Yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikka

Agronomiliitto toteuttaa laaja-alaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen Akava-yhteisön kautta. Liitto pyrkii olemaan aktiivinen ja aloitteellinen toimija sekä edistämään jäsentensä edustamien elinkeinojen toiminta­edellytyksiä ja tätä kautta jäsentensä hyvinvointia. Liitto edistää myönteisen, nykyaikaisen ja toden­mukaisen kuvan muodostumista biotalouden ja kestävän ruokaketjun merkityksestä yhteiskunnassa.

Tavoitteena on alan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja vetovoimaisuudesta huolehtiminen. Näissä onnistuminen edesauttaa jäsenkunnan hyvinvointia.