Palkkaedunvalvonta

Agronomiliitto auttaa jäseniä sopivan palkkatason määrittämisessä. Liiton tuki voi olla tarpeen esimerkiksi työpaikkaa haettaessa tai palkankorotuksista neuvoteltaessa.

Neuvonta ja suositukset perustuvat palkkatilastoihin. Pääasiassa sopivan palkkatason määrittelyyn käytetään vuosittain tehtäviä tutkimuksia. Lisäksi mm. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Akava tekevät työmarkkinatutkimuksia, joista saadaan vertailupohjaa muiden alojen palkkatasoihin.

Palkkasuositus vastavalmistuneille

Agronomiliitto antaa vastavalmistuneille yksityissektorille työllistyville maistereille palkkasuosituksen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että nuori saa koulutustasonsa mukaista palkkaa heti uransa alussa. Katso tämän hetken alkupalkkasuositus. Palkkasuositukset ovat aina ohjeellisia. Ne koskevat yksityis- ja neuvontasektoria, omaan opintoalaan liittyvää työtä. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot.