Viljelijät

Agronomiliiton viljelijävaliokunta valvoo jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenkuntansa yhteistoimintaa.

Valiokunta ei ole viljelijäjäsenten ensisijainen edunvalvontajärjestö. Tämän vuoksi liiton päätoimiset viljelijäjäsenet katsotaan Agronomiliitossa kuuluvaksi erityisjäsenmaksuluokkaan, ja heidän jäsenmaksunsa on puolet liiton palkansaajajäsenten maksusta.

Viljelijävaliokunta osallistuu kuitenkin viljelijöiden edunvalvontatyöhön mm. antamalla maa- ja elintarviketalouden valvontaan sekä lainsäädäntöön ynnä muuhun uudistustoimintaan liittyviä lausuntoja, tapaamalla kansanedustajia ja alan virkamiehiä, järjestämällä koulutusta ja ammatillisia opintomatkoja. Paljon tästä työstä tapahtuu osana Agronomiliiton normaalia toimintaa edustamiemme elinkeinojen menestysmahdollisuuksien turvaamiseksi.