Vuokratyö

Vuokratyötä teetetään yleensä ruuhkahuippujen lieventämiseksi. Syitä voivat myös olla rekrytointikiellot ja erityisprojektit sekä yrityksen laskemat säästöt.

Vuokratyössä on kolme osapuolta: vuokrayritys, käyttäjäyritys ja vuokratyöntekijä. Työntekijällä on työsuhde vuokrayritykseen, ja vuokrayrityksellä ja käyttäjäyrityksellä on sopimussuhde keskenään. Vuokrayritys hoitaa työnantajan velvoitteet työntekijää kohtaan ja maksaa hänen palkkansa. Käyttäjäyritys huolehtii opastamisesta ja valvoo työn tekemistä.
Vuokratyösopimuksia voidaan sopia sekä vakituisiksi että määräaikaiseksi. Määräaikaiselle työsopimukselle on oltava selkeät perusteet työnantajan sitä ehdottaessa. Lue aiheesta lisää: vuokratyoopas.pdf

Tutkimusten mukaan vuokratyöstä saatava palkka on yleistä ansiotasoa heikompi, erityisesti korkeastikoulutetuilla.

Vuokratyöstä kokemusta

Vuokratyö voi olla hyvä vaihtoehto välivuoteen, opintojen oheen tai kun haluaa palata takaisin työelämään esimerkiksi pitkän vanhempainvapaan jälkeen.
Jos vuokratyö tuntuu itselle sopivalta vaihtoehdolta, huomioi ainakin seuraavat asiat:

  • Tee työsopimus kirjallisena. Voit luettaa sopimuksen liiton lakimiehellä ennen allekirjoittamista.
  • Et välttämättä pääse tekemään niin paljon töitä kuin haluaisit.
  • Olet työsuhteessa vuokrayritykseen, vaikka työskentelet käyttäjäyrityksessä.
  • Sinua voidaan käyttäjäyrityksessä kohdella eri tavalla kuin muita työntekijöitä, esimerkiksi virkistyspäivät eivät välttämättä koske sinua tai joudut ruokalassa maksamaan erihinnan lounaasta.
  • Tarkista oikeus työterveyspalveluihin ja se, miten sairauspäivinä toimitaan.

Jos vuokratyösopimuksessasi tai -työtä tehdessäsi jokin asia tuntuu erikoiselta, niin ota yhteys liittoon.

Voit selata myös Työkyvyn tuki vuokratyössä -opasta.