150 € Agronomiliitolta

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Aurora Jauhiainen 300 € Agronomiliitolta
Katriina Juutilainen 300 € Agronomiliitolta
Nina Leskinen 300 € Agronomiliitolta
Anna Ruponen 300 € Agronomiliitolta
Maria Suojala 300 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Tuuli Tauriainen 300 € Agronomiliitolta

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa     
Maiju Pajula 100 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä
Noora Uusi-Ranta 150 € Agronomiliitolta

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat      
Matti Hiironen 300 € Agronomiliitolta
Veera Naukkarinen 300 € Henrik ja Ellen Tornbergin säätiöltä

2017

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit 2017

Varoja myönnettiin yhteensä 21 000 €, 41 hakijalle. Summasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 10 850 €, 25 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 9 650 €, 15 hakijalle ja 500 € Agronomiliiton opetusalan rahastosta yhdelle hakijalle. Hakemuksia saapui yhteensä 54 kappaletta, yhteensä 35 450 € edestä.

MMM agr. Kaisu Haataja: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
Agr. Hanna Haikka: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
TtM Laura Heikkilä: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Ulla Holma: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
THM Sari Isotupa: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Katri Jakosuo: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Salla Juselius: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Anne Jääskeläinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Marja Kallioniemi: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMT Kaisa Karttunen: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Mikko Kymäläinen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Laura Lahtinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Kati Laine: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM agr. Anne Laulajainen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Kaisa Mensonen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Susanna Muurinen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMM Ulla-Maija Määttä: 500 €, Agronomiliiton opetusalan rahasto
MMM agr. Henri Nikkonen: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMM agr. Terhi Nopanen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Saila Paavola: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Pekka Peltotalo: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
TtM Henna Piippo: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Anne Pohju: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Markku Pulkkinen: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Mari Raahenmaa: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Erja Rappe: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
FT Satu Raussi: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Katariina Remes: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Kati Ruoko: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Siru Salin: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
THM Kirsti Sammallahti: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Marjo Serenius: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
AFM Margareta Slotte: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Maija Soljanlahti: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Mona Turpeinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Silja Varjonen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Linda Viitasalo: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
AFM Ulrika Wikman: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Oskari Vilpponen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Terhi Virtanen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETT Katriina Ylönen: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto

 

x x x

 

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2017

Varoja myönnettiin yhteensä 301 714 €, 30 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 239 750 €, 12 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 54 456 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 7 500 €, 13 hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 84 ja niiden kokonaishakusumma oli 1 766 823 euroa (sisältäen useamman vuoden rahotuksen)
 

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (13 kpl, yht. 284 914 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (6 kpl, yht. 137 750 €)

 • Knuutila Kati, MMM, 23 250 €; Looking beyond the surface - Improved sustainability of grass production by understanding the growth and activity of roots. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Manninen Noora, MMM, 23 250 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Mouhu Katariina, MMT, 23 250 €; Ahomansikan marjan kehityksen ja laadun geneettinen säätely. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Mäkelä Minna, MMM, 23 250 €; Happamien sulfaattimaiden kaasutalous ja kasvihuonekaasupäästöt. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Valtiala Juho, MMM, 21 500 €; Market Power in Finnish Dairy Chain. Rahoitus: OK-säätiö. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha.

 • Övermark Elsi, FM, 23 250 €; Maatalouden vaikutukset kimalaisiin. Rahoitus: OK-säätiö. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 7 164 €)

 • Manni Katariina, MMM, 7 164 €; Maitorotuisten sonnien ruokintastrategiat. Väitöskirjatyö. 4 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 6 664 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 500 € kulumääräraha.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (6 kpl, yht. 140 000 €)

 • Halmemies-Beauchet-Filleau Anni, MMT, 25 000 € (työryhmä); In vitro –menetelmä märehtijän rehujen ilmastovaikutusten arvioinnissa - testirehuna camelinapuriste rypsirehuihin verrattuna. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Hautsalo Juho, MMM, 25 000 € (työryhmä); Kauran punahometartunnan ja lajikekestävyyden arviointi kansallisen kasvien fenotyyppausinfrastuktuurin avulla. väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Kokkonen Tuomo, MMT, 25 000 € (työryhmä); Tunnuttaako vai eikö tunnuttaa? 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Mäkiniemi Kirsi, FM, 20 000 € (työryhmä); VALNURRE - Valkuaisnurmilla edullista rehua ja ympäristöhyötyjä. 3-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Niemi Jarkko, MMT, 20 000 € (työryhmä); Bioturvallisuus keinona vähentää antibioottien käyttöä sikatiloilla. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Seppänen Mervi, MMT, 25 000 € (työryhmä); Nurmikasvien kasvun ja talvenkestävyyden säätely pohjoisilla viljelyalueilla. Tutkijavierailu Århusin yliopistoon. Rahoitus: OK-säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (3 kpl, yht. 9 250 €)

 • Pasila Antti, MMT, 5 000 €; ERIAFF 2018 -konferenssin järjestäminen 11.-13.6.2018 Seinäjoella. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Rantala Saija, FM, 3 500 €; Mustaherukan kryosäilytys. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Tuomarla Heljä, ETM, 750 €; opas painonhallintaohjaajille ja ryhmäläisille. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (12 kpl, yht. 6 050 €)

 • Aakko Juhani, TKT, 500 €; Toward a reliable metaproteomics analysis pipeline in a super computing environment. Alghero, Italia 13.-17.6.2017 2nd international metaproteomics symposium. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Jalkanen Henna, TtM, 500 €; Matka-apuraha lasten ruokakäyttäytymistä käsittelevään tieteelliseen symposiumiin 27.-29.9.2017, Lyon, Ranska. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kivelä Jemina, ETK, 500 €; Serum branched chain amino acids, dietary macronutrients and development of type 2 diabetes in the Finnish Diabetes study. Syyskuu 2017, Lissabon, Portugali. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kujala Päivi, MMM, 500 €; Väitöskirjatyön artikkelin esittely ESRS 2017 kongressissa 24.-27.7.2017, Krakowa, Puola. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kukkola Mari, ETM, 400 €; Fatty acid composition of milk and milk products from dairy cows fed varying forage-to-concentrate ratio and red clover silage. Uppsala, Ruotsi 27.-30.8.2017 Euro Fed Lipid-kongressi. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kähkönen Kaisa, TtM, 500 €; Väitöskirjatyöhön liittyvä matka-apuraha tieteelliseen Sapere-symposiumiin, 27.-29.9.2017, Lyon, Ranska. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Martikainen Katja, MMM, 400 €; Sukusiitoksen vaikutus ayrshire-lehmien hedelmällisyyteen. EEAP tieteellinen konferenssi 28.8.-1.9.2017, Tallinna, Viro. Rahoitus: HET-säätiö.

 • Niemelä Tarja, MMT, 400 €; GCIRC Technical Meeting 8.-11.5.2017, Alnarp, Sweden. Rahoitus: HET-säätiö.

 • Pitkänen Leena, ETT, 500 €; Matka-apuraha kokousmatkasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. 5th EPNOE International Polysaccharide Conference 2017, Jena, Saksa. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Savela-Huovinen Ulriikka, MMM, 950 €; Elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijuuden kehittyminen ja kuluttajien kohtaaminen digitaalisissa ympäristöissä -väitöskirjatutkimuksen osatutkimuksen esittely 20.-24.8.2017 Pangborn Sensory Science Symposium, Providence, USA. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Savisalo Leena, MMM, 500 €; The Extension Education of Food Production among multicultural Newcomers in Espoo Finland -tutkimuksen esittely 23rd ESEE 2017 seminaarissa 2.-4.7.2017, Chania, Kreikka. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Skaffari Essi, ETM, 400 €; Matka-apuraha European Public Health -konferenssiin Tukholmaan 1.-4.11.2017. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (2 kpl, yht. 1 500 €)

 • Miettinen Maija, ETM (väit.), 750 €; D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes -väitöskirjan loppuunsaattaminen. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Orell-Kotikangas Helena, THM, 750 €; "Nutrition Status and Effect of Nutritional Counselling in Patients with Head and Neck Cancer" väitöskirjan kielentarkistukseen ja painatuskuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.