Stipendit osaamisen kehittämiseen

Stipendit osaamisen kehittämiseen on suunnattu työelämään siirtyneille ruoka-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Erikoishakuna opettajastipendit, joita voivat hakea opetusalalla (pl. yliopistot) toimivat Agronomiliiton jäsenet.

Stipendiä voivat hakea niin palkansaajajäsenet ja työttömät kuin myös viljelijä/yrittäjäjäsenet.

Perustuu henkilökohtaiseen osaamistarpeeseen. Stipendiä myönnettäessä huomioidaan sen merkitys hakijalle ja hankitun taidon hyödynnettävyys ammatillisesti sekä muut näkökohdat tarkoituksenmukaisuudesta. Varoja myönnettäessä otetaan huomioon merkitys hakijalle sekä se, missä määrin samaan tarkoitukseen voidaan saada rahoitusta työnantajalta.

Erillistä ulkopuolista lausuntoa ei edellytetä, mutta hakijan on itse perusteltava stipendin merkitys oman osaamisen ajantasaistamiselle ja/tai kehittämiselle.

Haettavia stipendejä myönnetään seuraavan suuruisina:

  • 250 €, 500 €, 750 € tai 950 €

Stipendin suuruus määräytyy pääasiassa koulutuksen laajuuden perusteella, sekä sen merkityksestä hakijan henkilökohtaisen osaamisen ajantasaistamiseen ja/tai kehittämiseen.

Opintopisteiden lisäksi mahdollisuuksien mukaan kurssi- ja osallistumismaksut, matkat ja majoituskustannukset, kurssimateriaalien kustannukset ym. on eriteltävä hakemuslomakkeella. Ellei koulutuksesta myönnetä opintopisteitä, hakemuksesta tulee käydä ilmi koulutuksen laajuus muulla tavoin (pv, tunnit). Tällainen arvio tulee antaa myös esimerkiksi opintomatkasta.

Haku tapahtuu etukäteen tai takautuvasti.

Myönnetty koulutusstipendi on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty, eikä kohdetta voi vaihtaa.