Työttömyyskassa

Agronomiliiton työttömyyskassa on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO

Agronomiliiton alle 68-vuotiaat palkansaajajäsenet on pääsääntöisesti*) vakuutettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa, Erkossa.

Kassa maksaa jäsenilleen

1) työttömyyden tai lomautuksen sattuessa työttömyysturvalain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa,
2) työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevalle koulutustukea,
3) työttömälle omaehtoisen opiskelun koulutuspäivärahaa ja
4) vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelukorvausta.

Työttömyyskassan jäsenmaksu peritään Agronomiliiton jäsenmaksun yhteydessä eli se sisältyy liiton perimään jäsenmaksuun.

www.erko.fi

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa jäseninä ovat Agronomiliiton, Akavan Erityisalojen, Akavan kirkollisten ammattiliittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton, Luonnon-, ympäristö- ja metsätietelijöiden liitto Loimun, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian, Suomen Farmasialiiton, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen, Suomen Puheterapeuttiliiton, Suomen Työterveyshoitajaliiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen, Terveystieteiden akateemisten johtajien ja asiantuntijoiden sekä Upseeriliiton palkansaajajäsenet. Jäseniä on noin 90 000.

Jos olet jäämässä työttömäksi tai lomautusuhan alla, katso tarkemmin täältä.

*) Erityisjäsenmaksua maksavat jäsenet eivät kaikki automaattisesti ole Agronomiliiton vakuuttamana työttömyysturvan piirissä: viljelijät, yrittäjät, työelämän ulkopuolella olevat ja OAJ:hin tai muuhun edunvalvontajärjestöön kuuluvat kaksoisjärjestäytyneet sekä seniorit ja ne opiskelijat, jotka eivät ole työttömyysturvaa maksaneet. Varmista asia liiton toimistosta, jos olet asiasta epävarma!