Yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikka

Agronomiliitto toteuttaa laaja-alaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen Akava-yhteisön kautta. Liitto pyrkii olemaan aktiivinen ja aloitteellinen toimija sekä edistämään jäsentensä edustamien elinkeinojen toiminta­edellytyksiä ja tätä kautta jäsentensä hyvinvointia. Liitto edistää myönteisen, nykyaikaisen ja toden­mukaisen kuvan muodostumista biotalouden ja kestävän ruokaketjun merkityksestä yhteiskunnassa.

Tavoitteena on alan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja vetovoimaisuudesta huolehtiminen. Näissä onnistuminen edesauttaa jäsenkunnan hyvinvointia.

Vuonna 2014 julkaistiin Akavan keskusteluasiakirja Eväitä ruokasektorin kasvuun, jonka kokoamisessa Agronomiliitto ja sen jäsenet olivat aktiivisesti mukana. Tutustu asiakirjaan Akavan sivuilla verkossa!