Muut

Agronomiliitto jakaa vanhan perinteen mukaisesti jatkossakin Eino Heinosen stipendit Latokartanon ylioppilaskylän lautakunnan esityksestä Agronomiliiton hallituksessa päätetyllä tavalla. Stipendit myönnetään Agronomiliiton opiskelijajäsenille Latokartanon ylioppilaskylän hyväksi tehdystä työstä.

Ainejärjestöstipendit myönnetään vanhan käytännön mukaisesti seuraavien kriteerien perusteella: 1) jäsenyys Agronomiliitossa 2) toisen seuraavista kriteereistä on myös täytyttävä: saaja on esimerkillisellä tavalla edistänyt liiton ja ainejärjestön jäsenhankintaa sekä yhteistyötä tai saaja on toiminut aktiivisesti oman alansa työelämäyhteyksien parantamiseksi. Ainejärjestöt tekevät esitykset. Vuoden 2022 ainejärjestöstipendit jaetaan syksyllä 2022, ja prosessi tapahtuu yhdessä ainejärjestöjen kanssa erillisellä aikataululla.