Kunnan neuvottelukunta

Agronomiliitossa kuntasektorin edunvalvontaa hoitaa kunnan neuvottelukunta.

Sen tehtävänä on valvoa jäsentensä palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa sopimus- ja neuvottelutoimintaa, työmarkkinoita ja työelämän lainsäädäntöä sekä ottaa kantaa virka- ja työehtosopimuksiin ja tekee aloitteita hallitukselle. Palkkaedunvalvonnalla on merkittävä rooli neuvottelukunnan toiminnassa.

Kunnan neuvottelukunta

Martikainen Jaana, pj., Vantaan kaupunki
Korhonen Jari, Sotkamon kunta
Ojala Heikki, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pölönen Auli, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valkonen Timo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Vierimaa Riikka, Helsingin ja Uudenmaan sair.hoitopiiri HUS
Lammi-Puukka Katriina, hall. edustaja, Kirkkonummen kunta
Parikka Outi, siht., Agronomiliitto

Edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja muiden Vakava ry:hyn kuuluvien liittojen kanssa.

Toimistolla kuntasektorin asioita hoitaa neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642.
Häneen voi olla yhteydessä myös kuntasektorin työsuhdeneuvontaa ja palkkausta koskevissa asioissa.

Materiaalia ravitsemusterapeuttien ja -suunnittelijoiden palkkaedunvalvontaan löydät kirjautumisen jälkeen täältä.