Gradustipendit

Gradustipendit myönnetään kaikille Agronomiliiton opiskelijajäseninä olleille vastavalmistuneille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille liiton jäsenille. Ne myönnetään aina takautuvasti tutkinnon suorittamisen jälkeen ja samalle henkilölle vain yhdestä tutkinnosta. Tutkielman arvosana vaikuttaa gradustipendin suuruuteen.

Täysimääräisten gradustipendien suuruudet ovat:

  • Loistava/Erinomainen (l./ecl. tai 5/5)                   275 €
  • Kiitettävä/Hyvä (mcl./cl. tai 3-4/5)                       125 €
  • Tyydyttävä/Hyväksytty (nsl./lub./a. tai 1-2/5)       75 €

Täysimääräisiä gradustipendejä voidaan leikata, jos jäsenyyden kesto ja jäsenmaksun maksamisen epäsäännöllisyys antavat siihen aihetta. Samoin varojen riittämättömyys voi olla leikkaamisen syy. Aiemmin saadut muut stipendit eivät vaikuta heikentävästi.

Gradustipendin hakulomakkeen jätetään liite, joka vahvistaa pro gradu -tutkielman arvosanan ja tutkielman aiheen sekä tutkinnon valmistumispäivän. Liite voi olla esimerkiksi kopio tutkintotodistuksesta tai gradu-tutkielman ohjaajan, opetuksesta vastaavan professorin tai yliopistolehtorin vapaamuotoinen lausunto, jossa vahvistetaan tutkielman arvosana ja aihe sekä tutkinnon valmistumispäivä. 

Myönnetään 28.4.2017 alkaen valmistuville. Haku on jatkuva. Gradustipendien jako suoritetaan kerran vuodessa Agronomiliiton ilmoittamassa tilaisuudessa tai muutoin ilmoittamalla tavalla.

Gradustipendiä kannattaa hakea mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta.

Katso hakuohjeet ja täytä hakulomake

Lisätietoja gradustipendeistä antaa jäsenpalvelupäällikkö Mirkku Muikku, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi.