Kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevien edunvalvonta

 

Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

1.1.2023 perustetuille hyvinvointialueille siirtyi kunnista ja kuntayhtymistä liikkeenluovutuksen periaattein myös Agronomiliiton jäseniä. Tavallisimmat liikkeenluovutusta koskevat kysymykset vastauksineen löydät täältä.

Agronomiliiton kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevien edunvalvonta

Agronomiliitossa kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla työskentelevien asioita hoitaa oma neuvottelukunta. Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään yhdessä Vakavan jäsenjärjestöjen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa. Näissä molemmissa organisaatioissa on omat toimielimensä kuntasektorille ja hyvinvointialueille.

Kuntia ja hyvinvointialueita koskevat useat eri työehtosopimukset. Eräänlaisena raamissopimuksena koko alalle on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimsus eli KVTES. Kunnallisissa oppilaitoksissa toimivien opettajien palvelussuhteen ehtoja säätelee opetusalan virka- ja työehtosopimus OVTES. Lisäksi jäseniämme on teknisten sopimuksen TS:n piirissä. Hyvinvointialueiden osalta noudatetetaan hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusta HYVTESsiä.

Sopimukset löytyvät Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaliitto KT:n verkkosivuilta osoitteesta www.kt.fi -> Sopimukset

Yhteistiimi

Akavalaiset liitot julkaiset yhteistyönä kuntasektorilla ja hyvinvointialueilla työskentelevien jäsenten tiedotetta Yhteistiimi (entinen Kuntatiimi). Tiedotteet voit lukea myös www.kuntatiimi.fi. (yhteistiimi.fi sivu on valmisteilla).

Ravitsemusterapeutit

Hyvinvointialueilla työskentelevien ravitsemusterapeuttien erityiskysymyksistä löydät lisätietoa täältä.