Myönnetyt SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja -koulutusstipendit 2019-2020

2020

Vuoden 2020 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä yli 280 000 euron edestä, yhteensä noin 200 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2020

Varoja myönnettiin yhteensä 237 910 €, 26 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 174 980 €, 11 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 56 730 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 6 200 €, kymmenelle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 47 kpl yhteishakusummaltaan 604 730 €.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (10 kpl, 227 210 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (5 kpl, yht. 134 460 €)

 • ETM Ahola Hanna, 27 240 €; Kauran ja kauratuotteiden gluteenittomuuden analytiikka, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM Kyttä Venla, 27 240 €; Development of co-product allocation methods in life cycle assessment of food production, 3-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM König Emilia, 25 500 €; Sian suolistomikrobisto: kytkökset lääkitykseen ja käyttäytymiseen, probioottisten mikrobikantojen löytäminen probioottivalmisteen kehitystyöhön sikojen suolisto-ongelmien ennaltaehkäisyyn, lääkitystarpeen ja antibioottiresistenssin vähentämiseksi", 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha.                      
 • MMM Tuovinen Anna, 27 240 €; Kalkituksen vaikutus boreaalisen happaman sulfaattimaan satokorjattuihin N2O-emissioihin sekä ohran kasvuun ja typenottoon, 1-vuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 yleiskustannuslisä.
 • MMM, agronomi Vottonen Laura, 27 240 €; A closer look at vicine and convicine synthesis in vicia and other plants, 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö. Summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 12 750 €)

 • MMM Purola Tuomo, 12 750 €; Long term dynamic economic modeling of farm management and crop rotation, 1-vuotinen apuraha. Rahoitus: OK-Säätiö. Summasta 12 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 750 € kulumääräraha.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (4 kpl, yht. 80 000 €)

 • MMT Lizarazo Torres Clara Isabel; 20 000 €; Kuminasta runsaampi sato ja enemmän öljyä viljelyteknisin keinoin, 3-vuotisen apurahan toinen vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 20 000 €; Residuaalinen syönti lihanaudoilla: Mittausmenetelmän optimointi ja validointi, 2-vuotisen apurahan toinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö.        
 • MMT Niemeläinen Oiva, 20 000 €; Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä ”DROONI LUUPPINA”, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö
 • MMT Niemi Jarkko, 20 000 €; Teknologian hyödyntäminen tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistamisessa, 2-vuotisen apurahan ensimmäinen vuosi (työryhmä). Rahoitus: OK-Säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (1 kpl, 400 €)

 • Dos. Jyväkorpi Satu, 400 €; SPRINTT-kuntoutustutkimus: liikuntakyvyttömyyden ehkäisy eurooppalaisilla haurastuneilla ikääntyneillä ravitsemuksen ja liikunnan keinoin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (3 kpl, yht. 1 300 €)

 • ETM Greis Maija, 500 €; Texture and mouthfeel perception in plant-based semi-solid food. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Järvinen Suvi, 400 €; Sleep-time physiological recovery is associated with eating habits in distressed working-age Finns with overweight. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Rautakallio-Järvinen Petra, 400 €; Risk of malnutrition and insufficient protein intake among older people living at home – Baseline findings in the Power Meals Study. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (12 kpl, yht. 9 000 €)

 • MMM, agronomi Hautsalo Juho, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja kielentarkastuskuluihin. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • ETM Hemiö Katri, 750 €; Associations of perceived work stress and work schedule with dietary habits. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Ihanainen Laura, 750 €; Väitöskirjan viimeistely, apurahan haku painatuskuluihin väitöskirjaan otsikolla Sanoista tekoihin - Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Kairenius Piia, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • ETM Kivimäki  Anne, 750 €; Puolukkamehun vaikutukset verenpaineeseen, verisuonten toimintaan ja matala-asteiseen tulehdukseen kokeellisessa verenpainetaudin mallissa. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • DI Markkinen  Niko, 750 €; Tyrnin, aronian ja puolukan maku- ja aromiyhdisteiden muokkaus maitohappofermentaation avulla. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agronomi Martikainen Katja, 750 €; Genomic analysis of inbreeding depression on fertility traits in Finnish Ayrshire cattle -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: OK-Säätiö
 • MMM, agronomi Niskanen Olli, 750 €; Väitöskirjan "Essays on Structural Change in Livestock Farming" viimeistely. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • TtM Nurkkala Marjukka, 750 €; Väitöskirjan yhteenvedon "Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, ylipaino ja fyysinen aktiivisuus" julkaisu- ja painatuskuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM Paakki Maija, 750 €; The importance of natural colors in food for the visual attractiveness of everyday lunch -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMM, agronomi Perttilä Sini, 750 €; Väitöskirjatyön "Ohutsuolisulavat aminohapot siipikarjan ruokinnassa"- viimeistely ja painatuskulut. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • FM Väkeväinen Kati, 750 €; Apuraha väitöskirjatyön painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2020

Stipendejä myönnettiin yhteensä 17 200 € 31 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 19 hakijalle yhteensä 9 650 €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 10 hakijalle 6 350 € ja Agronomiliiton opetusalan rahastosta 2 hakijalle 1200 €. Hakemuksia saapui yhteensä 33 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 25 500 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

TtM, laill. rav.terap. Kirsikka Aittola 500 €
TtM, laill. rav.terap. Diana Haldin 500 €
TtM Katri Havia 500 €
KTM Anna Huttunen 750 €
TtM Riikka Huuskonen 500 €
ETM Kaisa Jylkäs 950 €
ETM Virpi Kaipainen 250 €
TtM Henna Kuru 500 €
ETM, laill. rav.terap. Katariina Lallukka 250 €
TtM Hanna Leino 500 €
ETM Päivi Manni-Pettersson 250 €
TtM Anne-Mari Mattila 500 €
TtM Jenni Merkkola 250 €
TtM Riia Reunamäki 500 €
TtM Erika Sivonen 500 €
TtM Niina Taimisto 500 €
MMM Mirja Ulmanen 750 €
TtM Hanna Voutilainen 950 €
TtM Maija Ylilauri 250 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agr. Tiina Harrinkari 500 €
MMT Riitta Kempe 500 €
MMM Katri Komi 950 €
MMM Erja Mikkola 250 €
MMM Nora Mäntysaari 750 €
MMM, agr. Anne Nieminen 500 €
MMM Marjaana Pitkänen 950 €
MMM Markku Pulkkinen 500 €
MMT Matti Puolimatka 500 €
MMM, agr. Sanna Tiilikainen  950 €

Rahoitus Agronomiliiton opetusalan rahastosta:

TTM Pia Laibert 250 €
MMM Päivi Marttila-Lampinen 950 €

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2020

Stipendejä myönnettiin yhteensä 29 kpl, 5 300 euroa. Summasta 23 kpl ja 4000 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 6 kpl ja 1300 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 29 kpl ja yhteishakusumma oli 5450 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Laura Antola 150 €, Agronomiliitto

HARJOITTELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Vilma Liikonen 300 €, Agronomiliitto
Senja Luomajärvi 300 €, HET-säätiö
Rosa Tikkanen 300 €, HET-säätiö

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa
Anna Lehtinen 100 €, HET-säätiö

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Iina Lehto 300 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Pilvi Kemppinen 150 €, Agronomiliitto
Leea Koponen 300 €, Agronomiliitto
Maiju Kurtti 300 €, HET-säätiö
Emilia Lampén 300 €, Agronomiliitto
Mira Rikkonen 300 € Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Ia Ahl 150 €, Agronomiliitto
Alina Katunpää 150 €, Agronomiliitto
Iida Alasentie 150 €, Agronomiliitto
Tella Jokinen 100 €, Agronomiliitto
Ida Jouhki 150 €, Agronomiliitto
Sara Koivisto 150 €, Agronomiliitto
Elsa Kärpänen  150 €, Agronomiliitto
Oskari Lahtinen 100 €, Agronomiliitto
Birita Ojala 150 €, HET-säätiö
Elina Olkkonen 100 €, Agronomiliitto
Mira Palsola 150 €, Agronomiliitto
Tuulia Pietilä 150 €, Agronomiliitto
Noora Rinkinen 150 €, Agronomiliitto
Maija Ristimäki 100 €, Agronomiliitto
Anna-Maria Sneck 150 €, Agronomiliitto
Kaisa Somerpalo 150 €, Agronomiliitto
Tuuli Tauriainen 150 €, Agronomiliitto
Mikael Torvinen 150 €, HET-säätiö

2019

Vuoden 2019 SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja ja koulutusstipendejä myönnettin yhteensä yli 300 000 euron edestä, yhteensä yli 180 saajalle.

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2019

Varoja myönnettiin yhteensä 266 230 €, 25 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 205 100 €, 12 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 56 730 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 4 400 €, kahdeksalle hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 48 kpl yhteishakusummaltaan 558 885 €.

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (11 kpl, 252 080 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (5 kpl, yht. 138 460 €)

 • MMM Knuutila Kati, 27 240 €; Looking beyond the surface - Improved sustainability of grass production by understanding the growth and activity of roots. 3-vuotisen hankkeen 3. vuosi. Rahoitus: HET-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM, agr. Mäkelä Minna, 27 240 €; Happamien sulfaattimaiden kaasutalous ja kasvihuonekaasupäästöt. 1-vuotinen hanke. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM Savonen Outi, 25 500 €; Uusrehujen potentiaali märehtijöiden ruokinnassa. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha ja 1 500 € kulumääräraha.
 • MMT, agr. Toivonen Marjaana, 31 240 €; Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja maiseman vaikutukset. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 28 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumäärä ja 1 740 € yleiskustannuslisä.
 • MMM, agr. Vottonen Laura, 27 240 €; A closer look at vicine and convicine synthesis in vicia and other plants. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus HET-Säätiö, summasta 24 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha ja 1 740 € yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 13 620 €)

 • MMM, agr. Manninen Noora, 13 620 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. 3-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö, summasta 12 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 750 € kulumääräraha ja 870 € yleiskustannuslisä.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (5 kpl, yht. 100 000 €)

 • MMM Laamanen Jaana, 20 000 €; Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Lizarazo Torres Clara, 20 000 €; Kuminasta runsaampi sato ja enemmän öljyä viljelyteknisin keinoin. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 20 000 €; Residuaalinen syönti lihanaudoilla: Mittausmenetelmän optimointi ja validointi. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Niemi Jarkko, 20 000 €; Bioturvallisuus keinona vähentää antibioottien käyttöä sikatiloilla. 2-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Rantanen Marja, 20 000 €; Mansikan satoavainten fysiologia. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-Säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (2 kpl, 7 000 €)

 • MMM Morri Sari/työryhmä, 2 000 €; Rehuntuotantoteknologia nurmiviljelyssä, ReTee-hanke. Rahoitus: OK-Säätiö.
 • MMT Rinne Marketta/työryhmä, 5 000 €; Meeting the future demands for grassland production - 28th General meeting of European Grassland Federation in Helsinki, Finland on 22-25 June 2020. Rahoitus: OK-Säätiö

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (7 kpl, yht. 3 400 €)

 • FT, dos. Eloranta Aino-Maija, 400 €; Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen pitkäaikaisen elintapaintervention tulosten esittelyyn Nordic Nutrition Conference -kongressissa Helsingissä 8.-11.6.2020. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • FM Houttu Noora, 500 €; Obesity status may intervene in the relation between dietary fiber intake and gut microbiota diversity. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • TtM Kemppainen Susanna, 500 €; Physical activity changes in men and the risk of type 2 diabetes: A prospective study of metsim cohort. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMT Kokkonen Tuomo, 500 €; The effects of concentrate feeding during the close-up period on the rumen function and metabolic adaptation of dairy cows. Rahoitus: OK-Säätiö
 • ETM Korhonen Virpi, 500 €; Consumer value for time-temperature indicators in sushi packaging. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • ETT Päivärinta Essi, 500 €; Proliferative signalling is attenuated in Caco-2 cells when exposed to faecal water from healthy adults after 4-week daily berry consumption. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • ETM Ryyti Riitta, 500 €; Low grade inflammation in obesity. Beneficial effects of lingonberry derived polyphenols. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (5 kpl, yht. 3 750 €)

 • TtM, laill. rav.terapeutti Jalkanen Henna, 750 €; Lasten syömiskäyttäytymistä käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM, agr. Lamminen Marjukka, 750 €; Apuraha väitöskirjan painatus- ja julkaisukuluihin. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • MMT Manni Katariina, 750 €; Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets -väitöskirjan viimeistely. Rahoitus: HET-Säätiö.
 • TtM Manninen Suvi, 750 €; Kalan ja camelinaöljyn käytön vaikutukset rasvahappojen ja lipoproteiinien aineenvaihduntaan. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.
 • MMM Simola Antti, 750 €; Apurahahakemus tieteellisen työn viimeistelyyn - väitöskirjan painatuskulut. Rahoitus: HET-Säätiö 2019.

 

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit

Koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä yli 40 000 euroa, 157 saajalle.

Stipendit osaamisen kehittämiseen 2019

Stipendejä myönnettiin yhteensä 19 300 € 32 hakijalle. Kokonaismyöntösummasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 18 hakijalle yhteensä 10 500 € ja Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 13 hakijalle 7 850 €. Hakemuksia saapui yhteensä 48 kappaletta ja niiden yhteishakusumma oli 36 850 €.

Rahoitus Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahastosta:

ETM Satu Aalto 500 €
ETM Maija Ahola 950 €
ETM Nina Alkava 500 €
TtM Minna Hötti 500 €
TtM Suvi Järvinen 500 €
ETM Virpi Korhonen 950 €
ETM Johanna Laakso 950 €
ETM Maarit Laurinen 500 €
TtM Petra Luostarinen 500 €
ETM Julia Meyne 950 €
FT, ETM Sari Niinistö 500 €
ETM Silja Närkki 250 €
THM Marja-Leena Silaste 250 €
MMM, agronomi Johan Staffas 500 €
TtM Sonja Toijonen 500 €
MMM Maria Valtonen 250 €
TtM Viivi Valutie 500 €
ETM Kaisa Vääräniemi 950 €

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM Juho Hautsalo 500 €
MMM Katri Komi 950 €
MMM agronomi Johanna Lindvall 750 €
MMM Anne Mikkola 500 €
MMM Riikka Mäkilä 250 €
agronomi, MMM Irma Peltola 500 €
MMM Kumpula Raija 500 €
MMT, agronomi Leena Rantamäki-Lahtinen 500 €
MMM agronomi Tiina Sirkjärvi 950 €
MMM Susanna Särkijärvi 250 €
MMM Eveliina Turpeinen 500 €
MMM, agronomi Anniina Veneskari 750 €
MMT Anssi Vuorinen 950 €

Rahoitus Opettajarahastosta:

ETM Juha Isokangas 950 €

Gradustipendit 2019

Gradustipendejä myönnettiin yhteensä 78 kpl, 13t €, joista Agronomiliiton rahoituksella 46 kpl, 8t €, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön rahoituksella 29 kpl, 4t € ja Oiva Kuusisto Säätiön rahoituksella 3 kpl, 0,5t €. Hakemuksia tuli yhteensä 83 kappaletta.

Rahoitus Agronomiliitolta:

ETM Marja Allén
M.Sc. Wan Lih Ching
ETM Kasimir Eriksson
ETM Maria Finne
ETM Hanna Friman
ETM Meri Heikkilä
ETM Kalle Hinkkanen
ETM Anu Hokkanen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Veera Houttu
Kasvatustieteiden maisteri Arttu Hyppönen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Minna Hötti
ETM Iinaroosa Kanth
ETM Emma-Riikka Kero
TtM Lotta Elina Keto-Tokoi
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Karim Khanji
ETM Sini Kokkola
ETM Anni Kortekangas
ETM Krista Kurttila
ETM Kristian Laakso
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Anna Lana
ETM Mariia Leskelä
ETM Anna Lintulaakso
ETM Heta Lommi
ETM Hanna Mahne
ETM Pia Mustajoki
ETM Stina Mäenpää
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ismo Mäkinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Mäkitalo
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elisa Nevalainen
ETM Anne Ojanen
ETM Nadja Puirola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Sanna Rajapolvi
ETM Erno Ristola
ETM Riikka Ruohio
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Jutta Salmela
ETM Maijuleena Salminen
M.Sc. Aadhavan Shanthi Venkatesan
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elisa Silvennoinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Reetta Somero
FM Irina Sytcheva
ETM Hanna Tallberg
MMM Hannes Tenhola
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katri Tulonen
MMM Petra Tuomiranta
ETM Kati Välimäki
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiiamari Tuominen

Rahoitus Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiöltä:

MMM, agronomi Juulia Ahlholm
MMM, agronomi Anni-Sofia Hammer
MMM, agronomi Aatu Heikkinen
MMM, agronomi Hanna Helkkula
MMM, agronomi Katariina Hämäläinen
MMM, agronomi Jaana Jukkala
MMM, agronomi Susanna Karhu
MMM, agronomi Arttu Koivulahti
MMM, agronomi Sanna-Kaisa Kopponen
MMM, agronomi Henri Korhonen
MMM, agronomi Janne Korhonen
MMM, agronomi Tiia Kuusela
MMM, agronomi Jasmin Lehtinen
MMM, agronomi Roosa Leinonen
MMM, agronomi Sara-Lotta Leiramo
MMM, agronomi Jenni Lukkaroinen
MMM, agronomi Laura Mäkelä
MMM, agronomi Petra Mäkisalo
MMM, agronomi Tea Niemi
MMM, agronomi Krista Nyqvist
MMM, agronomi Sonja Närkki
MMM, agronomi Maria Pero
MMM, agronomi Lotta Poikolainen
MMM, agronomi Jenni Rinta-Piirto
MMM, agronomi Hanna Rummukainen
MMM, agronomi Kateriina Sjöblom
MMM Elina Sorvali
MMM, agronomi Laura Vottonen
MMM, agronomi Jari Yli-Heikkilä

Rahoitus Oiva Kuusisto Säätiöltä:

MMM, agronomi Tiina Heinonen
MMM, agronomi Johanna Metsälä
MMM Moa Birgitta Sunabacka

Opiskelijoiden ulkomaanmatkastipendit 2019

Stipendejä myönnettiin yhteensä 33 kpl, 6 650 euroa. Summasta 29 kpl ja 6 200 euroa rahoitettiin Agronomiliiton varoista ja 4 kpl ja 450 euroa Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista. Hakemuksia saapui 35 kpl ja yhteishakusumma oli 6950 euroa.

HARJOITTELU/Eurooppa
Jani Grönlund 100 €, HET-säätiö

HARJOITTELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Gustav Nyholm 300 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Eurooppa
Joel Eronen 150 €, Agronomiliitto
Tiia Huuhka 100 €, Agronomiliitto
Victor Kupari 150 €, Agronomiliitto
Siiri Kuusjärvi 150 €, Agronomiliitto
Okko Laaksonen 150 €, Agronomiliitto
Anniina Laamanen 150 €, Agronomiliitto
Arttu Lahti 150 €, Agronomiliitto
Anna Lehtinen 150 €, HET-säätiö
Kimberly Linna 150 €, Agronomiliitto
Yu Liu 150 €, Agronomiliitto
Emmi Nevalainen 150 €, Agronomiliitto
Pauliina Piuhola, 150 €, Agronomiliitto
Oula Rinne 150 €, Agronomiliitto
Sonja Saarenpää 150 €, Agronomiliitto
Anne Siipola 100 €, HET-säätiö
Liisa Suomalainen 150 €, Agronomiliitto

VAIHTO-OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Viivi Akkanen 300 €, Agronomiliitto
Julia Kiiltomäki 300 €, Agronomiliitto
Linda Laine 300 €, Agronomiliitto
Tuuli Lipiäinen 300 €, Agronomiliitto
Marika Luukkonen 300 €, Agronomiliitto
Matias Mutila 300 €, Agronomiliitto
Tuulia Pietilä 300 €, Agronomiliitto
Elli Sedergren 300 €, Agronomiliitto
Ebba Snellman 300 €, Agronomiliitto
Rilla Tammi 300 €, Agronomiliitto

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Eurooppa
Lauri Lehtilä 100 €, HET-säätiö
Josefin Norrback, 100 €, Agronomiliitto
Eveliina Suutari, 150 €, Agronomiliitto

MUU TUTKINTOON LIITTYVÄ OPISKELU/Euroopan ulkopuoliset maat
Emmi Ahonen 300 €, Agronomiliitto
Hanna Walsh 300 €, Agronomiliitto