Työttömyys

Onko sinut irtisanottu? Oletko jäämässä työttömäksi?

Jos jäät työttömäksi toimi seuraavasti:

  1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin viimeistään työttömyyden ensimmäisenä päivänä.
  2. TE-palvelut lähettää työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen työttömyyskassalle. Agronomiliiton jäsenten työttömyyskassa on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.
  3. Lähetä päivärahahakemus liitteineen työttömyyskassaan.

Lisätietoja löydät myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ErkonTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n ja TE-palveluiden sivuilta.  

Paljonko voin saada ansiosidonnaista päivärahaa?

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyysturvalaissa määritellyin edellytyksin. Jos maksamiselle ei ole muita esteitä, edellyttää ansiopäivärahan saaminen, että

  • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 (34) työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa (2.9.2024 alkaen 52 viikkoa)
  • olet työttömänä työnhakijana TE-palveluissa ja TE-palvelut on antanut kassalle sinua koskevan esteettömän lausunnon
  • olet työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehdon.

Ansiopäivärahaa maksetaan 17–64-vuotiaille työttömille. Lomautustilanteessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Ansiopäiväraha voidaan maksaa soviteltuna mm. silloin jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa tai teet osa-aikaista työtä työnantajasi aloitteesta.

Työttömyyskassan sivuilta löydät laskurin, jolla voit arvioida päivärahasi määrää.

Jos sinulle tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona "pakettia" eli ns. irtisanoutumuskorvausta, niin ota ennen sopimuksen allekirjoittamista yhteyttä Agronomiliittoon. "Paketin" vastaanottaessasi  luovut mm. muutosturvasta, ja sopimuksella on vaikutusta myös työttömyysturvaasi.

Miten Agronomiliitto palvelee sinua henkilökohtaisesti?

Tutustu Agronomiliiton urapalveluihin ja Asiantuntijapörssiin. Saat verkosta tietoa sekä työkaluja ja tarvittaessa myös henkilökohtaista neuvontaa.

 

Agronomiliiton työttömyyskassa on Erko

Agronomiliiton alle 68-vuotiaat palkansaajajäsenet on pääsääntöisesti*) vakuutettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Työttömyyskassan jäsenmaksu peritään Agronomiliiton jäsenmaksun yhteydessä eli se sisältyy liiton perimään jäsenmaksuun. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen sattuessa työttömyysturvalain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa ja muita etuisuuksia.

*) Kaikki jäsenet eivät automaattisesti ole Agronomiliiton vakuuttamana työttömyysturvan piirissä: esim. viljelijät, yrittäjät työelämän ulkopuolella olevat ja OAJ:hin tai muuhun edunvalvontajärjestöön kuuluvat kaksoisjärjestäytyneet sekä seniorit ja ne opiskelijat, jotka eivät ole työttömyysturvaa maksaneet. Työttömyyskassaan liitytään aina kirjallisesti. Varmista asia liiton toimistosta, jos olet asiasta epävarma!

Huomioithan, että 65-vuotta täyttävän ei kannata kuulua enää työttömyyskassaan ellei työstä voida lomauttaa. Jäsenen pitää muistaa irtisanoa työttömyyskassajäsenyys sähköpostilla tai kirjallisesti osoitteeseen toimisto(at)agronomiliitto.fi.