22.9.2017 myönnetyt SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja -koulutusstipendit

SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendit 2017

Varoja myönnettiin yhteensä 21 000 €, 41 hakijalle. Summasta Agronomiliiton varoista (täydennys- ja jatkokoulutusrahasto) myönnettiin 10 850 €, 25 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 9 650 €, 15 hakijalle ja 500 € Agronomiliiton opetusalan rahastosta yhdelle hakijalle. Hakemuksia saapui yhteensä 54 kappaletta, yhteensä 35 450 € edestä.

MMM agr. Kaisu Haataja: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
Agr. Hanna Haikka: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
TtM Laura Heikkilä: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Ulla Holma: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
THM Sari Isotupa: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Katri Jakosuo: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Salla Juselius: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Anne Jääskeläinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Marja Kallioniemi: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMT Kaisa Karttunen: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Mikko Kymäläinen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Laura Lahtinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Kati Laine: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM agr. Anne Laulajainen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Kaisa Mensonen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Susanna Muurinen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMM Ulla-Maija Määttä: 500 €, Agronomiliiton opetusalan rahasto
MMM agr. Henri Nikkonen: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
MMM agr. Terhi Nopanen: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Saila Paavola: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Pekka Peltotalo: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
TtM Henna Piippo: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Anne Pohju: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Markku Pulkkinen: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Mari Raahenmaa: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Erja Rappe: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
FT Satu Raussi: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMM Katariina Remes: 250 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
ETM Kati Ruoko: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Siru Salin: 500 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
THM Kirsti Sammallahti: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
MMT Marjo Serenius: 950 €, Henrik ja Ellen Tornbergin säätiön rahoitus
AFM Margareta Slotte: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Maija Soljanlahti: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Mona Turpeinen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Silja Varjonen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Linda Viitasalo: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
AFM Ulrika Wikman: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
TtM Oskari Vilpponen: 500 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETM Terhi Virtanen: 250 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto
ETT Katriina Ylönen: 950 €, Agronomiliiton täydennys- ja jatkokoulutusrahasto

 

x x x

 

SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat 2017

Varoja myönnettiin yhteensä 301 714 €, 30 hakijalle. Summasta Oiva Kuusisto Säätiön varoista myönnettiin 239 750 €, 12 hakijalle, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön varoista 54 456 € viidelle hakijalle sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön varoista 7 500 €, 13 hakijalle. Summiin on laskettu useampivuotisten hakemusten osalta vain ensimmäisen vuoden rahoitus. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 84 ja niiden kokonaishakusumma oli 1 766 823 euroa (sisältäen useamman vuoden rahotuksen)
 

1. Apurahat tieteellisiin tutkimushankkeisiin (13 kpl, yht. 284 914 €)

1.1. Kokovuotinen henkilökohtainen tutkimusapuraha (6 kpl, yht. 137 750 €)

 • Knuutila Kati, MMM, 23 250 €; Looking beyond the surface - Improved sustainability of grass production by understanding the growth and activity of roots. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Manninen Noora, MMM, 23 250 €; Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Mouhu Katariina, MMT, 23 250 €; Ahomansikan marjan kehityksen ja laadun geneettinen säätely. 3-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Mäkelä Minna, MMM, 23 250 €; Happamien sulfaattimaiden kaasutalous ja kasvihuonekaasupäästöt. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

 • Valtiala Juho, MMM, 21 500 €; Market Power in Finnish Dairy Chain. Rahoitus: OK-säätiö. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha.

 • Övermark Elsi, FM, 23 250 €; Maatalouden vaikutukset kimalaisiin. Rahoitus: OK-säätiö. Väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö, summasta 20 000 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 1 500 € kulumääräraha, 1 750 € yleiskustannuslisä.

1.2. Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (1 kpl, yht. 7 164 €)

 • Manni Katariina, MMM, 7 164 €; Maitorotuisten sonnien ruokintastrategiat. Väitöskirjatyö. 4 kk:n työskentelyyn. Rahoitus: HET-säätiö, summasta 6 664 € henkilökohtainen tutkimusapuraha, 500 € kulumääräraha.

1.3. Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville (6 kpl, yht. 140 000 €)

 • Halmemies-Beauchet-Filleau Anni, MMT, 25 000 € (työryhmä); In vitro –menetelmä märehtijän rehujen ilmastovaikutusten arvioinnissa - testirehuna camelinapuriste rypsirehuihin verrattuna. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Hautsalo Juho, MMM, 25 000 € (työryhmä); Kauran punahometartunnan ja lajikekestävyyden arviointi kansallisen kasvien fenotyyppausinfrastuktuurin avulla. väitöskirjatyö. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Kokkonen Tuomo, MMT, 25 000 € (työryhmä); Tunnuttaako vai eikö tunnuttaa? 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Mäkiniemi Kirsi, FM, 20 000 € (työryhmä); VALNURRE - Valkuaisnurmilla edullista rehua ja ympäristöhyötyjä. 3-vuotisen hankkeen 2. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Niemi Jarkko, MMT, 20 000 € (työryhmä); Bioturvallisuus keinona vähentää antibioottien käyttöä sikatiloilla. 2-vuotisen hankkeen 1. vuosi. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Seppänen Mervi, MMT, 25 000 € (työryhmä); Nurmikasvien kasvun ja talvenkestävyyden säätely pohjoisilla viljelyalueilla. Tutkijavierailu Århusin yliopistoon. Rahoitus: OK-säätiö.

2. Apurahat tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen (3 kpl, yht. 9 250 €)

 • Pasila Antti, MMT, 5 000 €; ERIAFF 2018 -konferenssin järjestäminen 11.-13.6.2018 Seinäjoella. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Rantala Saija, FM, 3 500 €; Mustaherukan kryosäilytys. Rahoitus: OK-säätiö.

 • Tuomarla Heljä, ETM, 750 €; opas painonhallintaohjaajille ja ryhmäläisille. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

3. Matka-apurahat tutkimustulosten esittelyyn (12 kpl, yht. 6 050 €)

 • Aakko Juhani, TKT, 500 €; Toward a reliable metaproteomics analysis pipeline in a super computing environment. Alghero, Italia 13.-17.6.2017 2nd international metaproteomics symposium. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Jalkanen Henna, TtM, 500 €; Matka-apuraha lasten ruokakäyttäytymistä käsittelevään tieteelliseen symposiumiin 27.-29.9.2017, Lyon, Ranska. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kivelä Jemina, ETK, 500 €; Serum branched chain amino acids, dietary macronutrients and development of type 2 diabetes in the Finnish Diabetes study. Syyskuu 2017, Lissabon, Portugali. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kujala Päivi, MMM, 500 €; Väitöskirjatyön artikkelin esittely ESRS 2017 kongressissa 24.-27.7.2017, Krakowa, Puola. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kukkola Mari, ETM, 400 €; Fatty acid composition of milk and milk products from dairy cows fed varying forage-to-concentrate ratio and red clover silage. Uppsala, Ruotsi 27.-30.8.2017 Euro Fed Lipid-kongressi. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Kähkönen Kaisa, TtM, 500 €; Väitöskirjatyöhön liittyvä matka-apuraha tieteelliseen Sapere-symposiumiin, 27.-29.9.2017, Lyon, Ranska. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Martikainen Katja, MMM, 400 €; Sukusiitoksen vaikutus ayrshire-lehmien hedelmällisyyteen. EEAP tieteellinen konferenssi 28.8.-1.9.2017, Tallinna, Viro. Rahoitus: HET-säätiö.

 • Niemelä Tarja, MMT, 400 €; GCIRC Technical Meeting 8.-11.5.2017, Alnarp, Sweden. Rahoitus: HET-säätiö.

 • Pitkänen Leena, ETT, 500 €; Matka-apuraha kokousmatkasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. 5th EPNOE International Polysaccharide Conference 2017, Jena, Saksa. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Savela-Huovinen Ulriikka, MMM, 950 €; Elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijuuden kehittyminen ja kuluttajien kohtaaminen digitaalisissa ympäristöissä -väitöskirjatutkimuksen osatutkimuksen esittely 20.-24.8.2017 Pangborn Sensory Science Symposium, Providence, USA. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Savisalo Leena, MMM, 500 €; The Extension Education of Food Production among multicultural Newcomers in Espoo Finland -tutkimuksen esittely 23rd ESEE 2017 seminaarissa 2.-4.7.2017, Chania, Kreikka. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Skaffari Essi, ETM, 400 €; Matka-apuraha European Public Health -konferenssiin Tukholmaan 1.-4.11.2017. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

4. Apurahat tieteellisten tutkimusten viimeistelyyn (2 kpl, yht. 1 500 €)

 • Miettinen Maija, ETM (väit.), 750 €; D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes -väitöskirjan loppuunsaattaminen. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.

 • Orell-Kotikangas Helena, THM, 750 €; "Nutrition Status and Effect of Nutritional Counselling in Patients with Head and Neck Cancer" väitöskirjan kielentarkistukseen ja painatuskuluihin. Rahoitus: Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö.