Työttömyyskassa

Agronomiliiton työttömyyskassa on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO

Agronomiliiton alle 68-vuotiaat palkansaajajäsenet on pääsääntöisesti*) vakuutettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa, Erkossa.

Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen sattuessa työttömyysturvalain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelukorvausta.

Työttömyyskassan jäsenmaksu peritään Agronomiliiton jäsenmaksun yhteydessä eli se sisältyy liiton perimään jäsenmaksuun, jos jäsen on liittynyt työttömyyskassaan Agronomiliiton kautta.

www.erko.fi

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa jäseninä ovat mm. Agronomiliiton, Akavan Erityisalojen, Kirkon Akateemisten, Kirkon hallintovirkamiehien, Diakoniatyöntekijöiden Liiton, Kirkon ja nuorisotyön asiantuntijoiden, Luonnon-, ympäristö- ja metsätietelijöiden liitto Loimun, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian, Suomen Farmasialiiton, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen, Suomen Puheterapeuttiliiton, Suomen Työterveyshoitajaliiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen, Akavan sairaanhoitajat ja Tajan sekä Upseeriliiton palkansaajajäsenet. Jäseniä on noin 91 000.

Jos olet jäämässä työttömäksi tai lomautusuhan alla, katso tarkemmin täältä.

*) Kaikki jäsenet eivät kaikki automaattisesti ole Agronomiliiton vakuuttamana työttömyysturvan piirissä: viljelijät, yrittäjät, työelämän ulkopuolella olevat ja OAJ:hin tai muuhun edunvalvontajärjestöön kuuluvat kaksoisjärjestäytyneet sekä seniorit ja ne opiskelijat, jotka eivät ole työttömyysturvaa maksaneet. Varmista asia liiton toimistosta, jos olet asiasta epävarma!