Työttömyyskassan jäsenyys

Agronomiliiton alle 68-vuotiaat palkansaajajäsenet voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden tai lomautuksen varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Ansiopäivärahaa maksetaan 17–64-vuotiaille työttömille. Lomautustilanteessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta. Kassan jäsenmaksu maksetaan Agronomiliiton jäsenmaksun yhteydessä.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen sattuessa työttömyysturvalain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelukorvausta.

Tietoa työttömyysturvaan liittyvistä asioista saat Erko-kassan verkkosivuilta sekä Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön verkkosivuilta. Sieltä löydät muun muassa laskurin ansiosidonnaisen päivärahan määrän arvioimista varten sekä yksityiskohtaiset ohjeet päivärahan hakemiseksi.

Katso myös:

Oletko jäämässä työttömäksi?

Miten toimit, jos sinut lomautetaan?

 

Miten liityn työttömyyskassaan?

Kassaan voit liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toimisto[at]agronomiliitto.fi tai päivittämällä jäsentietoja verkkoasioinnissa jäsentiedot-välilehdellä. Kerro viestissä haluavasi liittyä työttömyyskassaan sekä ilmoita yhteystietosi, työnantajasi, jäsennumerosi tai syntymäaikasi ja päivämäärä, josta alkaen haluat liittyä kassan jäseneksi: esim. työsuhteesi alkamispäivä. Takautuvasti työttömyyskassaan ei voi liittyä ja kassan jäseneksi liittyessäsi sinulla tulee olla työpaikka. Jäsenmaksuista löydät lisätietoa täältä

Oletko opiskelija? Katso tarkemmin tietoa työttömyyskassan jäsenyydestä ja liittymisestä täältä.

Työttömyyskassan vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kassajäsenyytesi toisesta kassasta, jo keräämäsi työssäoloehdon kuukaudet siirtyvät mukanasi uuteen kassaan, kunhan kassajäsenyyksien väliin ei jää yli 30 päivää. Huomioithan, että kassan vaihto on mahdollista vain sellaisena ajankohtana, kun olet palkkatyössä. Lisäksi sinun pitää itse erota vanhasta työttömyyskassastasi. Ota yhteyttä Agronomiliittoon (toimisto(at)agronomiliitto.fi), kun haluat vaihtaa kassaa.

Eläköityminen

Kun lopetat palkkatyön ja jäät eläkkeelle muistathan erota työttömyyskassasta. Muuten jäsenyys ja jäsenmaksut jatkuvat muuttumattomina aina 68-ikävuoteen asti. Kun eläköidyt, lähetä viesti Agronomiliiton toimistoon (toimisto(at)agronomiliitto.fi) ja ilmoita viestissä, että haluat lakkauttaa työttömyyskassajäsenyytesi sekä päivämäärä mistä alkaen jäsenyys lakkautetaan. Takautuvasti sitä ei voi tehdä. Mainitse viestissä myös jatkatko Agronomiliitossa seniorijäsenenä.

Yrittäjän työttömyysturva

Päätoiminen yritystoiminta

Kun olet ollut palkansaajakassan jäsen, sinulla on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos siirryt Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Liittymisen yrittäjäkassaan tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä. Jos liityt yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkaessa, työssäoloehtosi alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi.

Vaihtoehtoisesti voit jatkaa nykyisessä palkansaajien työttömyyskassasi jälkisuojan ajan 18 kk. Huomioithan kuitenkin, että se ei kerrytä sinulle yrittäjän päivärahaoikeutta (työssäoloehto) ja lisäksi jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta. Jos jäät palkansaajakassan jäseneksi jälkisuojan ajaksi, on sinun hankittava 15 kuukauden kassajäsenyys yrittäjäkassassa jälkisuoja-ajan jälkeen.

Sivutoiminen yritystoiminta

Sivutoiminen yritystoiminta ei aseta rajoituksia palkansaajakassaan kuulumiselle. Jos jäät työttömäksi, sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona.

Lisätietoa: Yrittäjän työttömyysturva - Erko ja  Yrittäjäkassa (yrittajakassa.fi)