Valtion neuvottelukunta

Valtiosektorin edunvalvonnasta vastaa valtion neuvottelukunta.

Sen tehtävänä on valvoa jäsentensä palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä ylläpitää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Se seuraa oman alansa sopimus- ja neuvottelutoimintaa, työmarkkinoita ja työelämän lainsäädäntöä. Se ottaa kantaa virka- ja työehtosopimuksiin ja tekee oman alansa edunvalvontaa koskevia aloitteita liiton hallitukselle.

Edunvalvontaa tehdään yhteistyössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n ja Vakavan jäsenliittojen kanssa.

Valtion neuvottelukunta

Reijo Martikainen, puheenjohtaja
Tarja Hietaranta, Ruokavirasto, Livsmedelsverket
Juha Nikkola, Uudenmaan ELY-keskus
Veli-Pekka Reskola, Maa- ja metsätalousministeriö, Jord- och skogsbruksministeriet
Eeva Saarisalo, Maa- ja metsätalousministeriö, Jord- och skogsbruksministeriet
Petra Tuunainen, Luonnonvarakeskus (Luke)
Satu Räsänen, hallituksen edustaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Outi Parikka, sihteeri, Agronomiliitto ry