Valtion neuvottelukunta

Valtiosektorin edunvalvonnasta vastaa valtion neuvottelukunta.

Sen tehtävänä on valvoa jäsentensä palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Se seuraa oman alansa sopimus- ja neuvottelutoimintaa, työmarkkinoita ja työelämän lainsäädäntöä. Se ottaa kantaa virka- ja työehtosopimuksiin ja tekee oman alansa edunvalvontaa koskevia aloitteita liiton hallitukselle.

Edunvalvontaa tehdään yhteistyössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n ja Vakavan jäsenliittojen kanssa.

Valtion neuvottelukunta

Martikainen Reijo, pj., Ruokavirasto
Hietaranta Tarja, Ruokavirasto
Nikkola Juha-Pekka, Uudenmaan ELY-keskus
Reskola Veli-Pekka, Maa- ja metsätalousministeriö
Saarisalo Eeva, Maa- ja metsätalousministeriö
Tuunainen Petra, Luonnonvarakeskus
Räsänen Satu, hall. ed., Valvira
Parikka Outi, siht., Agronomiliitto

Lisätietoja

Tarkempia tietoja neuvottelupäällikkö Outi Parikka, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1642 tai 040 901 1642 Häneen voi olla yhteydessä myös työsuhdetta ja palkkausta koskevissa kysymyksissä.