Neuvonnan neuvottelukunta

Neuvonnan neuvottelukunta käsittelee ja päättää neuvonnan edunvalvonnan toteuttamisesta.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat neuvonnan sopimusten piiriin kuuluvia työpaikkoja. Neuvottelukunta kokoontuu keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa, neuvottelujen aikana tarvittaessa useamminkin.

Neuvottelukunta tekee sopimuskausittain neuvottelijoille tavoitteet palkkauksen, työehtosopimusten ja työolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi luottamusmiehiä paikallisneuvotteluissa ja valvoo työehtosopimuksen toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta suunnittelee alan luottamusmiesten koulutuksen ja neuvottelupäivien aiheet sekä järjestää luottamusmiesten ja valtuuston jäsenten väliset tapaamiset.

Neuvonnan neuvottelukunta

Esko Lampinen, puheenjohtaja, ProAgria Etelä-Suomi ry
Tuija Huhtamäki, ProAgria Keskusten Liitto
Lauri Ketola, Faba osk
Tomi Pousi, Puutarhaliitto ry
Linda Kanniainen, sihteeri, Agronomiliitto ry

Tarkempia ohjeita ja tietoja antaa neuvottelupäällikkö Linda Kanniainen, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1644.