Opettajavaliokunta

Valiokunta toimii ammatillisten oppilaitosten ja yleissivistävien oppilaitosten opettajien yhdyssiteenä Agronomiliitossa. Opettajavaliokunta jakaa jäsenilleen myös stipendejä täydennyskoulutukseen.

Opettajavaliokunta

Laurell Hanna, pj., Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kilpeläinen Juha, Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Nissinen Kimmo, Koulutuskeskus Sedu
Pajakkala Eeva, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy                  
Teinilä Timo, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Räsänen Satu, hall. ed., Valvira
Huttunen Suvi, siht.
   

Tarkempia tietoja toimisto@agronomiliitto.fi, puh. (09) 2511 160