Yt-menettely työvoiman vähentämistilanteissa

YT:t, yt-neuvottelu, yt-menettely.. Yhteistoimintamenettelyllä on monta nimeä.

Työnantajan tulee käydä työvoiman käytön vähentämistä koskevat yt-neuvottelut, jos työnantaja harkitsee irtisanovansa, lomauttavansa tai osa-aikaistavansa taloudellisin tai tuotannollisin perustein henkilöstöään. Yt-laki koskee yksityisiä yrityksiä tai yhteisöjä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Julkisia aloja koskevat omat yhteistoimintalait.

Työnantajan pitää antaa yt-neuvotteluista kirjallinen neuvotteluesitys viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. Siitä pitää ilmetä neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus käsiteltävistä asioista.

Yt-neuvottelujen tarkoituksena on neuvotella vaihtoehdoista suunnitelluille toimenpiteille ja arvioida henkilöstövaikutuksia. Neuvotteluissa pyritään minimoimaan henkilöstölle aiheutuvat haitat.

Kuka sinua edustaa? Pienemmillä työpaikoilla ei ole välttämättä valittu henkilöstöedustajaa. Tällöin neuvottelut käydään kahden kesken tai niiden kesken, keitä asia koskee. Työntekijällä on oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa ja työnantajan kesken. Muuten sinua edustaa valittu henkilöstön edustaja, esimerkiksi luottamushenkilö.

Ota yhteyttä liittoon, jos olet epävarma tilanteestasi!

Lue lisää työttömyydestä ja lomautuksesta.

Oletko työttömyyskassan jäsen?
Voit tarkastaa työttömyyskassajäsenyytesi verkkoasioinnista. Verkkoasiointi vaatii kirjautumisen jäsennumeron ja salasanan avulla. Kirjautumissivulla voit tilata myös uuden salasanan.

Lisää tietoa:
Liiton jäsenet pääsevät lukemaan Yhteistoimintalakiopasta.
Voit lukea aiheesta lisää Akavan sivuilta.
TE-palveluiden muutosturvaoppaasta.
Liiton Usein Kysytyt Kysymykset -palstalta.