Neuvonnan neuvottelukunta

Neuvonnan neuvottelukunta käsittelee ja päättää neuvonnan edunvalvonnan toteuttamisesta.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat neuvonnan sopimusten piiriin kuuluvia työpaikkoja. Neuvottelukunta kokoontuu keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa, neuvottelujen aikana tarvittaessa useamminkin.

Neuvottelukunta tekee sopimuskausittain neuvottelijoille tavoitteet palkkauksen, työehtosopimusten ja työolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi luottamusmiehiä paikallisneuvotteluissa ja valvoo työehtosopimuksen toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta suunnittelee alan luottamusmiesten koulutuksen ja neuvottelupäivien aiheet sekä järjestää luottamusmiesten ja valtuuston jäsenten väliset tapaamiset.

Neuvonnan neuvottelukunta

Lampinen Esko, pj., ProAgria E-Suomi
Huhtamäki Tuija, ProAgria Keskusten Liitto
Ketola Lauri, Faba osk.
Soljanlahti Maija, Marttalitto
Taulavuori Terhi, ProAgria Keskusten Liitto
Vilander AnnaMarja, Puutarhaliitto
Nokka Sanna, hall. ed., ProAgria Keskusten Liitto
Kanniainen Linda, siht. Agronomiliitto

Tarkempia ohjeita ja tietoja antaa juristi, AA, VT, OTL Esa Schön, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1644.