Kunnalla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliitossa kuntasektorin asioita hoitaa oma neuvottelukunta. Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään yhdessä Vakavan jäsenjärjestöjen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Kuntasektorilla on useita eri sopimuksia. Suurin osa liittomme jäsenistä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n piiriin. Kunnallisissa oppilaitoksissa toimivien opettajien palvelussuhteen ehtoja säätelee opetusalan virka- ja työehtosopimus OVTES. Lisäksi jäseniämme on teknisten sopimuksen TS:n piirissä.

Sopimukset löytyvät Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettisivuilta osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi -> Sopimukset

Kuntatiimi

Akavalaiset liitot julkaiset yhteistyönä kuntasektorilla työskentelevien jäsenten tiedotetta Kuntatiimi. Tiedotteet voit lukea myös www.kuntatiimi.fi.

Toimistolla kuntasektorin asioita hoitaa neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642. Häneen voi olla yhteydessä myös kuntasektorin työsuhdeneuvontaa ja palkkausta koskevissa asioissa.

Ravitsemusterapeutit

Kuntasektorilla työskentelevien ravitsemusterapeuttien erityiskysymyksistä löydät lisätietoa täältä.