Opettajavaliokunta

Valiokunta toimii ammatillisten oppilaitosten ja yleissivistävien oppilaitosten opettajien yhdyssiteenä Agronomiliitossa.

Opettajavaliokunta jakaa jäsenilleen myös stipendejä täydennyskoulutukseen.

Opettajavaliokunta

Laurell Hanna, pj., Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kilpeläinen Juha, P-Karjalan ammattikorkeakoulu Karelia
Nissinen Kimmo, Koulutuskeskus Sedu
Pajakkala Eeva, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy                  
Teinilä Timo, Ammattiopisto Livia
Räsänen Satu, hall. ed., Valvira
Hännikäinen Heidi, siht., Agronomiliitto       

Tarkempia tietoja ura-asioiden päällikkö Heidi Hännikäinen, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 1645 tai 040 901 1645