Kunnalla työskentelevien edunvalvonta

Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

Kunnista hyvinvointialueille siirtyy 1.1. 2023 liikkeenluovutuksen periaattein myös Agronomiliiton jäseniä. Tavallisimmat liikkeenluovutusta koskevat kysymykset vastauksineen löydät täältä.

Ajankohtaista kuntasektorin työehtosopimusneuvotteluista

Kevään 2022 lakkoihin osallistuneille on hakemusten perusteella maksettu lakkoavustukset. 

Agronomiliiton kunnalla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliitossa kuntasektorin asioita hoitaa oma neuvottelukunta. Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään yhdessä Vakavan jäsenjärjestöjen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Kuntasektorilla on useita eri sopimuksia. Suurin osa liittomme jäsenistä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n piiriin. Kunnallisissa oppilaitoksissa toimivien opettajien palvelussuhteen ehtoja säätelee opetusalan virka- ja työehtosopimus OVTES. Lisäksi jäseniämme on teknisten sopimuksen TS:n piirissä.

Sopimukset löytyvät Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaliitto KT:n verkkosivuilta osoitteesta www.kt.fi -> Sopimukset

Kuntatiimi

Akavalaiset liitot julkaiset yhteistyönä kuntasektorilla työskentelevien jäsenten tiedotetta Kuntatiimi. Tiedotteet voit lukea myös www.kuntatiimi.fi.

Toimistolla kuntasektorin asioita hoitaa neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642. Häneen voi olla yhteydessä myös kuntasektorin työsuhdeneuvontaa ja palkkausta koskevissa asioissa.

Ravitsemusterapeutit

Kuntasektorilla työskentelevien ravitsemusterapeuttien erityiskysymyksistä löydät lisätietoa täältä.